စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕တြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ လမ္းေလ်ွာက္သႀကၤန္ပြဲေတာ္ျပဳလုပ္မည္

0
117

မတ္ ၁၅
ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ယခုႏွစ္ ျမန္မာ့ရိုးရာသႀကၤန္ပြဲေတာ္၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လမ္းေလ်ွာက္သႀကၤန္ပြဲေတာ္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ က သိရသည္ ။

လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ က်င္းပရန္အတြက္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၊ လႊတ္ောာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖအဖြဲ႕ ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ေတြ႕ဆံု၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က်ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အေသးစိပ္လုပ္ေဆာင္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ဆံုးျဖတ္ခ်က္မက်ေသးေၾကာင္း သိရသည္ ။

“လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္လုပ္မယ္ဆိုတာပဲ ဆံုးျဖတ္ရေသးတယ္ ။ ဘာေတြထည့္မယ္ ။ ဘယ္လိုေတြလုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုတာ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္တယ္။´´ ဟုစစ္ကုိင္းၿမဳိ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းႏုိင္ က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ယခုႏွစ္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္၌ ေရကစားမ႑ာပ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ႑ာပ္ႀကီးမ်ား ခ်ထားေပးေတာ့မည္မဟုတ္ပဲ မိသားစု ေရကစားမ႑ာပ္မ်ား ႏွင့္ စတုဒီသာ မ႑ာပ္မ်ားသာ ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ယခင္ႏွစ္ ျမန္မာ့ရုိးရာ အတာသႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ကမ္းနားလမ္း၌ ဗဟုိမ႑ပ္၊ဟုိတယ္ႏွင့္စက္သုံးဆီလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားမ႑ပ္၊စက္မွဳဇုန္မ႑ပ္၊ River View မ႑ပ္၊ Smart Maritime မ႑ပ္ စသည့္ေဖ်ာ္ေျဖေရးေရကစားမ႑ပ္မ်ားႏွင့္ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕မ ၂၃ ရပ္ကြက္တြင္ တစ္ရပ္ကြက္လ်ွင္ ေရကစားမ႑ပ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ကာ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္ ၁၅
ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ယခုႏွစ္ ျမန္မာ့ရိုးရာသႀကၤန္ပြဲေတာ္၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လမ္းေလ်ွာက္သႀကၤန္ပြဲေတာ္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ က သိရသည္ ။

လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ က်င္းပရန္အတြက္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၊ လႊတ္ောာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖအဖြဲ႕ ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ေတြ႕ဆံု၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က်ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အေသးစိပ္လုပ္ေဆာင္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ဆံုးျဖတ္ခ်က္မက်ေသးေၾကာင္း သိရသည္ ။

“လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္လုပ္မယ္ဆိုတာပဲ ဆံုးျဖတ္ရေသးတယ္ ။ ဘာေတြထည့္မယ္ ။ ဘယ္လိုေတြလုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုတာ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္တယ္။´´ ဟုစစ္ကုိင္းၿမဳိ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းႏုိင္ က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ယခုႏွစ္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္၌ ေရကစားမ႑ာပ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ႑ာပ္ႀကီးမ်ား ခ်ထားေပးေတာ့မည္မဟုတ္ပဲ မိသားစု ေရကစားမ႑ာပ္မ်ား ႏွင့္ စတုဒီသာ မ႑ာပ္မ်ားသာ ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ယခင္ႏွစ္ ျမန္မာ့ရုိးရာ အတာသႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ကမ္းနားလမ္း၌ ဗဟုိမ႑ပ္၊ဟုိတယ္ႏွင့္စက္သုံးဆီလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားမ႑ပ္၊စက္မွဳဇုန္မ႑ပ္၊ River View မ႑ပ္၊ Smart Maritime မ႑ပ္ စသည့္ေဖ်ာ္ေျဖေရးေရကစားမ႑ပ္မ်ားႏွင့္ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕မ ၂၃ ရပ္ကြက္တြင္ တစ္ရပ္ကြက္လ်ွင္ ေရကစားမ႑ပ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ကာ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply