ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရးတြင္ တစ္ဖက္တင္ျပခ်က္ကို အျပဳသေဘာျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ရန္လိုသည့္ အျပင္ စိတ္ရွည္သည္းခံရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ရခိုင္အမတ္အၾကံျပဳ

0
91

မတ္ ၁၃
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၀၈ ခုနွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ဖက္တင္ျပခ်က္ကို အျပဳသေဘာျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ရန္လိုသည့္ အျပင္ စိတ္ရွည္သည္းခံရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္ကေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔႕နိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိကာလ စစ္အုပ္ခ်ုပ္ေရးကေန ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီကိုသြားေနတဲ့ ကာလျဖစ္ပါတယ္္ ။အရပ္ဖက္စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေအာင္အထူးအေလးထားၿပီးေတာ့ သတိထားၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားေနရတဲ့ အခ်ိန္ကာလလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒါကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုအသိပဲျဖစ္ပါတယ္။တဖက္က တင္ျပခ်က္ကို အျပဳသေဘာနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အျပင္ စိတ္ရွည္သည္းခံနိုင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးဘရွိန္ကေျပာသည္။

ယမန္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ေလ့လာစီစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာအေပၚ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဦးဘရွိန္မွ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဦးသိန္းထြန္းနွင့္အဖြဲ႔ တင္သြင္းထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ ဗဟို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အား ေျဖေလ်ာ့ရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းသည္ ျပင္ဆင္ခြင့္တင္သြင္းသူတို႔၏ဆႏၵႏွင္႔ အညီ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဘရွိန္ကေျပာသည္။

“ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႔စည္းေပးထားတဲ့ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ရဲ႕ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ါေနတဲ့ျဖစ္စဥ္ကိုေလ့လာၾကည့္လို႔ရွိရင္ နိဒါန္းကစၿပီးေနာက္ဆက္တြဲဇယားအထိျပင္ဆင္ၾကမယ္လို႔ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ၾကည့္လိုက္ရင္ အခုလက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို မွီညမ္းၿပီးေတာ့ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲဖို႔ျပင္ဆင္တဲ့ အစီအမံမ်ိဳးျဖစ္တယ္ဆိုတာ သံုးသပ္ေတြ႔ရွိရပါတယ္”ဟု ဦးဘရွိန္ကေျပာသည္။

ဦးသိန္းထြန္းနွင့္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၃ ဦးအဖြဲ႔မွ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၂၆၁ (တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သက္္္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မွ ၀န္ႀကီးခ်ုပ္ခန္႔အပ္ေရး)အားလုပ္ေဆာင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းမူၾကမ္းအအား ၄၅ ဦးပါ၀င္သည့္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီသို႔ ထည့္သြင္းမည့္အေပၚ ဥပေဒနွင့္ မညီညႊတ္သည့္ အတြက္ ကန္႔ကြက္သည့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တိုင္းရင္းသားပါတီအခ်ိဳ႔မွ သေဘာမတူေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာအေပၚ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ကက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစညိးအေ၀းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦးမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ယေန႔ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၃ ဦးမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ေဆြးေႏြးရန္က်န္ရွိေနသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္မွေၾကညာခဲ့သည္။

မတ္ ၁၃
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၀၈ ခုနွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ဖက္တင္ျပခ်က္ကို အျပဳသေဘာျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ရန္လိုသည့္ အျပင္ စိတ္ရွည္သည္းခံရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္ကေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔႕နိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိကာလ စစ္အုပ္ခ်ုပ္ေရးကေန ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီကိုသြားေနတဲ့ ကာလျဖစ္ပါတယ္္ ။အရပ္ဖက္စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေအာင္အထူးအေလးထားၿပီးေတာ့ သတိထားၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားေနရတဲ့ အခ်ိန္ကာလလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒါကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုအသိပဲျဖစ္ပါတယ္။တဖက္က တင္ျပခ်က္ကို အျပဳသေဘာနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အျပင္ စိတ္ရွည္သည္းခံနိုင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးဘရွိန္ကေျပာသည္။

ယမန္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ေလ့လာစီစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာအေပၚ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဦးဘရွိန္မွ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဦးသိန္းထြန္းနွင့္အဖြဲ႔ တင္သြင္းထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ ဗဟို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အား ေျဖေလ်ာ့ရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းသည္ ျပင္ဆင္ခြင့္တင္သြင္းသူတို႔၏ဆႏၵႏွင္႔ အညီ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဘရွိန္ကေျပာသည္။

“ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႔စည္းေပးထားတဲ့ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ရဲ႕ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ါေနတဲ့ျဖစ္စဥ္ကိုေလ့လာၾကည့္လို႔ရွိရင္ နိဒါန္းကစၿပီးေနာက္ဆက္တြဲဇယားအထိျပင္ဆင္ၾကမယ္လို႔ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ၾကည့္လိုက္ရင္ အခုလက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို မွီညမ္းၿပီးေတာ့ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲဖို႔ျပင္ဆင္တဲ့ အစီအမံမ်ိဳးျဖစ္တယ္ဆိုတာ သံုးသပ္ေတြ႔ရွိရပါတယ္”ဟု ဦးဘရွိန္ကေျပာသည္။

ဦးသိန္းထြန္းနွင့္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၃ ဦးအဖြဲ႔မွ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၂၆၁ (တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သက္္္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မွ ၀န္ႀကီးခ်ုပ္ခန္႔အပ္ေရး)အားလုပ္ေဆာင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းမူၾကမ္းအအား ၄၅ ဦးပါ၀င္သည့္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီသို႔ ထည့္သြင္းမည့္အေပၚ ဥပေဒနွင့္ မညီညႊတ္သည့္ အတြက္ ကန္႔ကြက္သည့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တိုင္းရင္းသားပါတီအခ်ိဳ႔မွ သေဘာမတူေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာအေပၚ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ကက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစညိးအေ၀းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦးမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ယေန႔ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၃ ဦးမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ေဆြးေႏြးရန္က်န္ရွိေနသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္မွေၾကညာခဲ့သည္။

Leave a Reply