ကေလးစစ္သားေဟာင္း ေအာင္ကိုေထြး၏အမႈ စြဲခ်က္တင္သင့္/ မတင္သင့္ ၁၇ ရက္ေန႔ ဆံုးျဖတ္မည္

0
194

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ၊၂၀၁၈

ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ အညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံထားရသည့္ ကေလးစစ္သားေဟာင္း ေအာင္ကိုေထြး၏အမႈကို ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ စြဲခ်က္တင္သင့္၊ မတင္သင့္ အမိန္ခ်မွတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“၁၇ ရက္ေန႕ကိုစြဲခ်က္တင္မယ္ေပါ့။ တကယ္လို႕စြဲခ်က္အမိန္႔တင္လိုက္ မယ္ဆိုရင္လုပ္သင့္တာေတြ အတြက္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးပါၿပီ။ စြဲခ်က္ တင္သင့္ /မတင္သင့္ကို ၁၇ ရက္ေန႕မွာ သိရမွာပါ” ဟု ကိုေအာင္ကိုေထြး၏ အစ္မ ျဖစ္သူ မေနဇာထြန္းကေျပာသည္။

မီဒီယာတစ္ခုတြင္ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုထိခိုက္ေစသည့္ စကားလံုးမ်ားသံုးစြဲၿပီး အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုခဲ႔သည္ဟုဆိုကာ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ အညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ ကေလး စစ္သားေဟာင္း ေအာင္ကိုေထြးကို တရားစြဲဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုေအာင္ကိုေထြးအဖမ္းခံထားရမႈႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ အတြက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ အညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ တရားစြဲဆို ခံထားရသည့္ ကိုေအာင္ကိုေထြး မွာ ၄င္းအမႈႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး အာမခံေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ပယ္ခ်ခံခဲ့ရသည္။

ကိုေအာင္ကိုေထြးသည္ ျပည္တြင္းမီဒီယာတစ္ခုကိုေျဖဆိုခဲ႔သည့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကိုထိခိုက္ေစၿပီး ၿငိမ္း၀ပ္ပိျပားမႈကို ထိခိုက္ေစသည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္အတြက္ ဥပေဒအရ အေရးယူေပးရန္ တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီးမ်ိဳး ျမင့္ေအာင္က တရားရံုးသို႔ ဦးတိုက္ေလ်ာက္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္အညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ တရားစြဲဆို ခံထားရသည့္ ကေလးစစ္သားေဟာင္းျဖစ္သူ ကိုေအာင္ကိုေထြးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ကဖမ္းဆီးခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ၊၂၀၁၈

ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ အညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံထားရသည့္ ကေလးစစ္သားေဟာင္း ေအာင္ကိုေထြး၏အမႈကို ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ စြဲခ်က္တင္သင့္၊ မတင္သင့္ အမိန္ခ်မွတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“၁၇ ရက္ေန႕ကိုစြဲခ်က္တင္မယ္ေပါ့။ တကယ္လို႕စြဲခ်က္အမိန္႔တင္လိုက္ မယ္ဆိုရင္လုပ္သင့္တာေတြ အတြက္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးပါၿပီ။ စြဲခ်က္ တင္သင့္ /မတင္သင့္ကို ၁၇ ရက္ေန႕မွာ သိရမွာပါ” ဟု ကိုေအာင္ကိုေထြး၏ အစ္မ ျဖစ္သူ မေနဇာထြန္းကေျပာသည္။

မီဒီယာတစ္ခုတြင္ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုထိခိုက္ေစသည့္ စကားလံုးမ်ားသံုးစြဲၿပီး အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုခဲ႔သည္ဟုဆိုကာ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ အညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ ကေလး စစ္သားေဟာင္း ေအာင္ကိုေထြးကို တရားစြဲဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုေအာင္ကိုေထြးအဖမ္းခံထားရမႈႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ အတြက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ အညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ တရားစြဲဆို ခံထားရသည့္ ကိုေအာင္ကိုေထြး မွာ ၄င္းအမႈႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး အာမခံေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ပယ္ခ်ခံခဲ့ရသည္။

ကိုေအာင္ကိုေထြးသည္ ျပည္တြင္းမီဒီယာတစ္ခုကိုေျဖဆိုခဲ႔သည့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကိုထိခိုက္ေစၿပီး ၿငိမ္း၀ပ္ပိျပားမႈကို ထိခိုက္ေစသည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္အတြက္ ဥပေဒအရ အေရးယူေပးရန္ တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီးမ်ိဳး ျမင့္ေအာင္က တရားရံုးသို႔ ဦးတိုက္ေလ်ာက္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္အညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ တရားစြဲဆို ခံထားရသည့္ ကေလးစစ္သားေဟာင္းျဖစ္သူ ကိုေအာင္ကိုေထြးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ကဖမ္းဆီးခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

Leave a Reply