ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီ သံုးခု တစ္ပါတီတည္းေပါင္းစည္းေရး သေဘာတူ

0
200

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ၊ ၂၀၁၈

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္အေျခစိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီသံုးခုသည္ တစ္ပါတီတည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းရန္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ပါတီတည္းျဖစ္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းရန္သေဘာတူညီခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ ကခ်င္ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ကရက္ပါတီတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“တစ္ပါတီတည္းပူးေပါင္းေရးအတြက္ ဒီေန႔လက္မွတ္ေရးထိုးတယ္။ အခုလိုပူးေပါင္းတာကေတာ့ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လႊတ္ေတာ္ကို ေရာက္ဖို႔အတြက္ပဲျဖစ္တယ္” ဟု ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးတူးေရာ္က ေျပာသည္။

ပူးေပါင္းရန္တြက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္တြင္ ျပည္သူလူထုသို႔ ခ်ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ပါတီတည္းေပါင္းစည္းေရးကို ယခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ေဆြေႏြးပြဲကိုိ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ လေဝၚအမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညႊႊတ္ေရးွႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေပါင္းစည္းေရးတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ညိွႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အႏိုင္ရရွိရန္အတြက္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရးကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းကပင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ အၾကာတြင္ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ သေဘာတူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ လူမ်ိဳးစုအလိုက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားေသာေၾကာင့္ တစ္ပါတီတည္း ျဖစ္ေစရန္ ယခုကဲ့သို႔ ေပါင္းစည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ၊ ၂၀၁၈

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္အေျခစိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီသံုးခုသည္ တစ္ပါတီတည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းရန္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ပါတီတည္းျဖစ္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းရန္သေဘာတူညီခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ ကခ်င္ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ကရက္ပါတီတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“တစ္ပါတီတည္းပူးေပါင္းေရးအတြက္ ဒီေန႔လက္မွတ္ေရးထိုးတယ္။ အခုလိုပူးေပါင္းတာကေတာ့ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လႊတ္ေတာ္ကို ေရာက္ဖို႔အတြက္ပဲျဖစ္တယ္” ဟု ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးတူးေရာ္က ေျပာသည္။

ပူးေပါင္းရန္တြက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္တြင္ ျပည္သူလူထုသို႔ ခ်ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ပါတီတည္းေပါင္းစည္းေရးကို ယခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ေဆြေႏြးပြဲကိုိ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ လေဝၚအမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညႊႊတ္ေရးွႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေပါင္းစည္းေရးတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ညိွႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အႏိုင္ရရွိရန္အတြက္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရးကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းကပင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ အၾကာတြင္ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ သေဘာတူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ လူမ်ိဳးစုအလိုက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားေသာေၾကာင့္ တစ္ပါတီတည္း ျဖစ္ေစရန္ ယခုကဲ့သို႔ ေပါင္းစည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply