မႏၲေလးၿမိဳ႕အထြက္ မွ ၁၆ မိုင္ဂိတ္အထိ အမိႈက္ေကာက္မည္

0
115

မတ္ ၁၃
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕အထြက္ ဘိုးဘိုးႀကီး နတ္နန္း မွ ေက်ာက္ေခ်ာ ၁၆ မိုင္ဂိတ္အထိ လမ္းေဘးဝဲ ယာမွာ အမိႈက္ေကာက္ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

ယင္းအမိႈက္ေကာက္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္းကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ဦးေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ သန္႔ရွင္းေရးဌာန ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မည္ျဖစ္သည္ ။

“ၿမိဳ႕အထြက္ကေန ၁၆ မိုင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္အထိ အမိႈက္ေကာက္တာကို အထူးအမိႈက္ေကာက္ပြဲအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သန္႔ရွင္းေရးဌာနက ယာဥ္ ယႏၲရားနဲ႔ လူအင္အားအကုန္ပါမယ္ ။ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္က စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ထဲ မပါေပမယ့္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ သန္႔ရွင္းေရးဌာန ဒုဌာနမွဴး ဦးစိုးတင့္ေအာင္ က ေျပာသည္ ။

ဘိုးဘိုးႀကီး နတ္နန္း မွ ေက်ာက္ေခ်ာ ၁၆ မိုင္ဂိတ္အထိ လမ္းေဘးဝဲ ယာတြင္ ခရီးသြား ကားမ်ားက အမိႈက္မ်ား စြန္႔ပစ္မႈမ်ား ႏွင့္ အနီးအနားရွိေက်းရြာမ်ားမွ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္မညီပဲျဖစ္ေနသည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ သန္႔ရွင္းေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၆) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္း ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္ ။

မတ္ ၁၃
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕အထြက္ ဘိုးဘိုးႀကီး နတ္နန္း မွ ေက်ာက္ေခ်ာ ၁၆ မိုင္ဂိတ္အထိ လမ္းေဘးဝဲ ယာမွာ အမိႈက္ေကာက္ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

ယင္းအမိႈက္ေကာက္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္းကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ဦးေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ သန္႔ရွင္းေရးဌာန ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မည္ျဖစ္သည္ ။

“ၿမိဳ႕အထြက္ကေန ၁၆ မိုင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္အထိ အမိႈက္ေကာက္တာကို အထူးအမိႈက္ေကာက္ပြဲအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သန္႔ရွင္းေရးဌာနက ယာဥ္ ယႏၲရားနဲ႔ လူအင္အားအကုန္ပါမယ္ ။ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္က စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ထဲ မပါေပမယ့္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ သန္႔ရွင္းေရးဌာန ဒုဌာနမွဴး ဦးစိုးတင့္ေအာင္ က ေျပာသည္ ။

ဘိုးဘိုးႀကီး နတ္နန္း မွ ေက်ာက္ေခ်ာ ၁၆ မိုင္ဂိတ္အထိ လမ္းေဘးဝဲ ယာတြင္ ခရီးသြား ကားမ်ားက အမိႈက္မ်ား စြန္႔ပစ္မႈမ်ား ႏွင့္ အနီးအနားရွိေက်းရြာမ်ားမွ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္မညီပဲျဖစ္ေနသည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ သန္႔ရွင္းေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၆) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္း ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္ ။

Leave a Reply