ေရာင္းခ်ရန္ သယ္ေဆာင္လာသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားဖမ္းဆီးရမိ

0
160

မတ္ ၁၂
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ပင္လယ္ရပ္ကြက္ ၅၅ လမ္း ႏွင့္ ၅၆ လမ္းၾကားတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ သယ္ေဆာင္လာသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းအခ်ိန္က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ျဖစ္စဥ္မွာ သက္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၊ နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖြဲ႕ နွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုေပါင္း၍ မူးယစ္ေဆးဝါးသတင္းအရ ေစာက့္ဆိုင္းစဥ္ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္တစ္စီးအား ရပ္တန္႔စစ္ေဆးရာ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္ေနာက္တြင္ လိုက္ပါလာသည့္ သူထံမွ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္ ။

မူးယစ္ေဆးဝါးသယ္ေဆာင္လာသူ ေအာင္ေက်ာ္သူ (၃၄) ႏွစ္သည္ ပန္းေရာင္စိတ္ႂကြေဆးျပား ၂၀၀ ျပားပါ ၅ ထုတ္ စုစုေပါင္း ေဆးျပား ၁၀၀၀ အား လြယ္အိပ္ထဲထည့္၍ သယ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး အတူတကြ ေနထိုင္သူ ကိုေတဇာထြန္း ဆိုသူက ေရာင္းခ်ခိုင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႈခင္းမွတ္တမ္းမ်ား အရသိရသည္ ။

ယင္းျဖစ္စဥ္နွင့္ပတ္သက္၍ မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ေတြ႕ရွိသူ ေအာင္ေက်ာ္သူအား ေအာင္ပင္လယ္ရဲစခန္းတြင္ မယ (ပ) ၄/၂၀၁၉ ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆးဝါးမ်ားဥပေဒ ၁၉(က)/၂၁ ျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊ ကြင္းဆက္ တရားခံျဖစ္သည့္ ကိုေတဇာထြန္းအား အမွတ္ (၁၁) ရဲစခန္းတြင္ မယ(ပ) မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆးဝါးမ်ားဥပေဒ ၁၉(က)/၂၁ ျဖင့္ လည္းေကာင္း ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

မတ္ ၁၂
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ပင္လယ္ရပ္ကြက္ ၅၅ လမ္း ႏွင့္ ၅၆ လမ္းၾကားတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ သယ္ေဆာင္လာသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းအခ်ိန္က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ျဖစ္စဥ္မွာ သက္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၊ နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖြဲ႕ နွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုေပါင္း၍ မူးယစ္ေဆးဝါးသတင္းအရ ေစာက့္ဆိုင္းစဥ္ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္တစ္စီးအား ရပ္တန္႔စစ္ေဆးရာ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္ေနာက္တြင္ လိုက္ပါလာသည့္ သူထံမွ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္ ။

မူးယစ္ေဆးဝါးသယ္ေဆာင္လာသူ ေအာင္ေက်ာ္သူ (၃၄) ႏွစ္သည္ ပန္းေရာင္စိတ္ႂကြေဆးျပား ၂၀၀ ျပားပါ ၅ ထုတ္ စုစုေပါင္း ေဆးျပား ၁၀၀၀ အား လြယ္အိပ္ထဲထည့္၍ သယ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး အတူတကြ ေနထိုင္သူ ကိုေတဇာထြန္း ဆိုသူက ေရာင္းခ်ခိုင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႈခင္းမွတ္တမ္းမ်ား အရသိရသည္ ။

ယင္းျဖစ္စဥ္နွင့္ပတ္သက္၍ မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ေတြ႕ရွိသူ ေအာင္ေက်ာ္သူအား ေအာင္ပင္လယ္ရဲစခန္းတြင္ မယ (ပ) ၄/၂၀၁၉ ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆးဝါးမ်ားဥပေဒ ၁၉(က)/၂၁ ျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊ ကြင္းဆက္ တရားခံျဖစ္သည့္ ကိုေတဇာထြန္းအား အမွတ္ (၁၁) ရဲစခန္းတြင္ မယ(ပ) မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆးဝါးမ်ားဥပေဒ ၁၉(က)/၂၁ ျဖင့္ လည္းေကာင္း ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply