ပ်က္ျပားခဲ့ရသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပန္တည္ေဆာက္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တိုက္တြန္း

0
126

မတ္ ၁၄
ယဥ္ေကႏြယ္

အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ပ်က္ခဲ့ရသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပန္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ကံ၊ဥာဏ္၊၀ီရိယ လိုအပ္ေၾကာင္း နို္င္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

“ အခု ကၽြန္မတို႔ နို္င္ငံဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေလွ်ာက္လွမ္းေနပါၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းဆိုတာအျမဲေျဖာင့္ျဖဴးေနတာမဟုတ္ပါဘူး။အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ပ်က္ျပားခဲ့ရတယ္။ဒီပ်က္ျပားခဲ့ရတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုျပန္ၿပီးေတာ့ တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုတာ ကၽြန္မတို႔အားလံုး ကံ၊ဥာဏ္၊၀ီရီယ လိုအပ္ပါတယ္။ကၽြန္မတို႔အားလံုး ကံ၊ဥာဏ္၊၀ီရိယနဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္သြားမယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းမႀကီး ဘယ္ေလာက္ပဲရွည္ပါေစ၊ဘယ္ေလာက္ပဲခက္ခဲပါေစ ကၽြန္မတို႔လိုခ်င္တဲ့ ပန္းတိုင္ကို မုခ်မလႊဲမေသြေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

မတ္ လ ၁၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ နွစ္ ၇၀ ျပည့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေန႔(အႀကိဳ) အခမ္းအနားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပိးခ်ိန္ကာလတြင္ စိန္ေခၚမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး အႏၱရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရခ်ိန္တြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အတူလက္တဲြၿပီးကာကြယ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊စိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း လက္ရွိတါင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းအားအတူတူေလွ်ာက္လွမ္းမႈကို ျမင္ေတြ႔ရျခင္းသည္ နို္င္ငံအတြက္ေကာင္းသည့္ နိမိတ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

“ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဟာ ျပည္ေထာင္စုအေပၚမွာ တာ၀န္သိတယ္။ျပည္ေထာင္စုႀကိးခိုင္မာဖို႔အတြက္ လုပ္ေပးသြားၾကမယ္ဆိုတာလည္း ကၽြနန္မ ထစ္ထစ္ခ်ယံုာကည္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လက္ရွိတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးအျဖစ္တည္ေထာင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုသည္ ျပည္သူလူထုအား အျခခံသည့္ နို္င္ငံျဖစ္သည့္ အတြက္ျပည္သူလူထု၏စိတ္ေနစိတ္ထားသည္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႔ နို္င္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊နို္င္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ဖိတ္ၾကားထားသညိ့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ရွမ္းျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္နွင့္ မြန္ျပည္နယ္မ်ားမွ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသား တိုင္းရင္းသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

မတ္ ၁၄
ယဥ္ေကႏြယ္

အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ပ်က္ခဲ့ရသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပန္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ကံ၊ဥာဏ္၊၀ီရိယ လိုအပ္ေၾကာင္း နို္င္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

“ အခု ကၽြန္မတို႔ နို္င္ငံဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေလွ်ာက္လွမ္းေနပါၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းဆိုတာအျမဲေျဖာင့္ျဖဴးေနတာမဟုတ္ပါဘူး။အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ပ်က္ျပားခဲ့ရတယ္။ဒီပ်က္ျပားခဲ့ရတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုျပန္ၿပီးေတာ့ တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုတာ ကၽြန္မတို႔အားလံုး ကံ၊ဥာဏ္၊၀ီရီယ လိုအပ္ပါတယ္။ကၽြန္မတို႔အားလံုး ကံ၊ဥာဏ္၊၀ီရိယနဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္သြားမယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းမႀကီး ဘယ္ေလာက္ပဲရွည္ပါေစ၊ဘယ္ေလာက္ပဲခက္ခဲပါေစ ကၽြန္မတို႔လိုခ်င္တဲ့ ပန္းတိုင္ကို မုခ်မလႊဲမေသြေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

မတ္ လ ၁၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ နွစ္ ၇၀ ျပည့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေန႔(အႀကိဳ) အခမ္းအနားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပိးခ်ိန္ကာလတြင္ စိန္ေခၚမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး အႏၱရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရခ်ိန္တြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အတူလက္တဲြၿပီးကာကြယ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊စိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း လက္ရွိတါင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းအားအတူတူေလွ်ာက္လွမ္းမႈကို ျမင္ေတြ႔ရျခင္းသည္ နို္င္ငံအတြက္ေကာင္းသည့္ နိမိတ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

“ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဟာ ျပည္ေထာင္စုအေပၚမွာ တာ၀န္သိတယ္။ျပည္ေထာင္စုႀကိးခိုင္မာဖို႔အတြက္ လုပ္ေပးသြားၾကမယ္ဆိုတာလည္း ကၽြနန္မ ထစ္ထစ္ခ်ယံုာကည္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လက္ရွိတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးအျဖစ္တည္ေထာင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုသည္ ျပည္သူလူထုအား အျခခံသည့္ နို္င္ငံျဖစ္သည့္ အတြက္ျပည္သူလူထု၏စိတ္ေနစိတ္ထားသည္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႔ နို္င္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊နို္င္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ဖိတ္ၾကားထားသညိ့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ရွမ္းျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္နွင့္ မြန္ျပည္နယ္မ်ားမွ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသား တိုင္းရင္းသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

Leave a Reply