ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ေတာင္ေက်းရြာတြင္ လက္နက္ႀကီးက်ေရာက္ၿပီး ရြာသား ၅ ဦးေသဆံုး

0
211

မတ္ ၂၂
ညိဳမိႈႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ေတာင္ေက်းရြာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ညေန ပိုင္းက ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းရြာအတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ားက်ေရာက္ကာ ရြာသား ၅ ဦးေသဆံုးၿပီး တစ္ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေက်းရြာသားမ်ားကေျပာသည္။

ေသဆံုးသူငါးဦးအနက္ ဦးေမာင္ေအးထြန္း၊ ေဒၚသန္းညြန္႔၊ ျမတ္ေရႊသိန္း၊ ေမာင္ေအာင္သန္းေဌးတုိ႔မွာ ေနအိမ္ဗံုးခိုက်င္းထဲပုန္းေအာင္းေနစဥ္ လက္နက္ႀကီက်ည္က်ေရာက္ေသဆံုးခဲ့ျခင္ျဖစ္ကာ အသက္ ၇၉ ႏွစ္အရြယ္ ေဒၚလွစုပံုမွာ ေနအိမ္တြင္ပုန္ေအာင္းေနစဥ္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ ထိမွန္ေသဆံုးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေသဆံုးသြားတာက မိသားစုေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ လက္နက္ႀကီးက်ည္က်ၿပီးေတာ့ ေသဆံုးသြားတာပါ။ ဗံုးခိုက်င္းထဲမွာလက္နက္ႀကီးက်ၿပီး ေသတာက ေလးေယာက္။ အဖြားႀကီးတစ္ေယာက္ကေတာ့ အျပင္မွာေသတာပါ။ မေန႔က ညေန ၉ နာရီေလာက္မွာျဖစ္တာပါ။”ဟု ေက်းရြာသားတစ္ဦးကေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သူ ေဒၚတင္ေအးသိန္း ၄၀ ႏွစ္အား ေက်းရြာသားမ်ားက ေစတီေတာင္တိုက္နယ္ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးထားေၾကာင္း ရြာသာမ်ားကေျပာသည္။

“လက္နက္ႀကီးက်ၿပီး အခုလုိုျဖစ္သြားတာပါ။ ရြာသားေတြလည္း ေစတီေတာင္တုိ႔၊ ဆင္ခုန္တုိင္တို႔ကို ထြက္ေျပးေနၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕လည္း နီးစပ္ရာ ေနရာေတြမွာ ပုန္းေအာင္းေနၾကပါတယ္။”ဟု ရြာသားတစ္ဦးကေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာသားမ်ားမွာ ေၾကာက္လန္႔ထြက္ေျပးေနၾကရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာအတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားရွိႏုိင္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ ေက်းရြာသုိ႔သြားေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ အခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း ရြာသားမ်ားကေျပာသည္။

မတ္ ၂၂ 
ညိဳမိႈႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ေတာင္ေက်းရြာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ညေန ပိုင္းက ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းရြာအတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ားက်ေရာက္ကာ ရြာသား ၅ ဦးေသဆံုးၿပီး တစ္ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေက်းရြာသားမ်ားကေျပာသည္။

ေသဆံုးသူငါးဦးအနက္ ဦးေမာင္ေအးထြန္း၊ ေဒၚသန္းညြန္႔၊ ျမတ္ေရႊသိန္း၊ ေမာင္ေအာင္သန္းေဌးတုိ႔မွာ ေနအိမ္ဗံုးခိုက်င္းထဲပုန္းေအာင္းေနစဥ္ လက္နက္ႀကီက်ည္က်ေရာက္ေသဆံုးခဲ့ျခင္ျဖစ္ကာ အသက္ ၇၉ ႏွစ္အရြယ္ ေဒၚလွစုပံုမွာ ေနအိမ္တြင္ပုန္ေအာင္းေနစဥ္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ ထိမွန္ေသဆံုးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေသဆံုးသြားတာက မိသားစုေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ လက္နက္ႀကီးက်ည္က်ၿပီးေတာ့ ေသဆံုးသြားတာပါ။ ဗံုးခိုက်င္းထဲမွာလက္နက္ႀကီးက်ၿပီး ေသတာက ေလးေယာက္။ အဖြားႀကီးတစ္ေယာက္ကေတာ့ အျပင္မွာေသတာပါ။ မေန႔က ညေန ၉ နာရီေလာက္မွာျဖစ္တာပါ။”ဟု ေက်းရြာသားတစ္ဦးကေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သူ ေဒၚတင္ေအးသိန္း ၄၀ ႏွစ္အား ေက်းရြာသားမ်ားက ေစတီေတာင္တိုက္နယ္ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးထားေၾကာင္း ရြာသာမ်ားကေျပာသည္။

“လက္နက္ႀကီးက်ၿပီး အခုလုိုျဖစ္သြားတာပါ။ ရြာသားေတြလည္း ေစတီေတာင္တုိ႔၊ ဆင္ခုန္တုိင္တို႔ကို ထြက္ေျပးေနၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕လည္း နီးစပ္ရာ ေနရာေတြမွာ ပုန္းေအာင္းေနၾကပါတယ္။”ဟု ရြာသားတစ္ဦးကေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာသားမ်ားမွာ ေၾကာက္လန္႔ထြက္ေျပးေနၾကရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာအတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားရွိႏုိင္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ ေက်းရြာသုိ႔သြားေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ အခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း ရြာသားမ်ားကေျပာသည္။

Leave a Reply