တရားမ၀င္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားအား ရွင္းလင္းမည္

0
358

မတ္ ၁၄
ယဥ္ေကႏြယ္

တရားမ၀င္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ စက္သံုးဆိုင္မ်ားအား ထိေရာက္စြာရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲဖြင့္တဲ့ ဆိုင္မွန္သမွ်ကို ရွင္းလင္းေပးပါလို႔ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကို အေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္။ ဒီရာသီက မီးေဘးအႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရတဲ့ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေတြ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြ နဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟုျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းထြန္း ကေျပာသည္။

ယေန႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနတြင္ တစ္လ လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးသိန္းထြန္းမွ အထက္အတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔အေရးယူေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာတျပည္လံုးတြင္ ရွိသည့္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာ မ်ားပုိ႔ထားေၾကာင္း၊ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ယင္းဆိုင္မ်ားအား ရွင္းလင္းမႈမရွိပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းထြန္းကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စက္သံုးဆီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ ဂရုျပဳလိုက္နာေဆာင္ ရြက္ၾကရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ လည္းစစ္ေဆးၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာန Website မ်ားႏွင့္၊နို္င္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ႏိႈးေဆာ္ထားသည့္ အတြက္ ျပည္သူလူထု မ်ားအေနျဖင့္ မီးေဘးအႏၱရာယ္စိုးရိမ္ပူပန္မႈေလ်ာ့ပါးေစေရးအတြက္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားေပးေၾကာင္း သိရသည္။

ပုဂၢလိကစက္သံုးဆီလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူအခ်ိဳ႕မွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေပါ့ဆမႈ စည္းကမ္းမလိုက္နာမႈ တားျမစ္ထားသည့္ပစၥည္းမ်ားသံုးစြဲမႈ မဆင္မျခင္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ားေၾကာင့္ စက္သံုးဆီဆိုင္မီးေလာင္မႈ ဆီတင္ဆီခ်စဥ္မီးေလာင္မႈ ဆီသယ္ယာဥ္တိုက္မႈ တိမ္းေမွာက္မႈ မီးေလာင္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားမၾကာခဏျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

မတ္ ၁၄
ယဥ္ေကႏြယ္

တရားမ၀င္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ စက္သံုးဆိုင္မ်ားအား ထိေရာက္စြာရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲဖြင့္တဲ့ ဆိုင္မွန္သမွ်ကို ရွင္းလင္းေပးပါလို႔ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကို အေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္။ ဒီရာသီက မီးေဘးအႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရတဲ့ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေတြ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြ နဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟုျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းထြန္း ကေျပာသည္။

ယေန႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနတြင္ တစ္လ လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးသိန္းထြန္းမွ အထက္အတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔အေရးယူေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာတျပည္လံုးတြင္ ရွိသည့္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာ မ်ားပုိ႔ထားေၾကာင္း၊ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ယင္းဆိုင္မ်ားအား ရွင္းလင္းမႈမရွိပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းထြန္းကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စက္သံုးဆီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ ဂရုျပဳလိုက္နာေဆာင္ ရြက္ၾကရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ လည္းစစ္ေဆးၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာန Website မ်ားႏွင့္၊နို္င္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ႏိႈးေဆာ္ထားသည့္ အတြက္ ျပည္သူလူထု မ်ားအေနျဖင့္ မီးေဘးအႏၱရာယ္စိုးရိမ္ပူပန္မႈေလ်ာ့ပါးေစေရးအတြက္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားေပးေၾကာင္း သိရသည္။

ပုဂၢလိကစက္သံုးဆီလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူအခ်ိဳ႕မွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေပါ့ဆမႈ စည္းကမ္းမလိုက္နာမႈ တားျမစ္ထားသည့္ပစၥည္းမ်ားသံုးစြဲမႈ မဆင္မျခင္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ားေၾကာင့္ စက္သံုးဆီဆိုင္မီးေလာင္မႈ ဆီတင္ဆီခ်စဥ္မီးေလာင္မႈ ဆီသယ္ယာဥ္တိုက္မႈ တိမ္းေမွာက္မႈ မီးေလာင္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားမၾကာခဏျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

Leave a Reply