ျမန္မာႏွင့္ တရုတ္ (ဂြမ္ေဒါင္းျပည္နယ္) အၾကား ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားဖလွယ္မည္

0
35

မတ္လ ၁၄
ေဝေဝၿဖိဳး

ျမန္မာႏွင့္ တရုတ္ (ဂြမ္ေဒါင္းျပည္နယ္) အၾကား ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖလွယ္ရန္အတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ Guangdong CCPIT မွ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Mr.Ouyang Weimin ဦးေဆာင္၍ Guangdong CCPIT ဥကၠ႒ အပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ (၄၅) ဦးပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတရုတ္ ကုန္သည္မ်ားအသင္းတို႕ႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ လာေရာက္ ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္လို သူမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒတို႔ကို ျပဳျပင္ျပဌာန္းေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္း ကေျပာသည္။

“အျခားလိုအပ္တဲ့ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ ျပဌာန္းေပးခဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေခတ္သစ္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနယ္ပယ္မွာ စည္းကမ္းရွိရွိ တာဝန္သိသိျဖင့္ လာေရာက္ရင္းႏွီး လုပ္ကိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚႀကိဳဆို လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု၎ကေျပာသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တရုတ္-ျမန္မာကုန္သြယ္မႈတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၂၄ ဘီလီယံအထိရွိခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စာရင္းအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကုန္အထိ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဒသမ ၃၅ ဘီလီယံအထိရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ တရုတ္သံရံုးမွ စီးပြားေရးသံမွဴး Mr.Xie Guoxiang ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ ႏွံမည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိသည့္က႑၌ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟုဆိုသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး က႑ကို ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဂြမ္ေဒါင္းရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံကို ယူေဆာင္လာၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံု မ်ားပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ရန္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အတြက္ တံတားမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးတို႕တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ စက္မႈက႑၊ အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္းက႑၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တို႕၏ အႀကီးစားထုတ္လုပ္မႈ မ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဂြမ္းေဒါင္းျပည္နယ္ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Mr.Ouyang Weimin ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ပုိ႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၊ စားေသာက္ကုန္၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တို႕တြင္လည္း ကြမ္ဒံုးမွ နည္းပညာမ်ားကို ပံ့ပိုးေပး၍ ပူးေပါင္းသြားမည္ဟုဆိုသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကြမ္ဒံုး-ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆၀၀ ရွိၿပီး ၁၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင္နႈန္း တိုးတက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း တရုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔တြင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာ ရပ္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရထြက္ပို႔ကုန္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ခရီးသြား၊ အိမ္ၿခံေျမ၊ အႀကံေပးႏွင့္ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ အိမ္တြင္းအလွဆင္ ျခင္း လုပ္ငန္းတို႕မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္သည္။

မတ္လ ၁၄
ေဝေဝၿဖိဳး

ျမန္မာႏွင့္ တရုတ္ (ဂြမ္ေဒါင္းျပည္နယ္) အၾကား ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖလွယ္ရန္အတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ Guangdong CCPIT မွ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Mr.Ouyang Weimin ဦးေဆာင္၍ Guangdong CCPIT ဥကၠ႒ အပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ (၄၅) ဦးပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတရုတ္ ကုန္သည္မ်ားအသင္းတို႕ႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ လာေရာက္ ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္လို သူမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒတို႔ကို ျပဳျပင္ျပဌာန္းေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္း ကေျပာသည္။

“အျခားလိုအပ္တဲ့ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ ျပဌာန္းေပးခဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေခတ္သစ္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနယ္ပယ္မွာ စည္းကမ္းရွိရွိ တာဝန္သိသိျဖင့္ လာေရာက္ရင္းႏွီး လုပ္ကိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚႀကိဳဆို လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု၎ကေျပာသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တရုတ္-ျမန္မာကုန္သြယ္မႈတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၂၄ ဘီလီယံအထိရွိခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စာရင္းအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကုန္အထိ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဒသမ ၃၅ ဘီလီယံအထိရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ တရုတ္သံရံုးမွ စီးပြားေရးသံမွဴး Mr.Xie Guoxiang ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ ႏွံမည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိသည့္က႑၌ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟုဆိုသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး က႑ကို ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဂြမ္ေဒါင္းရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံကို ယူေဆာင္လာၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံု မ်ားပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ရန္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အတြက္ တံတားမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးတို႕တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ စက္မႈက႑၊ အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္းက႑၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တို႕၏ အႀကီးစားထုတ္လုပ္မႈ မ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဂြမ္းေဒါင္းျပည္နယ္ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Mr.Ouyang Weimin ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ပုိ႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၊ စားေသာက္ကုန္၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တို႕တြင္လည္း ကြမ္ဒံုးမွ နည္းပညာမ်ားကို ပံ့ပိုးေပး၍ ပူးေပါင္းသြားမည္ဟုဆိုသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကြမ္ဒံုး-ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆၀၀ ရွိၿပီး ၁၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင္နႈန္း တိုးတက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း တရုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔တြင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာ ရပ္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရထြက္ပို႔ကုန္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ခရီးသြား၊ အိမ္ၿခံေျမ၊ အႀကံေပးႏွင့္ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ အိမ္တြင္းအလွဆင္ ျခင္း လုပ္ငန္းတို႕မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္သည္။

Leave a Reply