ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ မဲမသမာမႈ ျဖစ္ေပၚ၍ ေရြးကာက္ပြဲ ရပ္ဆိုင္း

0
187


ဇန္နဝါရီ ၁၃။ ၂၀၁၈။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္(၁၈)ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ပဲြတြင္ မဲမသမာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ရပ္ဆိုင္း ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

“မဲမသမာမႈေတြေၾကာင့္မဲထည့္ၿပီးမေၾကညာခင္မွာႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔
ေခါင္းေဆာင္က အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း ေျပာထားပါတယ္”ဟု ရပ္ကြက္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ ဒုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ဝင္းထြဋ္မွေျပာ သည္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ (၁၈)ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးပြဲကို ဒီဇင္ဘာ၃၁ရက္တြင္ ရပ္ကြက္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရပ္ကြက္ရွိ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမွာ (၂၀၄၅)ဦး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီႏွစ္ရက္အလိုတြင္ က်န္လပ္မႈ မရွိရေအာင္ စာရင္းထပ္မံေကာက္ခံခဲ့ရာ ေနာက္တုိးမွာ အိမ္ေထာင္စု (၅၀) မျပည့္ေၾကာင္းသိရသည္။ သို႔ေသာ္ မဲေေပးသည့္ေန႔တြင္ ေနာက္တိုးဦးေရ စာရင္းမွာ (၂၀၄)ဦး ျဖစ္ေန၍ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ဦးေဇာ္ေဇာ္လတ္မွ မဲကို အတည္မျပဳနိုင္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္(၄)ဦးအနက္ႏွစ္ဦးမွ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကန့္ကြက္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ကိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႔မွလည္း သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္သို႔ တင္ျပ၍ ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔မွ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ရန္ အစည္းေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ရာႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး(၃)ဦးမွာ လာေရာက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိသည္။

ထို့အျပင္ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားကလည္းထိုႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး(၃)ဦးသည္ ပထမအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းဘက္သို႔ ဘက္လိုက္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မွ ဇန္နဝါရီ၁၁ရက္ေန႔ ေန႔လယ္(၁၂)အခ်ိန္တြင္ (၁၈)ရပ္ကြက္ ေအးျမသာယာဓမၼာရံုတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးအသိေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္မွလည္း တစ္စံုတစ္ရာညႊန္ၾကားခ်က္မရွိေသးေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ဝင္းထြဋ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ျမတ္ဟိန္းေက်ာ္

ဇန္နဝါရီ ၁၃။ ၂၀၁၈။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္(၁၈)ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ပဲြတြင္ မဲမသမာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ရပ္ဆိုင္း ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

“မဲမသမာမႈေတြေၾကာင့္မဲထည့္ၿပီးမေၾကညာခင္မွာႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔
ေခါင္းေဆာင္က အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း ေျပာထားပါတယ္”ဟု ရပ္ကြက္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ ဒုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ဝင္းထြဋ္မွေျပာ သည္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ (၁၈)ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးပြဲကို ဒီဇင္ဘာ၃၁ရက္တြင္ ရပ္ကြက္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရပ္ကြက္ရွိ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမွာ (၂၀၄၅)ဦး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီႏွစ္ရက္အလိုတြင္ က်န္လပ္မႈ မရွိရေအာင္ စာရင္းထပ္မံေကာက္ခံခဲ့ရာ ေနာက္တုိးမွာ အိမ္ေထာင္စု (၅၀) မျပည့္ေၾကာင္းသိရသည္။ သို႔ေသာ္ မဲေေပးသည့္ေန႔တြင္ ေနာက္တိုးဦးေရ စာရင္းမွာ (၂၀၄)ဦး ျဖစ္ေန၍ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ဦးေဇာ္ေဇာ္လတ္မွ မဲကို အတည္မျပဳနိုင္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္(၄)ဦးအနက္ႏွစ္ဦးမွ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကန့္ကြက္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ကိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႔မွလည္း သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္သို႔ တင္ျပ၍ ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔မွ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ရန္ အစည္းေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ရာႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး(၃)ဦးမွာ လာေရာက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိသည္။

ထို့အျပင္ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားကလည္းထိုႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး(၃)ဦးသည္ ပထမအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းဘက္သို႔ ဘက္လိုက္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မွ ဇန္နဝါရီ၁၁ရက္ေန႔ ေန႔လယ္(၁၂)အခ်ိန္တြင္ (၁၈)ရပ္ကြက္ ေအးျမသာယာဓမၼာရံုတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးအသိေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္မွလည္း တစ္စံုတစ္ရာညႊန္ၾကားခ်က္မရွိေသးေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ဝင္းထြဋ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ျမတ္ဟိန္းေက်ာ္

 

Leave a Reply