အစိုးရႏွင့္ RCSS တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

0
111

မတ္ ၁၁
ယဥ္ေကႏြယ္

အစိုးရနွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ(RCSS) တို႔သည္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ ရလဒ္မ်ားရရွိေစရန္ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းကအဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ရလဒ္ေတြရရွိနိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္အမ်ားႀကီးေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ဒီေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ရင္းရင္းနွီနွိီးပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးေပးၾကဖို႔ အစိုးရ ဘက္က ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကိစၥေတြရွိပါကလည္း တင္ျပေပးၾကဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္”ဟု ေဒါက္တင္မ်ိဳး၀င္းကေျပာသည္။

ထို႔အတူ RCSS မွ ကိုယ္စားလွယ ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဘာင္ေခးမွလည္း “NCA လမ္းေၾကာင္း အတိုင္းဆက္သြားနိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း နည္းလမ္းရွာခ်င္တယ္။ဒီ နည္းလမ္းအတိုင္းပဲ ဆက္ေလွ်ာက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးသား။ ဒါေပမဲ့ ဒီလမ္းေၾကာင္း အတိုင္းဆက္သြားနိုင္ဖို႔ တစ္ဆို႔ေနတဲ့ ဟာေတြ နားလည္္္မႈလႊဲေနတဲ့ ဟာေတြ ျပန္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေန႔ အစည္းအေ၀းလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ မွ အဖြင့္အမွာစကားတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ဒုတိယဥကၠဌနွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာျပည့္နွင့္ RCSS မွ ကိိိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဘာင္ေခး နွင့္ အဖြဲ႔တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၂၁ ရာစုပင္လံုတတိယအစည္းအေ၀းၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားရွင္းလင္းျခင္း၊ ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းက်ေနသည့္ RCSS တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၃၁ ဦး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရးကိစၥ၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေရးကိစၥ၊ ေဒသဖြံံၿဖိဳးေရးကိစၥ၊မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးကိစၥ၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူ IDP မ်ားကိစၥ၊ ေရွ႔ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္ ရရယူျခင္း စသည့္ ကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

မတ္ ၁၁
ယဥ္ေကႏြယ္

အစိုးရနွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ(RCSS) တို႔သည္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ ရလဒ္မ်ားရရွိေစရန္ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းကအဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ရလဒ္ေတြရရွိနိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္အမ်ားႀကီးေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ဒီေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ရင္းရင္းနွီနွိီးပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးေပးၾကဖို႔ အစိုးရ ဘက္က ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကိစၥေတြရွိပါကလည္း တင္ျပေပးၾကဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္”ဟု ေဒါက္တင္မ်ိဳး၀င္းကေျပာသည္။

ထို႔အတူ RCSS မွ ကိုယ္စားလွယ ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဘာင္ေခးမွလည္း “NCA လမ္းေၾကာင္း အတိုင္းဆက္သြားနိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း နည္းလမ္းရွာခ်င္တယ္။ဒီ နည္းလမ္းအတိုင္းပဲ ဆက္ေလွ်ာက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးသား။ ဒါေပမဲ့ ဒီလမ္းေၾကာင္း အတိုင္းဆက္သြားနိုင္ဖို႔ တစ္ဆို႔ေနတဲ့ ဟာေတြ နားလည္္္မႈလႊဲေနတဲ့ ဟာေတြ ျပန္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေန႔ အစည္းအေ၀းလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ မွ အဖြင့္အမွာစကားတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ဒုတိယဥကၠဌနွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာျပည့္နွင့္ RCSS မွ ကိိိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဘာင္ေခး နွင့္ အဖြဲ႔တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၂၁ ရာစုပင္လံုတတိယအစည္းအေ၀းၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားရွင္းလင္းျခင္း၊ ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းက်ေနသည့္ RCSS တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၃၁ ဦး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရးကိစၥ၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေရးကိစၥ၊ ေဒသဖြံံၿဖိဳးေရးကိစၥ၊မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးကိစၥ၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူ IDP မ်ားကိစၥ၊ ေရွ႔ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္ ရရယူျခင္း စသည့္ ကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply