ငလ်င္ဗဟိုခ်က္ေနရာသို႔ ငလ်င္ေကာ္မတီနွင့္ ဘူမိေဗဒ ေက်ာင္းသား ၊သူမ်ား သြားေရာက္ေလ့လာမည္

0
202

မႏၱေလး ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာနိုင္ငံျပည္တြင္း (ျဖဴးၿမိဳ႕၏ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ (၁၇)မိုင္ခန္႔အကြာ)ကို ဗဟိုျပဳ၍ လႈပ္ခတ္သြားေသာ အင္အားရစ္ခ်က္ (ခ္)တာစေကး(၆.၀)အဆင့္ရိွ ငလ်င္ဗဟိုခ်က္ေနရာသို႔ ျမန္မာနိုင္ငံငလ်င္ ေကာ္မတီ နွင့္ ဘူမိေဗဒ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား သြားေရာက္ေလ့လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းငလ်င္မွာ ဇန္နဝါရီလ (၁၂)ရက္ေန႔၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၀၀)နာရီ၊ (၅၆)မိနစ္၊ (၂၃)စကၠန္႔ အခ်ိန္တြင္ လွဳပ္ခတ္သြားၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္ (၅) ႀကိမ္ထက္မနည္း ထပ္မံလွဳပ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

“ဒီအပတ္ထဲမွာ ရန္ကုန္က ဘူမိေဗဒ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ ငလ်င္ဗဟိုခ်က္ေနရာကို သြားေရာက္ေလ့လာမယ္ ။ ေလ့လာၿပီးရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႔ရွိတဲ့ အရာေတြကို ထုတ္ျပန္ေပးသြားမယ္” ဟု ျမန္မာနိုင္ငံငလ်င္ေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိုးသန္႔က ေျပာသည္။

ယင္းငလ်င္ လႈပ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရာသည္ ပဲခူးရိုးမ အနီးရွိ ေတာင္ကုန္းနွင့္ လယ္ကြင္းမ်ား စသည့္ လူေနနည္းေသာ ေနရာ ျဖစ္သျဖင့္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံွဳးမႈမ်ားမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္နဝါရီလ (၇)ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္း ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၁၅မိုင္ကိုဗဟိုျပဳ၍ အင္အား ၅.၈ ရစ္ခ်က္(ခ္)တာ စေကးအဆင့္ရွိသည့္ ေျမငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခတ္သြားသည့္ အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္း ဂြၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ မိုင္ ၂၀ ခန့္ကိုဗဟိုျပဳ၍ အင္အား ၄.၅ ရစ္ခ်က္(ခ္)တာစေကးအဆင့္ရွိသည့္ ေျမငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္သြားခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာနိုင္ငံျပည္တြင္း (ျဖဴးၿမိဳ႕၏ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ (၁၇)မိုင္ခန္႔အကြာ)ကို ဗဟိုျပဳ၍ လႈပ္ခတ္သြားေသာ အင္အားရစ္ခ်က္ (ခ္)တာစေကး(၆.၀)အဆင့္ရိွ ငလ်င္ဗဟိုခ်က္ေနရာသို႔ ျမန္မာနိုင္ငံငလ်င္ ေကာ္မတီ နွင့္ ဘူမိေဗဒ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား သြားေရာက္ေလ့လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းငလ်င္မွာ ဇန္နဝါရီလ (၁၂)ရက္ေန႔၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၀၀)နာရီ၊ (၅၆)မိနစ္၊ (၂၃)စကၠန္႔ အခ်ိန္တြင္ လွဳပ္ခတ္သြားၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္ (၅) ႀကိမ္ထက္မနည္း ထပ္မံလွဳပ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

“ဒီအပတ္ထဲမွာ ရန္ကုန္က ဘူမိေဗဒ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ ငလ်င္ဗဟိုခ်က္ေနရာကို သြားေရာက္ေလ့လာမယ္ ။ ေလ့လာၿပီးရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႔ရွိတဲ့ အရာေတြကို ထုတ္ျပန္ေပးသြားမယ္” ဟု ျမန္မာနိုင္ငံငလ်င္ေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိုးသန္႔က ေျပာသည္။

ယင္းငလ်င္ လႈပ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရာသည္ ပဲခူးရိုးမ အနီးရွိ ေတာင္ကုန္းနွင့္ လယ္ကြင္းမ်ား စသည့္ လူေနနည္းေသာ ေနရာ ျဖစ္သျဖင့္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံွဳးမႈမ်ားမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္နဝါရီလ (၇)ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္း ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၁၅မိုင္ကိုဗဟိုျပဳ၍ အင္အား ၅.၈ ရစ္ခ်က္(ခ္)တာ စေကးအဆင့္ရွိသည့္ ေျမငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခတ္သြားသည့္ အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္း ဂြၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ မိုင္ ၂၀ ခန့္ကိုဗဟိုျပဳ၍ အင္အား ၄.၅ ရစ္ခ်က္(ခ္)တာစေကးအဆင့္ရွိသည့္ ေျမငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္သြားခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply