ဘဂၤါလီေတြရဲ႕အနာဂတ္က အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀နဲ႔ေနရပ္ျပန္ေရးအေပၚမူတည္ေနလို႔ UNHCRေျပာ

0
153

မတ္ ၁၉
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

ဘဂၤါလီ(မူရင္းတြင္႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပထား)ေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကသူတို႔ရဲ႕မူလေနရာေတြကို လံုလံုၿခံဳၿခံဳ၊ သိကၡာ႐ွိ႐ွိနဲ႔ျပန္ႏိုင္ဖို႔ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာေအဂ်င္စီ(UNHCR)ရဲ႕အကာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာလက္ေထာက္မဟာမင္းႀကီးေဗာ္ကာ တာ့ခ္ ဟတ္စ္က အေလးအနက္စီစဥ္ထားပါတယ္။

“သူတို႔ရဲ႕အနာဂတ္က ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိမႈနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ရဖို႔ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြအေပၚမွီခိုေနပါတယ္” လို႔ တနလၤာေန႔မွာ တာ့ခ္က ေကာ့က္စ္ဘဇားမွာရွိတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုကေန ဗီဒီယိုနဲ႔သတင္းစကားပါးရာမွာထည့္သြင္းေျပာခဲ့တာပါ။

“ႏုိင္ငံမဲ့ဘဂၤါလီေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံကျဖစ္တယ္ဆိုတာ လံုး၀႐ွင္းလင္းေနတယ္”လို႔လည္း သူကေျပာပါတယ္။

တာ့ခ္ဟာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္က ဘဂၤါလီ(မူရင္းတြင္႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပထား)ေတြရဲ႕အေျခအေနကို ေလ့လာဆန္းစစ္ဖို႔နဲ႔ အလားအလာ႐ွိတဲ့ေျဖ႐ွင္းခ်က္ေတြလုပ္ႏုိင္ဖို႔ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ကို ေရာက္႐ွိေနပါတယ္။

ဒုကၡသည္ေတြဟာ အမိေျမကေနျငင္းပယ္ခံထားရၿပီး အတိုက္အခံလို႔သတ္မွတ္ဖိႏွိပ္ခံေနရတယ္လို႔လည္းေျပာပါတယ္။

“ၿပီးေတာ့ ေကာ့က္စ္ဘဇားကစခန္းေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမင္ခဲ့ရတဲ့အတိုင္း သူတို႔ေတြေဘးကင္းေနဖို႔ အေရးႀကီးေနပါတယ္။” လို႔လည္းေျပာပါတယ္။

တနလၤာေန႔မွာ သူနဲ႔အဖြဲ႔၀င္ေတြက ေကာ့က္စ္ဘဇားကဒုကၡသည္ေတြကို ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္အစိုးရနဲ႔ UNHCRပူးေပါင္းၿပီး ဒုကၡသည္မွတ္ပံုတင္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြလုပ္ေနတဲ့ဒုကၡသည္စခန္း ၅ ခုကို သြားခဲ့ပါတယ္။

UNHCRရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဒုကၡသည္ ၁၁၀၀၀၀ ကို သက္ေသခံကတ္ျပားေတြထုတ္ေပးၿပီးၿပီလို႔သိရပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ဟာ လက္႐ွိမွာ ဘဂၤါလီ(မူရင္းတြင္႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပထား) ၁၁ သိန္းေက်ာ္ကိုလက္ခံထားတယ္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြကေျပာပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လကစၿပီး ကေလး ၄ သိန္းေက်ာ္အပါအ၀င္ ဘဂၤါလီ(မူရင္းတြင္႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပထား) ၇၄၅၀၀၀ ေက်ာ္က ရခိုင္ျပည္နယ္က ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ဘက္ကိုထြက္ေျပးခဲ့တယ္လို႔ ကုလသမဂၢစာရင္းေတြအရသိရပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီကစၿပီး ဘဂၤါလီ(မူရင္းတြင္႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပထား) ၁၆၀၀၀ ေက်ာ္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ဘက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

