ၾကက္သြန္ ပ်ိဳးပင္ေဈး သံုးဆခန္႔ျမင့္တက္

0
223

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ၊ ၂၀၁၈

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ၾကက္သြန္စိုက္ခင္းမ်ားကို ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ပ်ိဳးပင္ေဈးသည္ သံုးဆခန္႔ျမင့္တက္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ ေယာေခ်ာင္းႏွင့္ေက်ာေခ်ာင္း ေဘးမ်ားတြင္ ၾကက္သြန္စိုက္ခင္းမ်ားကို အဓိကစိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ၾကက္သြန္စိုက္ခင္း ဧက သံုးေထာင္ခန္႔ ေရနစ္ျမွပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရနစ္ျမွပ္ခဲ့ေသာ ၾကက္သြန္စိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးရန္ မ်ိဳးေစ့ တစ္ျပည္ကို ပံုမွန္ေစ်းတစ္သိန္းခန္ ရွိရာခဲ့ရာမွ မိုးရြာၿပီးခ်ိန္တြင္ တျပည္ေလးသိန္းခန္႔ ျဖစ္သြားေၾကာင္း ၾကက္သြန္စိုက္ေတာင္သူ တစ္ဦးကေျပာသည္။

“ပ်ိဳးပင္က ျပည္အလိုက္ဝယ္ရတာရယ္၊ ပိႆလိုက္ဝယ္ရတာရယ္၊ ေဘာင္အလိုက္ဝယ္ရတာရယ္ သံုးမ်ိဳးရွိတယ္။ အခုက တစ္ျပည္ကို ေလးသိန္းေလာက္ျဖစ္သြားတယ္။ အရင္မတက္ခင္တုန္းက တစ္ျပည္ကို တစ္သိန္းပဲ ရွိတယ္။ က်န္တဲ့ ပ်ိဳးပင္ေတြေတာ့မသိဘူး” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေရျမဳပ္ခဲ့ေသာ ၾကက္သြန္စိုက္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ စာရင္းပို႔ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ကာ ကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းလည္း မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းဝင္းက ေျပာသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ ေယာေခ်ာင္းႏွင့္ ေကာေ်ခ်ာင္း ေဘးရွိ ေက်းရြာမ်ားသည္ ၾကက္သြန္နီမ်ားကို အဓိကစိုက္ပ်ိဳးၿပီး ေက်းရြာေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ရွိေနေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ ေက်းရြာတစ္ရြာ တြင္ ၾကက္သြန္စိုက္ေတာင္သူ ၂၅၀ ခန္႔ က ၾကက္သြန္စိုက္ခင္း က်င္းေပါင္း ၈၅၀၀ ခန္႔ ( ဆယ္ေပပတ္လည္ တစ္က်င္း= ေဒသအေခၚ) စိုက္ပ်ိဳးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

လက္ရွိေကာက္ယူခဲ့ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ေရျမဳပ္သည့္ ၾကက္သြန္စိုက္ခင္းမွာ ဧက သံုးေထာင္(တစ္ဧကလွ်င္ က်င္း (၂၀၀)) ပ်က္စီးသြားၿပီး ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဧကလွ်င္ တန္ဖုိးေငြ က်ပ္ (၂၅)သိန္းခန္႔ ရရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္တြင္ ၾကက္သြန္ေစ်းေကာင္းေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးသူ မ်ားျပားေသာ္လည္း ပ်က္စီးမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္အထြက္ႏႈန္းခန္႔သာ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းေျပာဆုိသည္။

ေရနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးရန္ရာႏႈန္းျပည့္မ်ားသြားေသာ ၾကက္သြန္စိုက္ခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၾကက္သြန္ေဈးကြက္ကို အနည္းႏွင့္အမ်ားထိခိုက္ႏိုင္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ယခုကဲ့သို႔ နစ္ျမဳပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးသည္ဟုဆိုသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ၊ ၂၀၁၈

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ၾကက္သြန္စိုက္ခင္းမ်ားကို ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ပ်ိဳးပင္ေဈးသည္ သံုးဆခန္႔ျမင့္တက္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ ေယာေခ်ာင္းႏွင့္ေက်ာေခ်ာင္း ေဘးမ်ားတြင္ ၾကက္သြန္စိုက္ခင္းမ်ားကို အဓိကစိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ၾကက္သြန္စိုက္ခင္း ဧက သံုးေထာင္ခန္႔ ေရနစ္ျမွပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရနစ္ျမွပ္ခဲ့ေသာ ၾကက္သြန္စိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးရန္ မ်ိဳးေစ့ တစ္ျပည္ကို ပံုမွန္ေစ်းတစ္သိန္းခန္ ရွိရာခဲ့ရာမွ မိုးရြာၿပီးခ်ိန္တြင္ တျပည္ေလးသိန္းခန္႔ ျဖစ္သြားေၾကာင္း ၾကက္သြန္စိုက္ေတာင္သူ တစ္ဦးကေျပာသည္။

“ပ်ိဳးပင္က ျပည္အလိုက္ဝယ္ရတာရယ္၊ ပိႆလိုက္ဝယ္ရတာရယ္၊ ေဘာင္အလိုက္ဝယ္ရတာရယ္ သံုးမ်ိဳးရွိတယ္။ အခုက တစ္ျပည္ကို ေလးသိန္းေလာက္ျဖစ္သြားတယ္။ အရင္မတက္ခင္တုန္းက တစ္ျပည္ကို တစ္သိန္းပဲ ရွိတယ္။ က်န္တဲ့ ပ်ိဳးပင္ေတြေတာ့မသိဘူး” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေရျမဳပ္ခဲ့ေသာ ၾကက္သြန္စိုက္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ စာရင္းပို႔ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ကာ ကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းလည္း မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းဝင္းက ေျပာသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ ေယာေခ်ာင္းႏွင့္ ေကာေ်ခ်ာင္း ေဘးရွိ ေက်းရြာမ်ားသည္ ၾကက္သြန္နီမ်ားကို အဓိကစိုက္ပ်ိဳးၿပီး ေက်းရြာေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ရွိေနေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ ေက်းရြာတစ္ရြာ တြင္ ၾကက္သြန္စိုက္ေတာင္သူ ၂၅၀ ခန္႔ က ၾကက္သြန္စိုက္ခင္း က်င္းေပါင္း ၈၅၀၀ ခန္႔ ( ဆယ္ေပပတ္လည္ တစ္က်င္း= ေဒသအေခၚ) စိုက္ပ်ိဳးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

လက္ရွိေကာက္ယူခဲ့ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ေရျမဳပ္သည့္ ၾကက္သြန္စိုက္ခင္းမွာ ဧက သံုးေထာင္(တစ္ဧကလွ်င္ က်င္း (၂၀၀)) ပ်က္စီးသြားၿပီး ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဧကလွ်င္ တန္ဖုိးေငြ က်ပ္ (၂၅)သိန္းခန္႔ ရရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္တြင္ ၾကက္သြန္ေစ်းေကာင္းေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးသူ မ်ားျပားေသာ္လည္း ပ်က္စီးမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္အထြက္ႏႈန္းခန္႔သာ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းေျပာဆုိသည္။

ေရနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးရန္ရာႏႈန္းျပည့္မ်ားသြားေသာ ၾကက္သြန္စိုက္ခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၾကက္သြန္ေဈးကြက္ကို အနည္းႏွင့္အမ်ားထိခိုက္ႏိုင္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ယခုကဲ့သို႔ နစ္ျမဳပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးသည္ဟုဆိုသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply