မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ (၁၈) လံုး မီးေလာင္ဆံုးရံွဳး

0
32

မတ္ ၁၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးခရိုင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ သမၼေတာေက်းရြာတြင္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္အခ်ိန္က မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားရာ ေနအိမ္ (၁၈) လံုး မီးေလာင္ဆံုးရံွဳး ခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးခရိုင္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ က သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေနအိမ္တစ္ခုအတြင္ ဆိတ္သားဟင္းခ်က္ထားသည့္ လွ်ပ္စစ္ဒယ္အိုး အပူလြန္ကဲရာမွ မီးစတင္ေလာင္ကြ်မ္းၿပီး အနီးအနားရွိေနအိမ္မ်ားသို႔ မီးကူးစပ္ေလာင္ကြ်မ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

မီးစတင္ေလာင္ကြ်မ္းရာေနအိမ္၏ ေဘးကပ္လွ်က္တြင္ အျခားေနအိမ္မ်ား ကပ္လွ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါအိမ္မ်ားသည္ မီးေလာင္လြယ္သည့္ သြပ္မိုးထရံမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ဆံုးရံွဳးမႈမ်ားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ၂၀ × ၂၀ ေပ သြပ္မိုး နံကပ္ (၃) လံုး၊ ၂၀ × ၂၀ ေပ သြပ္မိုးထရံကာ (၂) ထပ္အိမ္ (၈) လံုး၊ ၁၀ × ၁၀ ေပ သြပ္မိုးထရံကာ (၂) လံုး ၊ သြပ္မိုးထရံကာ တစ္ထပ္ (၅) လံုး စုစုေပါင္း ေနအိမ္ (၁၈) လံုး မီးေလာင္ခဲ့ၿပီး ဆံုးရံွဳးမႈတန္ဖိုး ၇၉၂၈၀၀၀ က်ပ္ ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးခရိုင္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ က သိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မီးစတင္ေလာင္းကြ်မ္းခဲ့သည့္ ေနအိမ္ပိုင္ရွင္ ဦးေဇာ္မိုးလြင္ (၂၉) ႏွစ္အား အုန္းေခ်ာရဲစခန္းတြင္ (ပ)၇၀/၂၀၁၉ ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၂၈၅ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

မတ္ ၁၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးခရိုင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ သမၼေတာေက်းရြာတြင္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္အခ်ိန္က မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားရာ ေနအိမ္ (၁၈) လံုး မီးေလာင္ဆံုးရံွဳး ခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးခရိုင္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ က သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေနအိမ္တစ္ခုအတြင္ ဆိတ္သားဟင္းခ်က္ထားသည့္ လွ်ပ္စစ္ဒယ္အိုး အပူလြန္ကဲရာမွ မီးစတင္ေလာင္ကြ်မ္းၿပီး အနီးအနားရွိေနအိမ္မ်ားသို႔ မီးကူးစပ္ေလာင္ကြ်မ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

မီးစတင္ေလာင္ကြ်မ္းရာေနအိမ္၏ ေဘးကပ္လွ်က္တြင္ အျခားေနအိမ္မ်ား ကပ္လွ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါအိမ္မ်ားသည္ မီးေလာင္လြယ္သည့္ သြပ္မိုးထရံမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ဆံုးရံွဳးမႈမ်ားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ၂၀ × ၂၀ ေပ သြပ္မိုး နံကပ္ (၃) လံုး၊ ၂၀ × ၂၀ ေပ သြပ္မိုးထရံကာ (၂) ထပ္အိမ္ (၈) လံုး၊ ၁၀ × ၁၀ ေပ သြပ္မိုးထရံကာ (၂) လံုး ၊ သြပ္မိုးထရံကာ တစ္ထပ္ (၅) လံုး စုစုေပါင္း ေနအိမ္ (၁၈) လံုး မီးေလာင္ခဲ့ၿပီး ဆံုးရံွဳးမႈတန္ဖိုး ၇၉၂၈၀၀၀ က်ပ္ ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးခရိုင္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ က သိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မီးစတင္ေလာင္းကြ်မ္းခဲ့သည့္ ေနအိမ္ပိုင္ရွင္ ဦးေဇာ္မိုးလြင္ (၂၉) ႏွစ္အား အုန္းေခ်ာရဲစခန္းတြင္ (ပ)၇၀/၂၀၁၉ ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၂၈၅ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply