မန္းစည္ပင္တြင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ online က ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ software ရွိေသာ္လည္း Hacking ျပႆနာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူလက္ထဲ ထည့္မေပးျခင္းျဖစ္

0
108

မတ္ ၁၆
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားကို online က ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ software ရွိေသာ္လည္း Hacking ျပႆနာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူလက္ထဲ ထည့္မေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

အမ်ားျပည္သူလက္ထဲ ျဖန္႔ေပးလိုက္ပါက ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ Hacking ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ဆာဗာ ႏွင့္ လူအင္အား ျဖည့္တင္းျခင္းမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးရဲျမတ္သူ က ေျပာသည္ ။

“hack တာေတြရွိလို႔ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ public ထဲကို မထည့္ေသးဘူး ။ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခု business လိုင္စင္ online registration software လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေဆာ့ဝဲ လုပ္ထားတာရွိတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြပဲ သံုးေနတယ္ ။ အင္တာနက္ေပၚမတင္ေသးဘူး ။ တင္လို႔ရွိရင္ hack လုပ္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔မရွင္းခ်င္ေသးဘူး ။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးရဲျမတ္သူ က ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈ ေစာင့္ၾကည့္သည့္ network မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ fiber နဲ႔ အသံုးျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕အား smart city အျဖစ္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ နည္းပညာအကူအညီမ်ားျဖင့္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး hacking ျပႆနာသည္ အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္သည္ ။

မတ္ ၁၆
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားကို online က ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ software ရွိေသာ္လည္း Hacking ျပႆနာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူလက္ထဲ ထည့္မေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

အမ်ားျပည္သူလက္ထဲ ျဖန္႔ေပးလိုက္ပါက ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ Hacking ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ဆာဗာ ႏွင့္ လူအင္အား ျဖည့္တင္းျခင္းမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးရဲျမတ္သူ က ေျပာသည္ ။

“hack တာေတြရွိလို႔ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ public ထဲကို မထည့္ေသးဘူး ။ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခု business လိုင္စင္ online registration software လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေဆာ့ဝဲ လုပ္ထားတာရွိတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြပဲ သံုးေနတယ္ ။ အင္တာနက္ေပၚမတင္ေသးဘူး ။ တင္လို႔ရွိရင္ hack လုပ္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔မရွင္းခ်င္ေသးဘူး ။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးရဲျမတ္သူ က ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈ ေစာင့္ၾကည့္သည့္ network မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ fiber နဲ႔ အသံုးျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕အား smart city အျဖစ္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ နည္းပညာအကူအညီမ်ားျဖင့္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး hacking ျပႆနာသည္ အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္သည္ ။

Leave a Reply