အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားကို ေစာ္ကားသည့္စကားအတြက္ ျပန္ေတာင္းပန္ရန္ ထရမ့္အား အာဖရိကသမဂၢေတာင္းဆုိ

0
191

ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၁၃

အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားအား စုတ္တီးစုတ္ျပတ္ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ေခၚဆုိခဲ့သည့္ အတြက္ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ ျပန္ေတာင္းပန္ရန္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အာဖရိကသမဂၢ(ေအယူ) ကေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ထရမ့္၏ေျပာဆုိမႈေၾကာင့္ အံ့ၾသတုန္လႈပ္ရသလို ေဒါသလည္း ျဖစ္ရေၾကာင္း ဝါရွင္တန္ဒီစီရွိ ေအယူ႐ုံးက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာဆုိစဥ္ ထရမ့္က အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားအား ေဝဖန္ေျပာဆို လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ႐ုိင္း႐ုိင္းစိုင္းစိုင္းေျပာဆုိျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း ထရမ့္ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္ေတြ႕ဆံုပဲြတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အျခား ရီပတ္ဘလီကန္ အမတ္ႏွစ္ဦးကလည္း ထရမ့္ဘက္မွရပ္တည္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကရက္တစ္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဒစ္ဒါဘင္ကမူ ထရမ့္သည္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားအား ျခြတ္ၿခံဳက်ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတသမၼတ၏ေျပာဆုိမႈသည္ လူသား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားရမည္ဆိုသည့္ အေမရိကန္အယူအဆကို ေစာ္ကားလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအယူကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အာဖရိကတုိက္ႏွင့္ အေမရိကန္လက္ရွိအစိုးရတို႔ၾကား နားလည္လဲြမႈႀကီးတစ္ခု ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားၾကား ေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္ေနၿပီိျဖစ္ေၾကာင္း ေအယူ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ေအယူ၌ အာဖရိကတစ္ဝန္းရွိ ႏုိင္ငံ ၅၅ ႏိုင္ငံပါဝင္ေနသည္။
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တင္းက်ပ္မည့္ အဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရန္ ဒီမိုကရက္တစ္ႏွင့္ ရီပတ္ဘလီကန္ ပါတီမ်ားမွ အမတ္မ်ား အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္ ထရမ့္က ႐ိုုင္းစိုင္းစြာေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သဘာဝေဘး၊စစ္ႏွင့္ ေရာဂါေဘးမ်ား ႀကံဳေနရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ယာယီေနထုိင္ခြင့္ေပးျခင္း ထက္ ေနာ္ေဝကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိသာ အေမရိကန္တြင္ ေနထုိ္င္ခြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း ထရမ့္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထရမ့္သည္ ေဟတီႏွင့္ အယ္လ္ဆာေဗေဒါႏုိင္ငံမ်ားကိုလည္း ေဝဖန္ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ေဘာ့စ္ဝါနာနုိင္ငံသည္ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးကိုဆင့္ေခၚၿပီး ၎တို႔ႏိုင္ငံအား စုတ္ျပတ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေခၚဆုိျခင္းရွိမရွိကို ရွင္းလင္းေျပာဆိုရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ထရမ့္သာ အမွန္တကယ္ေျပာဆုိခဲ့ပါက ယင္းသည္ တုန္လႈပ္စရာ ေကာင္းသလို ရွက္စရာလည္းေကာင္းလွေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး႐ုံး၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ႐ူပတ္ကိုလ္ဗီးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေမရိကန္ကိုအျမတ္ထုတ္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဆုိသည့္ အယူအဆမွားယြင္းလြန္းေၾကာင္း အေမရိကန္ဆိုင္ရာ ေဟတီသံအမတ္ႀကီး ေပါအယ္တီေဒါကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၁၃

အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားအား စုတ္တီးစုတ္ျပတ္ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ေခၚဆုိခဲ့သည့္ အတြက္ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ ျပန္ေတာင္းပန္ရန္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အာဖရိကသမဂၢ(ေအယူ) ကေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ထရမ့္၏ေျပာဆုိမႈေၾကာင့္ အံ့ၾသတုန္လႈပ္ရသလို ေဒါသလည္း ျဖစ္ရေၾကာင္း ဝါရွင္တန္ဒီစီရွိ ေအယူ႐ုံးက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာဆုိစဥ္ ထရမ့္က အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားအား ေဝဖန္ေျပာဆို လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ႐ုိင္း႐ုိင္းစိုင္းစိုင္းေျပာဆုိျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း ထရမ့္ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္ေတြ႕ဆံုပဲြတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အျခား ရီပတ္ဘလီကန္ အမတ္ႏွစ္ဦးကလည္း ထရမ့္ဘက္မွရပ္တည္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကရက္တစ္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဒစ္ဒါဘင္ကမူ ထရမ့္သည္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားအား ျခြတ္ၿခံဳက်ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတသမၼတ၏ေျပာဆုိမႈသည္ လူသား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားရမည္ဆိုသည့္ အေမရိကန္အယူအဆကို ေစာ္ကားလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအယူကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အာဖရိကတုိက္ႏွင့္ အေမရိကန္လက္ရွိအစိုးရတို႔ၾကား နားလည္လဲြမႈႀကီးတစ္ခု ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားၾကား ေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္ေနၿပီိျဖစ္ေၾကာင္း ေအယူ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ေအယူ၌ အာဖရိကတစ္ဝန္းရွိ ႏုိင္ငံ ၅၅ ႏိုင္ငံပါဝင္ေနသည္။
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တင္းက်ပ္မည့္ အဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရန္ ဒီမိုကရက္တစ္ႏွင့္ ရီပတ္ဘလီကန္ ပါတီမ်ားမွ အမတ္မ်ား အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္ ထရမ့္က ႐ိုုင္းစိုင္းစြာေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သဘာဝေဘး၊စစ္ႏွင့္ ေရာဂါေဘးမ်ား ႀကံဳေနရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ယာယီေနထုိင္ခြင့္ေပးျခင္း ထက္ ေနာ္ေဝကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိသာ အေမရိကန္တြင္ ေနထုိ္င္ခြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း ထရမ့္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထရမ့္သည္ ေဟတီႏွင့္ အယ္လ္ဆာေဗေဒါႏုိင္ငံမ်ားကိုလည္း ေဝဖန္ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ေဘာ့စ္ဝါနာနုိင္ငံသည္ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးကိုဆင့္ေခၚၿပီး ၎တို႔ႏိုင္ငံအား စုတ္ျပတ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေခၚဆုိျခင္းရွိမရွိကို ရွင္းလင္းေျပာဆိုရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ထရမ့္သာ အမွန္တကယ္ေျပာဆုိခဲ့ပါက ယင္းသည္ တုန္လႈပ္စရာ ေကာင္းသလို ရွက္စရာလည္းေကာင္းလွေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး႐ုံး၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ႐ူပတ္ကိုလ္ဗီးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေမရိကန္ကိုအျမတ္ထုတ္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဆုိသည့္ အယူအဆမွားယြင္းလြန္းေၾကာင္း အေမရိကန္ဆိုင္ရာ ေဟတီသံအမတ္ႀကီး ေပါအယ္တီေဒါကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply