စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္

0
38

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ား ပါ၀င္မဲေပးၾကရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဗဟန္းႏွင့္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္းသို႔ လွည့္လည္ကာ ယေန႔ (မတ္ ၂၈ ရက္) နံနက္ပုိင္းက စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ခဲ့သည္။

စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲကို ယခုလာမည့္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

Photo-Mar Naw/ MPA

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ား ပါ၀င္မဲေပးၾကရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဗဟန္းႏွင့္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္းသို႔ လွည့္လည္ကာ ယေန႔ (မတ္ ၂၈ ရက္) နံနက္ပုိင္းက စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ခဲ့သည္။

စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲကို ယခုလာမည့္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

Photo-Mar Naw/ MPA

Leave a Reply