ျမစ္ဆံုကဲ့သို႔ မည္သည့္ စီမံကိန္းမဆိုလုပ္ေဆာင္မည္ဆို္ပါက ျပည္သူမ်ားအား အသိေပးၿပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္မည္

0
104

မတ္ ၁၆
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမစ္ဆံုကဲ့သို႔ မည္သည့္ စီမံကိန္းမဆိုလုပ္ေဆာင္မည္ဆို္ပါက ျပည္သူမ်ားအား အသိေပးၿပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ပါတီ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ျမစ္ဆံုလို စီမံကိန္းႀကီးလုပ္တဲ့ အခါ လူမႈေရး၊စီးပြားေရး၊ နို္င္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊အဖက္ဖက္ကေန က႑ႀကီး ၄ ရပ္နဲ႔ စဥ္းစားၿပီးေတာ့ ဘာဆံုးျဖတ္ခ်က္လဲ ဘာေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ရလဲဆိုတာကို ျပည္သူကို အသိေပးၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာ ၂ တြင္ NLD ပါတီ၏ CEC အစည္းအေ၀းၿပီးခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ၿမစ္ဆံု ကိစၥသည္လည္း ေျပာထားသည့္ အတိုင္းသာ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ နို္င္ငံသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိအျမတ္ မည္မွ်ရွိမည္ကို စဥ္းစားရန္၊ျပည္သူလူထု၏အက်ိဳးစီးပြားနွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္ အခါ ျပည္သူ႔အသံအား နားေထာင္ရမည္ဟု တရုတ္နို္င္ငံတြင္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကေျပာသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းနွင့္ ပတ္သက္၍ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ နို္င္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ နို္င္ငံ၏ဂုဏ္သိကၡာနွင့္ ကမၻာ့နို္င္ငံမ်ား၏ယံုၾကည္မႈရရွိေစရန္အတြက္ စကားတည္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ သေဘာတူထားခဲ့သည့္ စီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္ရာ လက္မခံသည့္ ျပည္သူမ်ားရွိသျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ပါတီသုေတသနမွ တင္သြင္းသည့္ စာတမ္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ပါတီရံပံုေငြ၊ပါတီဘ႑ေရးအေျခအေန၊ ပါတီတြင္းကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔မွေျပာၾကားခဲ့သည္။

မတ္ ၁၆
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမစ္ဆံုကဲ့သို႔ မည္သည့္ စီမံကိန္းမဆိုလုပ္ေဆာင္မည္ဆို္ပါက ျပည္သူမ်ားအား အသိေပးၿပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ပါတီ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ျမစ္ဆံုလို စီမံကိန္းႀကီးလုပ္တဲ့ အခါ လူမႈေရး၊စီးပြားေရး၊ နို္င္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊အဖက္ဖက္ကေန က႑ႀကီး ၄ ရပ္နဲ႔ စဥ္းစားၿပီးေတာ့ ဘာဆံုးျဖတ္ခ်က္လဲ ဘာေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ရလဲဆိုတာကို ျပည္သူကို အသိေပးၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာ ၂ တြင္ NLD ပါတီ၏ CEC အစည္းအေ၀းၿပီးခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ၿမစ္ဆံု ကိစၥသည္လည္း ေျပာထားသည့္ အတိုင္းသာ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ နို္င္ငံသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိအျမတ္ မည္မွ်ရွိမည္ကို စဥ္းစားရန္၊ျပည္သူလူထု၏အက်ိဳးစီးပြားနွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္ အခါ ျပည္သူ႔အသံအား နားေထာင္ရမည္ဟု တရုတ္နို္င္ငံတြင္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကေျပာသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းနွင့္ ပတ္သက္၍ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ နို္င္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ နို္င္ငံ၏ဂုဏ္သိကၡာနွင့္ ကမၻာ့နို္င္ငံမ်ား၏ယံုၾကည္မႈရရွိေစရန္အတြက္ စကားတည္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ သေဘာတူထားခဲ့သည့္ စီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္ရာ လက္မခံသည့္ ျပည္သူမ်ားရွိသျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ပါတီသုေတသနမွ တင္သြင္းသည့္ စာတမ္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ပါတီရံပံုေငြ၊ပါတီဘ႑ေရးအေျခအေန၊ ပါတီတြင္းကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔မွေျပာၾကားခဲ့သည္။

Leave a Reply