ထိုင္းအတိုက္အခံပါတီေတြၫႊန္႔ေပါင္းဖြဲ႔၊ စစ္အစိုးရဆင္းေပးဖို႔ေတာင္းဆို

0
113

မတ္ ၂၇
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

ထိုင္းအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး သံုးရက္႐ွိလာခ်ိန္မွာ အတိုက္အခံပါတီ ၇ ပါတီပူးေပါင္းၿပီး ၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႔ခဲ့ၿပီး သူတို႔ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ေနရာအမ်ားစုကို အႏိုင္ရခဲ့တယ္လို႔ေျပာသလို စစ္အစိုးရ ၅ ႏွစ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ အစိုးရဖြဲ႔ဖို႔လံုေလာက္ၿပီလို႔လည္းေျပာပါတယ္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ထိုင္းစစ္တပ္အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွာ အစိုးရျဖစ္ခဲ့ၿပီး အခုေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲအေရအတြက္ဒုတိယအမ်ားဆံုးနဲ႔ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားဆံုးအႏိုင္ရထားတဲ့ ဖ်ဴထိုင္းပါတီ၊ မဲအေရအတြက္နဲ႔ မဲဆႏၵနယ္ တတိယအမ်ားဆံုးအႏိုင္ရထားတဲ့ ဖ်ဴးခ်ားေဖာ္ဝါ့ဒ္ပါတီတို႔အပါအဝင္ ပါတီ ၇ ပါတီ ၫႊန္႔ေပါင္းဖြဲ႔ခဲ့တာပါ။

ထိုင္းစစ္အစိုးရကိုေထာက္ခံၿပီး စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြပါဝင္သလို ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပန္ၿပိဳင္တဲ့ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာရြတ္ ခ်န္အိုခ်ာကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားတဲ့ ပလန္ပရာခ်တ္ပါတီကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲအမ်ားဆံုးရထားၿပီး မဲဆႏၵနယ္အလိုက္အႏိုင္ရမႈမွာေတာ့ ဒုတိယေနရာမွာ႐ွိေနပါတယ္။

ဖ်ဴထိုင္းရဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္း ဆူရာဒတ္ ကီယူရာဖန္က ၫႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ဟာ အမတ္ေနရာ ၅၀၀ ႐ွိတဲ့ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာ အနည္းဆံုး ၂၅၅ မဲရႏိုင္တယ္လို႔ ဒီေန႔မွာ သတင္းေထာက္ေတြကိုေျပာပါတယ္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာ ေနရာအမ်ားဆံုးရထားတဲ့ၫႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ဟာ အစိုးရဖြဲ႔ခြင့္ရသင့္တယ္လို႔လည္းေျပာပါတယ္။

ထိုင္းစစ္အစိုးရရဲ႕ ၂၀၁၇ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားေတြေရြးေကာက္ထားတဲ့ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္အေယာက္ ၅၀၀ နဲ႔ ထိုင္းစစ္တပ္ကေရြးခ်ယ္ထားတဲ့အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ အေယာက္ ၂၅၀ တို႔က ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေရြးေကာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပလန္ပရာခ်တ္ပါတီကလည္း မဲအေရအတြက္အရ သူတို႔ကအမ်ားဆံုးမို႔လို႔ အစိုးရဖြဲ႔ခြင့္ရသင့္တယ္လို႔ေျပာေနပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့တဲ့တနဂၤေႏြေန႔ညမွာ အေစာပိုင္းမဲရလဒ္ေတြကိုေၾကညာခဲ့ၿပီး တရားဝင္မဲရလဒ္ေတြကိုေတာ့ ေမလမွေၾကညာမယ္လို႔ ထိုင္းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ကေၾကညာထားပါတယ္။

Source-Reuters
#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

မတ္ ၂၇
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

ထိုင္းအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး သံုးရက္႐ွိလာခ်ိန္မွာ အတိုက္အခံပါတီ ၇ ပါတီပူးေပါင္းၿပီး ၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႔ခဲ့ၿပီး သူတို႔ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ေနရာအမ်ားစုကို အႏိုင္ရခဲ့တယ္လို႔ေျပာသလို စစ္အစိုးရ ၅ ႏွစ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ အစိုးရဖြဲ႔ဖို႔လံုေလာက္ၿပီလို႔လည္းေျပာပါတယ္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ထိုင္းစစ္တပ္အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွာ အစိုးရျဖစ္ခဲ့ၿပီး အခုေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲအေရအတြက္ဒုတိယအမ်ားဆံုးနဲ႔ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားဆံုးအႏိုင္ရထားတဲ့ ဖ်ဴထိုင္းပါတီ၊ မဲအေရအတြက္နဲ႔ မဲဆႏၵနယ္ တတိယအမ်ားဆံုးအႏိုင္ရထားတဲ့ ဖ်ဴးခ်ားေဖာ္ဝါ့ဒ္ပါတီတို႔အပါအဝင္ ပါတီ ၇ ပါတီ ၫႊန္႔ေပါင္းဖြဲ႔ခဲ့တာပါ။

ထိုင္းစစ္အစိုးရကိုေထာက္ခံၿပီး စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြပါဝင္သလို ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပန္ၿပိဳင္တဲ့ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာရြတ္ ခ်န္အိုခ်ာကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားတဲ့ ပလန္ပရာခ်တ္ပါတီကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲအမ်ားဆံုးရထားၿပီး မဲဆႏၵနယ္အလိုက္အႏိုင္ရမႈမွာေတာ့ ဒုတိယေနရာမွာ႐ွိေနပါတယ္။

ဖ်ဴထိုင္းရဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္း ဆူရာဒတ္ ကီယူရာဖန္က ၫႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ဟာ အမတ္ေနရာ ၅၀၀ ႐ွိတဲ့ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာ အနည္းဆံုး ၂၅၅ မဲရႏိုင္တယ္လို႔ ဒီေန႔မွာ သတင္းေထာက္ေတြကိုေျပာပါတယ္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာ ေနရာအမ်ားဆံုးရထားတဲ့ၫႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ဟာ အစိုးရဖြဲ႔ခြင့္ရသင့္တယ္လို႔လည္းေျပာပါတယ္။

ထိုင္းစစ္အစိုးရရဲ႕ ၂၀၁၇ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားေတြေရြးေကာက္ထားတဲ့ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္အေယာက္ ၅၀၀ နဲ႔ ထိုင္းစစ္တပ္ကေရြးခ်ယ္ထားတဲ့အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ အေယာက္ ၂၅၀ တို႔က ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေရြးေကာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပလန္ပရာခ်တ္ပါတီကလည္း မဲအေရအတြက္အရ သူတို႔ကအမ်ားဆံုးမို႔လို႔ အစိုးရဖြဲ႔ခြင့္ရသင့္တယ္လို႔ေျပာေနပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့တဲ့တနဂၤေႏြေန႔ညမွာ အေစာပိုင္းမဲရလဒ္ေတြကိုေၾကညာခဲ့ၿပီး တရားဝင္မဲရလဒ္ေတြကိုေတာ့ ေမလမွေၾကညာမယ္လို႔ ထိုင္းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ကေၾကညာထားပါတယ္။

Source-Reuters
#ဥကၠာ 
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply