ကမ႓ာ့အႀကီးဆုံး စည္ေတာ္ႀကီး ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားႀကီးတြင္ ေရာက္ရွိ

0
104

မတ္ ၁၉
ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကသာခ႐ိုင္ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံကုန္းေက်းရြာ တြင္ “ဆရာပြဲ´´ ျမန္မာတူရိယာ အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ငန္းက ျပဳလုပ္ထားသည့္ ကမ႓ာ့အႀကီးဆုံး စည္ေတာ္ႀကီးသည္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔က မြန္းလြဲပိုင္းအခ်ိန္က စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ရွိ ရာဇာမဏိစူဠာ ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားႀကီးတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ ။

စည္ေတာ္ႀကီးအား ရာဇာမဏိစူဠာ ေကာင္းမႈေတာ္ေစတီေတာ္၏ အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္ မဟာေဗာဓိဓမၼာရံုအနီးတြင္ မၾကာခင္က စည္ေတာ္ႀကီးထားရန္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အဦး၌ မတ္လ (၉) နာရီအခ်ိန္မွာ ခ်ိတ္ဆြဲသြားမည္ျဖစ္သည္ ။

စည္ေတာ္ႀကီးအား အင္းေတာ္သခ်ိဳင္းကုန္း ဖ်က္ရာမွ ရရွိလာသည့္ ကုကၠိဳလ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး စည္ေတာ္ႀကီး၏ အရွည္မွာ (၁၀) ေပ (၈) လက္မ ၊ စည္ေတာ္မ်က္ႏွာျပင္ ထိပ္ဝတစ္ဖက္လ်င္ အက်ယ္ (၅) ေပ (၄) လက္မ ရွိကာ စည္ေတာ္ႀကီး အလယ္ေနရာမွာ (၆၄)လက္မရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

စည္ေတာ္ႀကီး၏ အလယ္တြင္ က်န္သည့္ သစ္သား စည္ေနရာအပိုင္းကို ျမတ္စြာဘုရား၏ (၁၀၈) ကြက္ေသာ ဗုဒၶေျခေတာ္ရာ စက္လကၡဏာအား နတ္သားမ်ား ပူေဇာ္ေနသည့္ပံု ကုိ ထည့္သြင္း၍ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး စည္အတြင္းပိုင္းတြင္ ဂါထာမ်ား၊ ဗာမဲ့ဆရာေတာ္၏ ဂါထာေတာ္ႏွင့္ ေလာကီအစီအမံမ်ား ထြင္းထုထားေၾကာင္း သိရသည္

မတ္ ၁၉
ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကသာခ႐ိုင္ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံကုန္းေက်းရြာ တြင္ “ဆရာပြဲ´´ ျမန္မာတူရိယာ အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ငန္းက ျပဳလုပ္ထားသည့္ ကမ႓ာ့အႀကီးဆုံး စည္ေတာ္ႀကီးသည္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔က မြန္းလြဲပိုင္းအခ်ိန္က စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ရွိ ရာဇာမဏိစူဠာ ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားႀကီးတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ ။

စည္ေတာ္ႀကီးအား ရာဇာမဏိစူဠာ ေကာင္းမႈေတာ္ေစတီေတာ္၏ အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္ မဟာေဗာဓိဓမၼာရံုအနီးတြင္ မၾကာခင္က စည္ေတာ္ႀကီးထားရန္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အဦး၌ မတ္လ (၉) နာရီအခ်ိန္မွာ ခ်ိတ္ဆြဲသြားမည္ျဖစ္သည္ ။

စည္ေတာ္ႀကီးအား အင္းေတာ္သခ်ိဳင္းကုန္း ဖ်က္ရာမွ ရရွိလာသည့္ ကုကၠိဳလ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး စည္ေတာ္ႀကီး၏ အရွည္မွာ (၁၀) ေပ (၈) လက္မ ၊ စည္ေတာ္မ်က္ႏွာျပင္ ထိပ္ဝတစ္ဖက္လ်င္ အက်ယ္ (၅) ေပ (၄) လက္မ ရွိကာ စည္ေတာ္ႀကီး အလယ္ေနရာမွာ (၆၄)လက္မရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

စည္ေတာ္ႀကီး၏ အလယ္တြင္ က်န္သည့္ သစ္သား စည္ေနရာအပိုင္းကို ျမတ္စြာဘုရား၏ (၁၀၈) ကြက္ေသာ ဗုဒၶေျခေတာ္ရာ စက္လကၡဏာအား နတ္သားမ်ား ပူေဇာ္ေနသည့္ပံု ကုိ ထည့္သြင္း၍ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး စည္အတြင္းပိုင္းတြင္ ဂါထာမ်ား၊ ဗာမဲ့ဆရာေတာ္၏ ဂါထာေတာ္ႏွင့္ ေလာကီအစီအမံမ်ား ထြင္းထုထားေၾကာင္း သိရသည္ 

Leave a Reply