မေလး႐ွားကိုသြားတဲ့ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၁၀ ေယာက္ကို ထိုင္းလ၀ကဖမ္းဆီး

0
20

မတ္ ၁၂
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

ဟတ္႐ိုင္ခ႐ိုင္ခြဲကေန မေလး႐ွားကိုသြားဖို႔ျပင္ေနတဲ့ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၁၀ ေယာက္ကို ဒီေန႔မွာ ထိုင္းလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရဲတပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။

သူတို႔ကိုပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့ ထုိင္းေအးဂ်င့္ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ကိုဆန္းဆိုတဲ့ျမန္မာေအးဂ်င့္တစ္ေယာက္ကိုလည္း ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။

ရေနာင္းၿမိဳ႕မွာ႐ွိတဲ့လူမ႐ွိတဲ့ဂိတ္တစ္ခုကေန ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၁၀ ေယာက္ျဖတ္ကူးခဲ့တာလို႔ ေဆာင္ခလာခ႐ိုင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရဲတပ္ဖြဲ႔က ရဲမွဴးႀကီး ခ်ဴသရက္ ယင္ေယာင္ဒမ္ေရာင္ဆာကူကေျပာပါတယ္။

မေလး႐ွားႏုိင္ငံကိုပို႔ေပးဖို႔ ဖမ္းမိတဲ့ေအးဂ်င့္ေတြက တစ္ေယာက္ကို ဘတ္ ၂၅၀၀ ယူခဲ့တယ္လို႔လည္း ရဲမွဴးႀကီးကေျပာပါတယ္။

အဲဒီ ၁၀ ေယာက္က တရားမ၀င္၀င္ေရာက္မႈနဲ႔တရားစြဲခံရမွာျဖစ္ၿပီး ေအးဂ်င့္သံုးေယာက္ကေတာ့ တရားမ၀င္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသူေတြကို ေနစရာေပးတာနဲ႔ တရားစြဲခံထားရပါတယ္။

Source-Bangkok Post

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

မတ္ ၁၂
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

ဟတ္႐ိုင္ခ႐ိုင္ခြဲကေန မေလး႐ွားကိုသြားဖို႔ျပင္ေနတဲ့ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၁၀ ေယာက္ကို ဒီေန႔မွာ ထိုင္းလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရဲတပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။

သူတို႔ကိုပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့ ထုိင္းေအးဂ်င့္ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ကိုဆန္းဆိုတဲ့ျမန္မာေအးဂ်င့္တစ္ေယာက္ကိုလည္း ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။

ရေနာင္းၿမိဳ႕မွာ႐ွိတဲ့လူမ႐ွိတဲ့ဂိတ္တစ္ခုကေန ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၁၀ ေယာက္ျဖတ္ကူးခဲ့တာလို႔ ေဆာင္ခလာခ႐ိုင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရဲတပ္ဖြဲ႔က ရဲမွဴးႀကီး ခ်ဴသရက္ ယင္ေယာင္ဒမ္ေရာင္ဆာကူကေျပာပါတယ္။

မေလး႐ွားႏုိင္ငံကိုပို႔ေပးဖို႔ ဖမ္းမိတဲ့ေအးဂ်င့္ေတြက တစ္ေယာက္ကို ဘတ္ ၂၅၀၀ ယူခဲ့တယ္လို႔လည္း ရဲမွဴးႀကီးကေျပာပါတယ္။

အဲဒီ ၁၀ ေယာက္က တရားမ၀င္၀င္ေရာက္မႈနဲ႔တရားစြဲခံရမွာျဖစ္ၿပီး ေအးဂ်င့္သံုးေယာက္ကေတာ့ တရားမ၀င္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသူေတြကို ေနစရာေပးတာနဲ႔ တရားစြဲခံထားရပါတယ္။

Source-Bangkok Post

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply