လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ သြားလာေနသည့္ ကၽြဲႏြားမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားမည့္ အခ်ဳပ္ေထာင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တည္ေဆာက္မည္

0
83

မတ္ ၂၇
ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ရွိ လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ သြားလာက်က္စားေနသည့္ ကၽြဲႏြားမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားမည့္ အခ်ဳပ္ေထာင္အား တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ မွ သိရသည္။

“လမ္းေဘးမွာရွိတဲ့ ကၽြဲႏြားေတြ ကို ေခတၱထိမ္းသိန္းမဲ့အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ နည္းဥပေဒလည္းေရးဆြဲၿပီးပါၿပီ။ေနျပည္ေတာ္လမ္းမႀကီးေတြေပၚမွာ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ စားက်က္ၾကတဲ့ကၽြဲႏြားေတြကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္မဲ့ လမ္းေဘးတိရစဆာန္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၀င္ (၅) ဦးဆန္းနိုင္ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေခြးေဂဟာတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေခြးေလေခြးလြင့္မ်ားတိုးပြားမႈမရွိေစေရးမ်ိဳးထိန္းစနစ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံႏွင့္ပတ္သက္၍လူထုနွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးဆန္းနိုင္္မွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအခ်ဳပ္ေထာင္တည္ေဆာက္မည့္ ဘတ္ဂ်က္အား လက္ရွိတြင္ေငြေၾကးကန္႕သတ္ခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း လ်ာထားေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ၊ ယာယီအေနျဖင့္ သားသတ္ရံုမ်ားတြင္ ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ တိရစၦာန္ေဆးကုနွင့္ သားသတ္ရံုမ်ားမွ ဌာနမွဴး ဦးသိန္းနို္င္ကေျပာသည္။

“ကၽြဲႏြားတိရစၦာန္ေတြကို ယာယီအေနနဲ႔ သားသတ္ရံုမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနရာရွိတယ္။အဲ့ဒီေနရာမွာပဲလုပ္မယ္။ၿပီးရင္ဌာနပိုင္ ကားနဲ႔ပဲသယ္ဖို႔ ျပဳဖို႔ ဖမ္းဆီးဖို႔ ၀န္ထမ္းအင္အားေတြ အမ်ားႀကိီးလိုတယ္။လိုတဲ့ အေပၚမွာ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေဆာင္