“ကိုယ့္တိုင္းျပည္ဒုကၡေရာက္မည့္ ပုဒ္မမ်ိဳးအား မဖ်က္သင့္” ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ကုိယ္စားလွယ္ေျပာ

0
111

မတ္ ၁၅
ယဥ္ေကႏြယ္

ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ပယ္ဖ်က္ရန္ NLD ပါတီ မွ အဆိုျပဳထားေၾကာင္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမွ သိရသည္။

ယင္းပုဒ္မ အား ပယ္ဖ်က္မည္ဆိုပါ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ဒုကၡေရာက္နိုင္မည့္ ပုဒ္မမ်ိဳးျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ ပယ္ဖ်က္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအး ကေျပာသည္။

“တိုင္းျပည္ကို တကယ္ခ်စ္တယ္။ျပည္သူကို တကယ္ခ်စ္တယ္ ဆိုရင္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ဒုကၡေရာက္မယ့္ ပုဒ္မမ်ိဳး ကို မဖ်က္သင့္ဘူး။နည္းနည္းပါးပါးျပင္ဆင္တယ္ဆို လက္ခံအံုးမယ္။သို႔ေသာ္လည္း ဒီမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့ ျပဌာနး္ခ်က္က လံုေလာက္တယ္လို႔ထင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ အျခားတိုင္းျပည္ေတြကလည္း နို္င္ငံသားေတာင္မဟုတ္ဘူး။ဘာသာေရးအရပါကန္႔သတ္ထားတယ္”ဟု ဦးေသာင္းေအးကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေခတၱနားခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးေသာင္းေအး က အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၅၉(စ) အားျပဌားန္းခဲ့ျခင္းသည္ အျခားတိုင္းတစ္ပါးမွ လာေရာက္ျခယ္လွယ္မႈမရွိေစရန္၊ တိုင္းျပည္၏အထြတ္အေခါင္ျဖစ္သည့္ သမၼတသည္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးသာျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ၅၉ (စ) ပယ္ဖ်က္ရေလာက္တဲ့ အထိ လုပ္လိမ့္မယ္ဟု မထင္ထားေၾကာင္း၊ယခုကဲ့သို႔ ျပင္မည္ဟု ၾကားရျခင္းသည့္ စိတ္မေကာင္းဟုလည္း ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ၄၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေပးထားသည့္ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးတံု႔ျပန္မႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးေသာင္းေအးကေျပာသည္။

“ဒီ၄၅ ဦးေကာ္မတီက တရားမ၀င္ဘူးလို႔ အန္ကယ္တို႔ေျပာ ထားတယ္။ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီဆိုၿပီး ေတာ့ တပ္ၿပီးေတာ့ ဒီအလုပ္ေတြလုပ္ေနတာက ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ညီဘူး။လႊတ္ေတာ္ဥပေဒနဲ႕ မကိုက္ညီဘူးလို႔ အန္ကယ္တို႔ေျပာထားတယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီထဲမွာ ေဆြးေႏြးတာကိုလည္း ဘာမွ တံု႔ျပန္ေဆြးေႏြးတာ မရွိဘူး”ဦးေသာင္းေအးကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ျဖစ္ျဖစ္၊မည္သည့္ ဥပေဒပဲျဖစ္ၿဖစ္ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာသည့္ အခ်ိန္မွသာ ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၃) ပုဒ္မ ၅၉ (စ) တြင္ “မိမိကိုယ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ၊မိမိ၏မိဘတစ္ပါးပါးေသာ္လည္းေကာင္း၊ဇနီး(သို႔) ခင္ပြန္း၊ သားသမီး၊သားသမီး၏ဇနီး /ခင္ပြန္း သည္ တိုင္းတစ္ပါး၏နို္င္ငံသားျဖစ္သူမ်ားမျဖစ္ေစရ”ဟု ပါရွိသည္။

မတ္ ၁၅
ယဥ္ေကႏြယ္

ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ပယ္ဖ်က္ရန္ NLD ပါတီ မွ အဆိုျပဳထားေၾကာင္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမွ သိရသည္။

ယင္းပုဒ္မ အား ပယ္ဖ်က္မည္ဆိုပါ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ဒုကၡေရာက္နိုင္မည့္ ပုဒ္မမ်ိဳးျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ ပယ္ဖ်က္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအး ကေျပာသည္။

“တိုင္းျပည္ကို တကယ္ခ်စ္တယ္။ျပည္သူကို တကယ္ခ်စ္တယ္ ဆိုရင္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ဒုကၡေရာက္မယ့္ ပုဒ္မမ်ိဳး ကို မဖ်က္သင့္ဘူး။နည္းနည္းပါးပါးျပင္ဆင္တယ္ဆို လက္ခံအံုးမယ္။သို႔ေသာ္လည္း ဒီမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့ ျပဌာနး္ခ်က္က လံုေလာက္တယ္လို႔ထင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ အျခားတိုင္းျပည္ေတြကလည္း နို္င္ငံသားေတာင္မဟုတ္ဘူး။ဘာသာေရးအရပါကန္႔သတ္ထားတယ္”ဟု ဦးေသာင္းေအးကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေခတၱနားခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးေသာင္းေအး က အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၅၉(စ) အားျပဌားန္းခဲ့ျခင္းသည္ အျခားတိုင္းတစ္ပါးမွ လာေရာက္ျခယ္လွယ္မႈမရွိေစရန္၊ တိုင္းျပည္၏အထြတ္အေခါင္ျဖစ္သည့္ သမၼတသည္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးသာျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ၅၉ (စ) ပယ္ဖ်က္ရေလာက္တဲ့ အထိ လုပ္လိမ့္မယ္ဟု မထင္ထားေၾကာင္း၊ယခုကဲ့သို႔ ျပင္မည္ဟု ၾကားရျခင္းသည့္ စိတ္မေကာင္းဟုလည္း ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ၄၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေပးထားသည့္ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးတံု႔ျပန္မႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးေသာင္းေအးကေျပာသည္။

“ဒီ၄၅ ဦးေကာ္မတီက တရားမ၀င္ဘူးလို႔ အန္ကယ္တို႔ေျပာ ထားတယ္။ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီဆိုၿပီး ေတာ့ တပ္ၿပီးေတာ့ ဒီအလုပ္ေတြလုပ္ေနတာက ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ညီဘူး။လႊတ္ေတာ္ဥပေဒနဲ႕ မကိုက္ညီဘူးလို႔ အန္ကယ္တို႔ေျပာထားတယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီထဲမွာ ေဆြးေႏြးတာကိုလည္း ဘာမွ တံု႔ျပန္ေဆြးေႏြးတာ မရွိဘူး”ဦးေသာင္းေအးကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ျဖစ္ျဖစ္၊မည္သည့္ ဥပေဒပဲျဖစ္ၿဖစ္ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာသည့္ အခ်ိန္မွသာ ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၃) ပုဒ္မ ၅၉ (စ) တြင္ “မိမိကိုယ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ၊မိမိ၏မိဘတစ္ပါးပါးေသာ္လည္းေကာင္း၊ဇနီး(သို႔) ခင္ပြန္း၊ သားသမီး၊သားသမီး၏ဇနီး /ခင္ပြန္း သည္ တိုင္းတစ္ပါး၏နို္င္ငံသားျဖစ္သူမ်ားမျဖစ္ေစရ”ဟု ပါရွိသည္။

Leave a Reply