အသက္ ၁၁၆ ႏွစ္႐ွိတဲ့ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးႀကီး ကမာၻ႔အသက္အႀကီးဆံုးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာ

0
116

မတ္ ၉
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

ဂင္းနစ္ကမာၻ႔စံခ်ိန္မွတ္တမ္းက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အသက္ ၁၁၆ ႏွစ္႐ွိေနတဲ့ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးႀကီး ကာနဲ တာနာကာ ကို သက္႐ွိထင္႐ွားအသက္အႀကီးဆံုးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္း၊ ဖူကူအိုကာစီရင္စုက သူေနတဲ့သက္ႀကီးေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးေဂဟာမွာ ဂင္းနစ္မွတ္တမ္းအဖြဲ႔က ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၿပီး အဲဒီအခမ္းအနားကို ၿမိဳ႕၀န္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕မိသားစုေတြလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

သူ႔ကို ၁၉၀၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္မွာ ေမြးခဲ့ၿပီး ေမြးခ်င္း႐ွစ္ေယာက္႐ွိတဲ့အထဲ ခုႏွစ္ေယာက္ေျမာက္ပါ။

သူက ဟီဒဲအို တာနာကာကို ၁၉၂၂ ခုႏွစ္မွာ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး သားသမီးေလးဦး႐ွိတဲ့အျပင္ ကေလးတစ္ဦးကိုလည္း ေမြးစားထားပါတယ္။

အဖြားကာနဲ တာနာကာက မနက္ ၆ နာရီဆိုရင္ အိပ္ရာထၿပီး သခ်ၤာတြက္ရတာ ႀကိဳက္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင္လမွာ ဆံုးပါးခဲ့တဲ့ အသက္ ၁၁၇ ႏွစ္အ႐ြယ္အဖြား ခ်ီယို မီယာကို ကလည္း ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးပါပဲ။

အဖြားမီယာကိုမတိုင္ခင္ သက္႐ွိထင္႐ွားအသက္အႀကီးဆံုးကလည္း ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးပါပဲ။

ဂင္းနစ္က သက္႐ွိထင္႐ွားအသက္အႀကီးဆံုးအမ်ိဳးသားကိုလည္း စံုစမ္းေနပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ဇန္န၀ါရီမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေဟာ္ကိုင္းဒိုးကၽြန္းမွာ ေနထိုင္တဲ့ လက္႐ွိသက္႐ွိထင္႐ွားကမာၻ႔အသက္အႀကီးဆံုးအဖိုး မာဆာဇို ႏိုနာကာ က အသက္ ၁၁၃ ႏွစ္မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။

Source-AP
ပံု- ဂင္းနစ္
#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

မတ္ ၉ 
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

ဂင္းနစ္ကမာၻ႔စံခ်ိန္မွတ္တမ္းက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အသက္ ၁၁၆ ႏွစ္႐ွိေနတဲ့ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးႀကီး ကာနဲ တာနာကာ ကို သက္႐ွိထင္႐ွားအသက္အႀကီးဆံုးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္း၊ ဖူကူအိုကာစီရင္စုက သူေနတဲ့သက္ႀကီးေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးေဂဟာမွာ ဂင္းနစ္မွတ္တမ္းအဖြဲ႔က ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၿပီး အဲဒီအခမ္းအနားကို ၿမိဳ႕၀န္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕မိသားစုေတြလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

သူ႔ကို ၁၉၀၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္မွာ ေမြးခဲ့ၿပီး ေမြးခ်င္း႐ွစ္ေယာက္႐ွိတဲ့အထဲ ခုႏွစ္ေယာက္ေျမာက္ပါ။

သူက ဟီဒဲအို တာနာကာကို ၁၉၂၂ ခုႏွစ္မွာ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး သားသမီးေလးဦး႐ွိတဲ့အျပင္ ကေလးတစ္ဦးကိုလည္း ေမြးစားထားပါတယ္။

အဖြားကာနဲ တာနာကာက မနက္ ၆ နာရီဆိုရင္ အိပ္ရာထၿပီး သခ်ၤာတြက္ရတာ ႀကိဳက္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင္လမွာ ဆံုးပါးခဲ့တဲ့ အသက္ ၁၁၇ ႏွစ္အ႐ြယ္အဖြား ခ်ီယို မီယာကို ကလည္း ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးပါပဲ။

အဖြားမီယာကိုမတိုင္ခင္ သက္႐ွိထင္႐ွားအသက္အႀကီးဆံုးကလည္း ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးပါပဲ။

ဂင္းနစ္က သက္႐ွိထင္႐ွားအသက္အႀကီးဆံုးအမ်ိဳးသားကိုလည္း စံုစမ္းေနပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ဇန္န၀ါရီမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေဟာ္ကိုင္းဒိုးကၽြန္းမွာ ေနထိုင္တဲ့ လက္႐ွိသက္႐ွိထင္႐ွားကမာၻ႔အသက္အႀကီးဆံုးအဖိုး မာဆာဇို ႏိုနာကာ က အသက္ ၁၁၃ ႏွစ္မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။

Source-AP
ပံု- ဂင္းနစ္ 
#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply