စည္ကမ္းပ်က္ယာဥ္မ်ားအား Mobile Team ျဖင့္အေရးယူမႈ ႏွစ္လအတြင္း က်ပ္သိန္း (၈၀၀) ေက်ာ္ရရွိ

0
145

မတ္ ၈
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း စည္းကမ္းပ်က္ယာဥ္မ်ားအား Mobile Team ျဖင့္ အေရးယူျခင္းမ်ာေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ႏွစ္လအတြင္း က်ပ္ (၈၃၂.၁)သိန္း ေက်ာ္ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

အေရးယူရာတြင္ ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕မ်ားမွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အခြန္ဌာန ၊ အေနွးယာဥ္ဌာန ၊ စည္ပင္ရဲ ၊ ယာဥ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ (ယကက)၊ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ တို႔ပါဝင္ၿပီး ယာဥ္နွစ္ထပ္ရပ္ျခင္း ၊ လမ္းေျပာင္းျပန္ရပ္ျခင္း ၊ ျဖဴနီၾကားရပ္ျခင္း စသည့္ယာဥ္မ်ားကို အေရးယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

အေရးယူျခင္းမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ က စတင္ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္အထိ ယာဥ္အစီးေရ ၃၂၄၇ စီးရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

“အေရးယူတယ္ဆိုတာ ဒဏ္ေငြလိုခ်င္လို႔မဟုတ္ဘူး ။ စည္းကမ္းရွိေစခ်င္လို႔ ပါ ။ ၿမိဳ႕တြင္းမွာ ယာဥ္ႏွစ္ထပ္ရပ္တာ ။ စည္းကမ္းမဲ့တာေတြမရွိေစခ်င္လို႔ပါ ။ ၿမိဳ႕တြင္းယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈေတြ မျဖစ္ေစခ်င္လို႔ပါ ။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္ က ေျပာသည္ ။

အေရးယူရာတြင္ စည္းကမ္းပ်က္ယာဥ္မ်ားအား Wheel Lock ခတ္ျခင္း ၊ ခ်က္ျခင္းဒဏ္ရိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

Mobile Team အဖြဲ႕သြားရာလမ္းတေလၽွာက္မွာေတြ႕ရသည့္ စည္းကမ္းမဲ့ယာဥ္မ်ားအားလံုး အေရးယူသည့္အျပင္ Control room မွာေတြ႕ရသည့္ စည္းကမ္းမဲ့ ယာဥ္မ်ားကို လည္း အေရးယူမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မတ္ ၈
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း စည္းကမ္းပ်က္ယာဥ္မ်ားအား Mobile Team ျဖင့္ အေရးယူျခင္းမ်ာေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ႏွစ္လအတြင္း က်ပ္ (၈၃၂.၁)သိန္း ေက်ာ္ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

အေရးယူရာတြင္ ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕မ်ားမွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အခြန္ဌာန ၊ အေနွးယာဥ္ဌာန ၊ စည္ပင္ရဲ ၊ ယာဥ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ (ယကက)၊ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ တို႔ပါဝင္ၿပီး ယာဥ္နွစ္ထပ္ရပ္ျခင္း ၊ လမ္းေျပာင္းျပန္ရပ္ျခင္း ၊ ျဖဴနီၾကားရပ္ျခင္း စသည့္ယာဥ္မ်ားကို အေရးယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

အေရးယူျခင္းမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ က စတင္ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္အထိ ယာဥ္အစီးေရ ၃၂၄၇ စီးရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

“အေရးယူတယ္ဆိုတာ ဒဏ္ေငြလိုခ်င္လို႔မဟုတ္ဘူး ။ စည္းကမ္းရွိေစခ်င္လို႔ ပါ ။ ၿမိဳ႕တြင္းမွာ ယာဥ္ႏွစ္ထပ္ရပ္တာ ။ စည္းကမ္းမဲ့တာေတြမရွိေစခ်င္လို႔ပါ ။ ၿမိဳ႕တြင္းယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈေတြ မျဖစ္ေစခ်င္လို႔ပါ ။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္ က ေျပာသည္ ။

အေရးယူရာတြင္ စည္းကမ္းပ်က္ယာဥ္မ်ားအား Wheel Lock ခတ္ျခင္း ၊ ခ်က္ျခင္းဒဏ္ရိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

Mobile Team အဖြဲ႕သြားရာလမ္းတေလၽွာက္မွာေတြ႕ရသည့္ စည္းကမ္းမဲ့ယာဥ္မ်ားအားလံုး အေရးယူသည့္အျပင္ Control room မွာေတြ႕ရသည့္ စည္းကမ္းမဲ့ ယာဥ္မ်ားကို လည္း အေရးယူမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply