ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္း တည္ေထာင္ျခင္း (၇)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ပြဲ

0
29

ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္၏ (၈၉) ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔၊ ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္း တည္ေထာင္ျခင္း (၇)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ႏွင့္ ၃၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ပြဲ ႏွင့္ အလႉရွင္မ်ား ဂုဏ္ျပဳပြဲကို ယေန႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမား ၇ ဦး ႏွင့္ လူငယ္ဘံုရိပ္သာတို႔အတြက္ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၁၇ သိန္းကို ယခု ၃၆ ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ေထာက္ပံ့ခ့သည္ဟုသိရွိရသည္။

Photo – Ye Myo Khant / MPA

ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္၏ (၈၉) ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔၊ ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္း တည္ေထာင္ျခင္း (၇)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ႏွင့္ ၃၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ပြဲ ႏွင့္ အလႉရွင္မ်ား ဂုဏ္ျပဳပြဲကို ယေန႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမား ၇ ဦး ႏွင့္ လူငယ္ဘံုရိပ္သာတို႔အတြက္ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၁၇ သိန္းကို ယခု ၃၆ ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ေထာက္ပံ့ခ့သည္ဟုသိရွိရသည္။

Photo – Ye Myo Khant / MPA

Leave a Reply