Source-The Daily Star

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews
ပံု-UNICEF

မတ္ ၁၉ 
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

ဘဂၤါလီ(မူရင္းတြင္႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပထား)ေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကသူတို႔ရဲ႕မူလေနရာေတြကို လံုလံုၿခံဳၿခံဳ၊ သိကၡာ႐ွိ႐ွိနဲ႔ျပန္ႏိုင္ဖို႔ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာေအဂ်င္စီ(UNHCR)ရဲ႕အကာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာလက္ေထာက္မဟာမင္းႀကီးေဗာ္ကာ တာ့ခ္ ဟတ္စ္က အေလးအနက္စီစဥ္ထားပါတယ္။

“သူတို႔ရဲ႕အနာဂတ္က ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိမႈနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ရဖို႔ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြအေပၚမွီခိုေနပါတယ္” လို႔ တနလၤာေန႔မွာ တာ့ခ္က ေကာ့က္စ္ဘဇားမွာရွိတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုကေန ဗီဒီယိုနဲ႔သတင္းစကားပါးရာမွာထည့္သြင္းေျပာခဲ့တာပါ။

“ႏုိင္ငံမဲ့ဘဂၤါလီေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံကျဖစ္တယ္ဆိုတာ လံုး၀႐ွင္းလင္းေနတယ္”လို႔လည္း သူကေျပာပါတယ္။

တာ့ခ္ဟာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္က ဘဂၤါလီ(မူရင္းတြင္႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပထား)ေတြရဲ႕အေျခအေနကို ေလ့လာဆန္းစစ္ဖို႔နဲ႔ အလားအလာ႐ွိတဲ့ေျဖ႐ွင္းခ်က္ေတြလုပ္ႏုိင္ဖို႔ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ကို ေရာက္႐ွိေနပါတယ္။

ဒုကၡသည္ေတြဟာ အမိေျမကေနျငင္းပယ္ခံထားရၿပီး အတိုက္အခံလို႔သတ္မွတ္ဖိႏွိပ္ခံေနရတယ္လို႔လည္းေျပာပါတယ္။

“ၿပီးေတာ့ ေကာ့က္စ္ဘဇားကစခန္းေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမင္ခဲ့ရတဲ့အတိုင္း သူတို႔ေတြေဘးကင္းေနဖို႔ အေရးႀကီးေနပါတယ္။” လို႔လည္းေျပာပါတယ္။

တနလၤာေန႔မွာ သူနဲ႔အဖြဲ႔၀င္ေတြက ေကာ့က္စ္ဘဇားကဒုကၡသည္ေတြကို ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္အစိုးရနဲ႔ UNHCRပူးေပါင္းၿပီး ဒုကၡသည္မွတ္ပံုတင္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြလုပ္ေနတဲ့ဒုကၡသည္စခန္း ၅ ခုကို သြားခဲ့ပါတယ္။

UNHCRရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဒုကၡသည္ ၁၁၀၀၀၀ ကို သက္ေသခံကတ္ျပားေတြထုတ္ေပးၿပီးၿပီလို႔သိရပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ဟာ လက္႐ွိမွာ ဘဂၤါလီ(မူရင္းတြင္႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပထား) ၁၁ သိန္းေက်ာ္ကိုလက္ခံထားတယ္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြကေျပာပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လကစၿပီး ကေလး ၄ သိန္းေက်ာ္အပါအ၀င္ ဘဂၤါလီ(မူရင္းတြင္႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပထား) ၇၄၅၀၀၀ ေက်ာ္က ရခိုင္ျပည္နယ္က ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ဘက္ကိုထြက္ေျပးခဲ့တယ္လို႔ ကုလသမဂၢစာရင္းေတြအရသိရပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီကစၿပီး ဘဂၤါလီ(မူရင္းတြင္႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပထား) ၁၆၀၀၀ ေက်ာ္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ဘက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

Source-The Daily Star

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews
ပံု-UNICEF

Leave a Reply