တနသၤာရီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိစၥ ဖိဖိစီးစီးကိုင္တြယ္မည္ျဖစ္ၿပီး သည္းခံခြင့္လႊတ္သည့္ မူဝါဒမရွိ ဟု သမၼတ႐ံုး ေျပာ

0
250

မတ္ ၁၁
ယဥ္ေကႏြယ္

အဂတိလိုက္စားမႈဥပေဒျဖင့္ အေရးယူခံထားရေသာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ ကိစၥအား ဖိဖိစီးစီးေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သည္းခံခြင့္လႊတ္သည့္ မူဝါဒမရွိ
ဟု သမၼတ႐ံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌး က ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိကေတာ့ ထိန္းသိမ္းထားတယ္။ သူ႔ကိုေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ အညီ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အတိုင္းအဲ့ အတိုင္းပဲ ထိန္းသိမ္းၿပီးစစ္ေဆးတာေတြ လုပ္မွာပါ။ ဟိုဘက္မွာလည္း FDA ညႊန္ခ်ဳပ္ စစ္ေဆးလို ပဲ ဒီအတိုင္းပဲစစ္ေဆး မွာျဖစ္ပါတယ္။ဆိုလိုတာက ဒါကိုေတာ့ ဖိဖိစီးစီးကိုင္တြယ္ သြားမယ္။ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သည္းခံခြင့္လႊတ္တဲ့ မူ၀ါဒမရွိဘူး ဆိုတာလည္းေျပာၾကားထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့အတိုင္းလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိပါတယ္”ဟု ဦးေဇာ္ေဌး ကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရနွင့္RCSS ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးေဇာ္ေဌး က အထက္ပါ အတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္သည္ လက္ရွိတြင္ ေက့ာေသာင္းမွ ထား၀ယ္သို႔ေရာက္ရွိေနၿပီး ၎ အား တရားစြဲဆို ထားသည့္ တရားရံုးသို႔ သြားေရာက္ကာ ခ်ဳပ္ရမန္ယူမည္ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္အားအဂတိလိုက္စားမႈမ်ားက်ဴးလြန္ေၾကာင္း တိုင္စာမ်ားအရ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ စစ္ေဆးခဲ့ရာမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔၏ေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားအရ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားေပၚေပါက္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္မွ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

၎အား အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ပုဒ္မ ၅၅ အရ၊၎ အပါ ၃ ဦးအား အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၅ /၆၁ အရ သီးျခား ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ သီးျခားစြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ အမႈ ၄ မႈခြဲ၍ေဆာင္ရြက္ရန္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႔မရဲစခန္းသို႔ ပထမသတင္းေပးတိုင္ၾကားခ်က္ဖြင့္လွစ္ကာ တရားစြဲဆို နိုင္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခ်က္ တြင္ပါရွိသည္။

မတ္ ၁၁
ယဥ္ေကႏြယ္

အဂတိလိုက္စားမႈဥပေဒျဖင့္ အေရးယူခံထားရေသာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ ကိစၥအား ဖိဖိစီးစီးေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သည္းခံခြင့္လႊတ္သည့္ မူဝါဒမရွိ
ဟု သမၼတ႐ံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌး က ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိကေတာ့ ထိန္းသိမ္းထားတယ္။ သူ႔ကိုေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ အညီ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အတိုင္းအဲ့ အတိုင္းပဲ ထိန္းသိမ္းၿပီးစစ္ေဆးတာေတြ လုပ္မွာပါ။ ဟိုဘက္မွာလည္း FDA ညႊန္ခ်ဳပ္ စစ္ေဆးလို ပဲ ဒီအတိုင္းပဲစစ္ေဆး မွာျဖစ္ပါတယ္။ဆိုလိုတာက ဒါကိုေတာ့ ဖိဖိစီးစီးကိုင္တြယ္ သြားမယ္။ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သည္းခံခြင့္လႊတ္တဲ့ မူ၀ါဒမရွိဘူး ဆိုတာလည္းေျပာၾကားထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့အတိုင္းလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိပါတယ္”ဟု ဦးေဇာ္ေဌး ကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရနွင့္RCSS ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးေဇာ္ေဌး က အထက္ပါ အတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္သည္ လက္ရွိတြင္ ေက့ာေသာင္းမွ ထား၀ယ္သို႔ေရာက္ရွိေနၿပီး ၎ အား တရားစြဲဆို ထားသည့္ တရားရံုးသို႔ သြားေရာက္ကာ ခ်ဳပ္ရမန္ယူမည္ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္အားအဂတိလိုက္စားမႈမ်ားက်ဴးလြန္ေၾကာင္း တိုင္စာမ်ားအရ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ စစ္ေဆးခဲ့ရာမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔၏ေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားအရ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားေပၚေပါက္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္မွ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

၎အား အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ပုဒ္မ ၅၅ အရ၊၎ အပါ ၃ ဦးအား အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၅ /၆၁ အရ သီးျခား ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ သီးျခားစြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ အမႈ ၄ မႈခြဲ၍ေဆာင္ရြက္ရန္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႔မရဲစခန္းသို႔ ပထမသတင္းေပးတိုင္ၾကားခ်က္ဖြင့္လွစ္ကာ တရားစြဲဆို နိုင္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခ်က္ တြင္ပါရွိသည္။

Leave a Reply