ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏုိင္က်ဆံုးျခင္း ၃၁ ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားက်င္းပျပဳလုပ္(Photo News)

0
19

ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏုိင္က်ဆံုးျခင္း ၃၁ ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားကို ယေန႔ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔၊ နံနက္ပုိင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ၊ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

၁၉ ၈၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္) ၌ က်ဆံုးခဲ့သည့္ ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏုိင္တို႔ က်ဆံုးျခင္း ၃၁ ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားသို႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေဟာင္းျဖစ္သည့္ ကိုမင္းကိုႏုိင္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

Photo – Sithu Aung / MPA

ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏုိင္က်ဆံုးျခင္း ၃၁ ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားကို ယေန႔ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔၊ နံနက္ပုိင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ၊ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

၁၉ ၈၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္) ၌ က်ဆံုးခဲ့သည့္ ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏုိင္တို႔ က်ဆံုးျခင္း ၃၁ ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားသို႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေဟာင္းျဖစ္သည့္ ကိုမင္းကိုႏုိင္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

Photo – Sithu Aung / MPA

Leave a Reply