ေျခသလံုးတြင္ ဘုရားဦးေခါင္းပံုႏွင့္တူေသာ ေဆးမွင္ေၾကာင္ ထိုးထားသည့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသားကို ျပည္ဝင္ခြင့္မေပးဘဲ ျပန္လႊတ္

0
197

မတ္ ၈
ပဥၥမလိႈင္း

ယာဘက္ေျခသလံုးတြင္ ဘုရားဦးေခါင္းပံု ေဆးမွင္ေၾကာင္ထိုးထား ေသာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသားအား ျပည္ဝင္ခြင့္မျပဳဘဲ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ျပန္လႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ ၁၀၃၀ အခ်ိန္ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ Terminal-1 ျပည္ပဆိုက္ေရာက္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဌာနေကာင္တာ၌ စကၤာပူႏိုင္ငံ ခ်န္ဂီေလဆိပ္မွ Jetstar ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔ လိုက္ပါလာသည့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသား Mr. Volker Marcus (၄၄)ႏွစ္၏ ယာေျခသလုံးတြင္ ဘုရားဦးေခါင္းပုံႏွင့္တူေသာ ေဆးမွင္ေၾကာင္ထိုးထားသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိ ဦးစိုးဝင္းေမာင္မွ ျပည္ဝင္ခြင့္မျပဳဘဲ ၁၀၅၅ အခ်ိန္တြင္ ၎လိုက္ပါလာေသာ Jetstar ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံ၊ ခ်န္ဂီ ေလဆိပ္သို႔ ျပန္လည္တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

မတ္ ၈
ပဥၥမလိႈင္း

ယာဘက္ေျခသလံုးတြင္ ဘုရားဦးေခါင္းပံု ေဆးမွင္ေၾကာင္ထိုးထား ေသာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသားအား ျပည္ဝင္ခြင့္မျပဳဘဲ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ျပန္လႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ ၁၀၃၀ အခ်ိန္ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ Terminal-1 ျပည္ပဆိုက္ေရာက္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဌာနေကာင္တာ၌ စကၤာပူႏိုင္ငံ ခ်န္ဂီေလဆိပ္မွ Jetstar ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔ လိုက္ပါလာသည့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသား Mr. Volker Marcus (၄၄)ႏွစ္၏ ယာေျခသလုံးတြင္ ဘုရားဦးေခါင္းပုံႏွင့္တူေသာ ေဆးမွင္ေၾကာင္ထိုးထားသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိ ဦးစိုးဝင္းေမာင္မွ ျပည္ဝင္ခြင့္မျပဳဘဲ ၁၀၅၅ အခ်ိန္တြင္ ၎လိုက္ပါလာေသာ Jetstar ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံ၊ ခ်န္ဂီ ေလဆိပ္သို႔ ျပန္လည္တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

Leave a Reply