ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ အစည္းအေ၀းမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္သေဘာတူထားသည့္ အခ်က္မ်ားအား ေျခဥျပင္ဆင္ေရးတြင္ ထည့္သြင္းမည္

0
93

မတ္ ၂၇
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ အစည္းအေ၀းမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုး၀င္းကေျပာသည္။

“ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ အစည္းအေ၀းအသီးသီးမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ သေဘာတူၿပီးသားျဖစ္တဲ့ အခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပၿပီးျဖစ္တယ္။ဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြကို အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ရွိတယ္”ဟု ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုး၀င္းကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စစ္ေရးျပကြင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၇၄ နွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနား တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ေျပာၾကားမည့္ မိန္႔ခြန္းကို ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုး၀င္းမွ ကိုယ္စားေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအစည္းအေ၀းမ်ားသည္ ၿပီးဆံုးျခင္းမရွိေသးသည့္ အတြက္ ထပ္မံေပၚေပါက္လာမည့္ အခ်က္မ်ားပါ ၿခံဳငံုေဆာင္ရြက္ပါမွ အေျခခံဥေဒျပင္ဆင္ေရးသည္ ပိုမိုေလးနက္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ ကေျပာသည္။

ထို႔သို႔ ျပင္ဆင္သည့္ေနရာတြင္လည္း မလိုလားအပ္သည့္ နိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း ႏွင့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၂ ပါ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း ဥပေဒနွင့္အညီ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္းကေျပာသည္။

“ဒီမိုကေရစီဆိုတာ အမ်ားရဲ႕ဆႏၵအရ ဥပေဒနဲ႔ အညီ စည္းကမ္းတက် လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္တယ္။လူနည္းစုရဲ႕ ဆႏၵကိုလည္းေလးစားရတယ္။ လူအမ်ားညီလို႔ “ဤ” “ကၽြဲ” ဆိုၿပီး ေဆာင္ရြက္တာမ်ိဳးဟာ စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္းနဲ႔ မညီတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ အညီ စည္းကမ္းတက်လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့သူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသလို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈက၇ို ထိခိုက္လာနိုင္တယ္ဆိုတာ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားေပၚမွာ သင္ခန္းစာယူဖို႔လိုတယ္”ဟု ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ၄၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေပးထားသည့္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ အေျခခံဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ေရးတြင္ အခန္း ၄ ခန္းအား အားလံုးအၿပီးေဆြးေႏြးခဲ့ၿပပပိး အခန္း ၅ ခန္းကိုေတာ့ လာမမမညညည့္္္ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔ မွ စတင္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကာလတြင္ နားလည္မႈလႊဲနိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားအား ေရွ႕တန္းတင္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ဆြဲသြင္းလာျခင္းမျပဳရန္လည္း ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္းမွ မွာၾကားေျပာဆိုခဲ့သည္။

“တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ NCA မူေဘာင္နဲ႔ အညီ ေတြ႕ဆံုညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ေလွ်ာက္လွမ္းရန္လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တပ္မေတာ္ေေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္မွ ၂၆ ရက္ေန႔က ရံုးဆင္းခ်ိန္တြင္ ေျခေထာက္ေခ်ာ္လဲသြားသည့္ အတြက္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္ ၂၇
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ အစည္းအေ၀းမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုး၀င္းကေျပာသည္။

“ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ အစည္းအေ၀းအသီးသီးမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ သေဘာတူၿပီးသားျဖစ္တဲ့ အခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပၿပီးျဖစ္တယ္။ဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြကို အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ရွိတယ္”ဟု ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုး၀င္းကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စစ္ေရးျပကြင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၇၄ နွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနား တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ေျပာၾကားမည့္ မိန္႔ခြန္းကို ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုး၀င္းမွ ကိုယ္စားေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအစည္းအေ၀းမ်ားသည္ ၿပီးဆံုးျခင္းမရွိေသးသည့္ အတြက္ ထပ္မံေပၚေပါက္လာမည့္ အခ်က္မ်ားပါ ၿခံဳငံုေဆာင္ရြက္ပါမွ အေျခခံဥေဒျပင္ဆင္ေရးသည္ ပိုမိုေလးနက္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ ကေျပာသည္။

ထို႔သို႔ ျပင္ဆင္သည့္ေနရာတြင္လည္း မလိုလားအပ္သည့္ နိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း ႏွင့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၂ ပါ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း ဥပေဒနွင့္အညီ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္းကေျပာသည္။

“ဒီမိုကေရစီဆိုတာ အမ်ားရဲ႕ဆႏၵအရ ဥပေဒနဲ႔ အညီ စည္းကမ္းတက် လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္တယ္။လူနည္းစုရဲ႕ ဆႏၵကိုလည္းေလးစားရတယ္။ လူအမ်ားညီလို႔ “ဤ” “ကၽြဲ” ဆိုၿပီး ေဆာင္ရြက္တာမ်ိဳးဟာ စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္းနဲ႔ မညီတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ အညီ စည္းကမ္းတက်လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့သူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသလို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈက၇ို ထိခိုက္လာနိုင္တယ္ဆိုတာ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားေပၚမွာ သင္ခန္းစာယူဖို႔လိုတယ္”ဟု ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ၄၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေပးထားသည့္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ အေျခခံဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ေရးတြင္ အခန္း ၄ ခန္းအား အားလံုးအၿပီးေဆြးေႏြးခဲ့ၿပပပိး အခန္း ၅ ခန္းကိုေတာ့ လာမမမညညည့္္္ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔ မွ စတင္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကာလတြင္ နားလည္မႈလႊဲနိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားအား ေရွ႕တန္းတင္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ဆြဲသြင္းလာျခင္းမျပဳရန္လည္း ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္းမွ မွာၾကားေျပာဆိုခဲ့သည္။

“တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ NCA မူေဘာင္နဲ႔ အညီ ေတြ႕ဆံုညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ေလွ်ာက္လွမ္းရန္လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တပ္မေတာ္ေေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္မွ ၂၆ ရက္ေန႔က ရံုးဆင္းခ်ိန္တြင္ ေျခေထာက္ေခ်ာ္လဲသြားသည့္ အတြက္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply