ျမန္မာႏုိင္ငံကအေျခအေနေတြကို ICCတင္ဖို႔ႀကိဳးပမ္းေနတာ လက္ခံသြားမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ အခုိင္အမာေျပာ

0
179

မတ္ ၁၄
ဥကၠာ

ျမန္မာႏုိင္ငံကအေျခအေနေတြကိုရည္႐ြယ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး(ICC)ကိုတင္သြင္းဖို႔ေတာင္းဆိုေနတာမ်ိဳးေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က လက္ခံသြားမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕မွာက်င္းပေနတဲ့ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းကေျပာပါတယ္။

မေတာ္မတရားလုပ္ရပ္ေတြလို႔စြပ္စြဲထားတဲ့လုပ္ရပ္ေတြကိုစံုစမ္းဖို႔ ႏုိင္ငံတကာခံု႐ံုးမွာစစ္ေဆးခြင့္ေတာင္းခံတဲ့ ကုလသမဂၢရဲ႕ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ ဟန္ဟီလီရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္ကို တံု႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။

“ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံထဲကအေျခအေနေတြကိုရည္႐ြယ္ၿပီး ICCတင္ဖို႔ေတာင္းဆိုတာကို လက္ခံသြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာအစိုးရက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွာ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းေရးေကာ္မ႐ွင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကိစၥေတြအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕တာ၀န္ခံမႈေဖာ္ျပဖို႔အား ထုတ္မႈရဲ႕တစိတ္တပိုင္းအေနနဲ႔ အဲဒီေကာ္မ႐ွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးပါလိမ့္မယ္။”လို႔ စြပ္စြဲခံထားရတဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို ရည္ညႊန္းၿပီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းကေျပာပါတယ္။

“၂၀၁၇ ၾသဂုတ္နဲ႔ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာတို႔မွာ လံုၿခံဳေရးစခန္းေတြကို ARSAအၾကမ္းဖက္ေတြရဲ႕ က်ဴးေက်ာ္ရန္စတဲ့တိုက္ခိုက္မႈေတြေၾကာင့္စျဖစ္ခဲ့တဲ့ အင္အားသံုးခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့တဲ့လူေတြရဲ႕ အတိဒုကၡေတြအတြက္ စိုးရိမ္မႈေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထပ္တူထပ္မွ်နားလည္ပါတယ္။” လို႔လည္းေျပာပါတယ္။

ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ေရ႐ွည္တည္တံ့တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနသလို ရခိုုင္ျပည္နယ္အေရးဟာ က်ယ္ျပန္႔႐ွဳပ္ေထြးတယ္လို႔ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းကေျပာပါတယ္။

ႏုိင္ငံတကာက စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈ မ႐ွိတာကို ဒုကၡခံရသူေတြေစာင့္ဖို႔တြန္းအား မေပးရဘူးလို႔ ယန္ဟီလီကေျပာၿပီး ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္သူေတြကို ICCတင္ဖို႔ လီကဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကအဖြဲ႔၀င္မဟုတ္တဲ့ေရာမစံသတ္မွတ္ခ်က္မွာပါ၀င္တဲ့ႏုိင္ငံေတြကိုပဲ ICCက ႐ံုးတင္စစ္ေဆးႏုိင္တာပါ။

ဒါေပမဲ့ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီအေနနဲ႔ အဲဒီအေျခအေနေတြကို ေနာက္ထပ္ရာဇ၀တ္မႈစံုစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္ဖို႔ ICCကို လႊဲေပးလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။

#TheFifthWaveNews
#ပဥၥမလႈိင္းသတင္းဌာန

မတ္ ၁၄
ဥကၠာ

ျမန္မာႏုိင္ငံကအေျခအေနေတြကိုရည္႐ြယ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး(ICC)ကိုတင္သြင္းဖို႔ေတာင္းဆိုေနတာမ်ိဳးေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က လက္ခံသြားမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕မွာက်င္းပေနတဲ့ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းကေျပာပါတယ္။

မေတာ္မတရားလုပ္ရပ္ေတြလို႔စြပ္စြဲထားတဲ့လုပ္ရပ္ေတြကိုစံုစမ္းဖို႔ ႏုိင္ငံတကာခံု႐ံုးမွာစစ္ေဆးခြင့္ေတာင္းခံတဲ့ ကုလသမဂၢရဲ႕ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ ဟန္ဟီလီရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္ကို တံု႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။

“ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံထဲကအေျခအေနေတြကိုရည္႐ြယ္ၿပီး ICCတင္ဖို႔ေတာင္းဆိုတာကို လက္ခံသြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာအစိုးရက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွာ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းေရးေကာ္မ႐ွင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကိစၥေတြအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕တာ၀န္ခံမႈေဖာ္ျပဖို႔အား ထုတ္မႈရဲ႕တစိတ္တပိုင္းအေနနဲ႔ အဲဒီေကာ္မ႐ွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးပါလိမ့္မယ္။”လို႔ စြပ္စြဲခံထားရတဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို ရည္ညႊန္းၿပီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းကေျပာပါတယ္။

“၂၀၁၇ ၾသဂုတ္နဲ႔ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာတို႔မွာ လံုၿခံဳေရးစခန္းေတြကို ARSAအၾကမ္းဖက္ေတြရဲ႕ က်ဴးေက်ာ္ရန္စတဲ့တိုက္ခိုက္မႈေတြေၾကာင့္စျဖစ္ခဲ့တဲ့ အင္အားသံုးခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့တဲ့လူေတြရဲ႕ အတိဒုကၡေတြအတြက္ စိုးရိမ္မႈေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထပ္တူထပ္မွ်နားလည္ပါတယ္။” လို႔လည္းေျပာပါတယ္။

ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ေရ႐ွည္တည္တံ့တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနသလို ရခိုုင္ျပည္နယ္အေရးဟာ က်ယ္ျပန္႔႐ွဳပ္ေထြးတယ္လို႔ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းကေျပာပါတယ္။

ႏုိင္ငံတကာက စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈ မ႐ွိတာကို ဒုကၡခံရသူေတြေစာင့္ဖို႔တြန္းအား မေပးရဘူးလို႔ ယန္ဟီလီကေျပာၿပီး ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္သူေတြကို ICCတင္ဖို႔ လီကဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကအဖြဲ႔၀င္မဟုတ္တဲ့ေရာမစံသတ္မွတ္ခ်က္မွာပါ၀င္တဲ့ႏုိင္ငံေတြကိုပဲ ICCက ႐ံုးတင္စစ္ေဆးႏုိင္တာပါ။

ဒါေပမဲ့ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီအေနနဲ႔ အဲဒီအေျခအေနေတြကို ေနာက္ထပ္ရာဇ၀တ္မႈစံုစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္ဖို႔ ICCကို လႊဲေပးလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။

#TheFifthWaveNews
#ပဥၥမလႈိင္းသတင္းဌာန

Leave a Reply