မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသႀကၤန္

0
133

မတ္ ၁၀
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ပင္မေဆာင္ေရွ႕တြင္ အႀကိဳအတာေရသဘင္ပြဲေတာ္အျဖစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ေက်ာင္းသႀကၤန္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

ေက်ာင္းသႀကၤန္တြင္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား အျပင္ ဆရာ ဆရာမ မ်ားလည္းပူးေပါင္းပါဝင္ၾကၿပီး ေက်ာင္းးသား ေက်ာင္းသူမ်ားက အကမ်ားျဖင့္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္ ။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေက်ာ္အဆိုေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ Oasix ၊ ထြန္းေနာင္ဆင့္ ႏွင့္ Project K အဖြဲ႕တို႔ကလည္း ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကသည္ ။

ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲအျဖစ္က်င္းပသည့္ ေက်ာင္းသႀကၤန္တြင္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမရွိေစရန္ လံုၿခံဳေရးတင္းၾကပ္ခဲ့ၿပီး ျပင္ပလူမ်ားမဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းသားကဒ္ပါမွ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ေပးခဲ့သည္ ။

မတ္ ၁၀
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ပင္မေဆာင္ေရွ႕တြင္ အႀကိဳအတာေရသဘင္ပြဲေတာ္အျဖစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ေက်ာင္းသႀကၤန္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

ေက်ာင္းသႀကၤန္တြင္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား အျပင္ ဆရာ ဆရာမ မ်ားလည္းပူးေပါင္းပါဝင္ၾကၿပီး ေက်ာင္းးသား ေက်ာင္းသူမ်ားက အကမ်ားျဖင့္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္ ။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေက်ာ္အဆိုေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ Oasix ၊ ထြန္းေနာင္ဆင့္ ႏွင့္ Project K အဖြဲ႕တို႔ကလည္း ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကသည္ ။

ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲအျဖစ္က်င္းပသည့္ ေက်ာင္းသႀကၤန္တြင္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမရွိေစရန္ လံုၿခံဳေရးတင္းၾကပ္ခဲ့ၿပီး ျပင္ပလူမ်ားမဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းသားကဒ္ပါမွ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ေပးခဲ့သည္ ။

Leave a Reply