မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ Six Strings Art Exhibition ပန္းခ်ီျပပြဲက်င္းပ

0
202

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မႏၲေလးေတာင္ေျခရွိ Mandalay Art Gallery တြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ရက္ေန႔က ပန္းခ်ီဆရာ (၆) ဦး ၏ Six Strings Art Exhibition ပန္းခ်ီျပပြဲက်င္းပခဲ့ပါသည္။

ယင္းပန္းခ်ီျပပြဲတြင္ ပန္းခ်ီဆရာမ်ားျဖစ္သည့္ ေငြလိႈင္းေမာင္ေမာင္ေလး၊ သိန္းထြန္း၊ ၿငိမ္းေဝ၊ ေက်ာ္ႏိုင္၊ မာန္ဦး၊ ေဇာ္ေဇာ္ တို႔က စုေပါင္းျပျခင္းျဖစ္ၿပီး ပန္းခ်ီကားေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ကို ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ျပသသြားမည္ျဖစ္သည္ ။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ပန္းခ်ီဆရာ (၆) ဦးစုေပါင္းေရးဆြဲျပသတဲ့ပြဲျဖစ္လို႔ ႀကိဳး (၆) ႀကိဳးကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေရးဆြဲနည္းမတူသူ (၆) ဦးရဲ႕ ပန္းခ်ီျပပြဲအျဖစ္ Six Strings လို႔အမည္ေပးထားတာပါ ။ ဒီလို အဖြဲ႔နဲ႔ ျပျဖစ္ဖို႔ တစ္နွစ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူလိုက္ရတယ္” ဟု ပန္းခ်ီဆရာ ေငြလိႈင္းေမာင္ေမာင္ေလး က ေျပာသည္။

ပန္းခ်ီကားမ်ားမွာ ဆီေဆး၊ ေရေဆး၊ အာခ႐ိုင္းလစ္၊ ခဲ၊ မွင္ ေဆးအမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာအသံုး ျပဳထားၿပီး ရႈခင္း၊ ပံုတူ၊ ဒီဇိုင္း၊ ႐ိုးရာဟန္၊ ေရးဆြဲနည္းအသစ္မ်ား၊ ပန္းမ်ိဳးစံု တို႔ကို ေရးဆြဲထားသည္။

ပန္းခ်ီကားအရြယ္အစားမ်ားမွာ အေသးဆံုး ၁၂ လက္မ ၁၄ လက္မ မွ အႀကီးဆံုး ၄ ေပ ၃ ေပအထိပါဝင္ၿပီး ပန္းခ်ီတစ္ကားလွ်င္ ၁သိန္းက်ပ္မွ ၁၅သိန္းက်ပ္ အတြင္းသတ္မွတ္ထားသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မႏၲေလးေတာင္ေျခရွိ Mandalay Art Gallery တြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ရက္ေန႔က ပန္းခ်ီဆရာ (၆) ဦး ၏ Six Strings Art Exhibition ပန္းခ်ီျပပြဲက်င္းပခဲ့ပါသည္။

ယင္းပန္းခ်ီျပပြဲတြင္ ပန္းခ်ီဆရာမ်ားျဖစ္သည့္ ေငြလိႈင္းေမာင္ေမာင္ေလး၊ သိန္းထြန္း၊ ၿငိမ္းေဝ၊ ေက်ာ္ႏိုင္၊ မာန္ဦး၊ ေဇာ္ေဇာ္ တို႔က စုေပါင္းျပျခင္းျဖစ္ၿပီး ပန္းခ်ီကားေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ကို ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ျပသသြားမည္ျဖစ္သည္ ။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ပန္းခ်ီဆရာ (၆) ဦးစုေပါင္းေရးဆြဲျပသတဲ့ပြဲျဖစ္လို႔ ႀကိဳး (၆) ႀကိဳးကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေရးဆြဲနည္းမတူသူ (၆) ဦးရဲ႕ ပန္းခ်ီျပပြဲအျဖစ္ Six Strings လို႔အမည္ေပးထားတာပါ ။ ဒီလို အဖြဲ႔နဲ႔ ျပျဖစ္ဖို႔ တစ္နွစ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူလိုက္ရတယ္” ဟု ပန္းခ်ီဆရာ ေငြလိႈင္းေမာင္ေမာင္ေလး က ေျပာသည္။

ပန္းခ်ီကားမ်ားမွာ ဆီေဆး၊ ေရေဆး၊ အာခ႐ိုင္းလစ္၊ ခဲ၊ မွင္ ေဆးအမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာအသံုး ျပဳထားၿပီး ရႈခင္း၊ ပံုတူ၊ ဒီဇိုင္း၊ ႐ိုးရာဟန္၊ ေရးဆြဲနည္းအသစ္မ်ား၊ ပန္းမ်ိဳးစံု တို႔ကို ေရးဆြဲထားသည္။

ပန္းခ်ီကားအရြယ္အစားမ်ားမွာ အေသးဆံုး ၁၂ လက္မ ၁၄ လက္မ မွ အႀကီးဆံုး ၄ ေပ ၃ ေပအထိပါဝင္ၿပီး ပန္းခ်ီတစ္ကားလွ်င္ ၁သိန္းက်ပ္မွ ၁၅သိန္းက်ပ္ အတြင္းသတ္မွတ္ထားသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply