ခ်န္ပီယံခါးပတ္သံုးခုကို စြန္႔လႊတ္လိုက္တဲ့ ေဒ့ဗ္

0
218

မတ္ ၂၅
ေက်ာ္သူျမင့္

ျမန္မာလက္ခေမာင္းကုမၸဏီမွ က်င္းပေနသည့္ WLC ပဲြမ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ရန္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ရွိရရွိထားသည့္ ခ်န္ပီယံခါးပတ္သံုးခုကို ကာကြယ္ေတာ့မည္မဟုတ္ပဲ စြန္႔လႊတ္ လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒ့ဗ္ကေျပာသည္။

ေဒ့ဗ္က ရရွိထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာလက္ေဝွ႔အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ILFJ)၊ Air KBZ ေအာင္လံအလြတ္တန္းခ်န္ ပီယံႏွင့္ MLWC အလြတ္တန္းခ်န္ပီယံဘဲြ႕မ်ားကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ေၾကာင္း မတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ျပဳ လုပ္သည့္ ကရဝိတ္နန္းေတာ္ဟိုေတာ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ေျပာသည္။

WLC ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ အျခားခ်န္ပီယံဘဲြ႕မ်ားအား ကာကြယ္ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ ပဲ ယခုဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရေၾကာင္း ေဒ့ဗ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

“လက္ေဝွ႔ခ်န္ပီယံခါးပတ္အားလံုး ကၽြန္ေတာ္လိုခ်င္တယ္။ WLC ခါးပတ္တစ္ခုပဲ ကၽြန္ေတာ္မွာမရွိ တာ။ မရွိေသးတာေပါ့”ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေဒ့ဗ္သည္ WLC ၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ ထိုးသတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး WLC၏ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္။

မတ္ ၂၅
ေက်ာ္သူျမင့္

ျမန္မာလက္ခေမာင္းကုမၸဏီမွ က်င္းပေနသည့္ WLC ပဲြမ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ရန္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ရွိရရွိထားသည့္ ခ်န္ပီယံခါးပတ္သံုးခုကို ကာကြယ္ေတာ့မည္မဟုတ္ပဲ စြန္႔လႊတ္ လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒ့ဗ္ကေျပာသည္။

ေဒ့ဗ္က ရရွိထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာလက္ေဝွ႔အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ILFJ)၊ Air KBZ ေအာင္လံအလြတ္တန္းခ်န္ ပီယံႏွင့္ MLWC အလြတ္တန္းခ်န္ပီယံဘဲြ႕မ်ားကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ေၾကာင္း မတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ျပဳ လုပ္သည့္ ကရဝိတ္နန္းေတာ္ဟိုေတာ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ေျပာသည္။

WLC ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ အျခားခ်န္ပီယံဘဲြ႕မ်ားအား ကာကြယ္ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ ပဲ ယခုဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရေၾကာင္း ေဒ့ဗ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

“လက္ေဝွ႔ခ်န္ပီယံခါးပတ္အားလံုး ကၽြန္ေတာ္လိုခ်င္တယ္။ WLC ခါးပတ္တစ္ခုပဲ ကၽြန္ေတာ္မွာမရွိ တာ။ မရွိေသးတာေပါ့”ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေဒ့ဗ္သည္ WLC ၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ ထိုးသတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး WLC၏ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္။

Leave a Reply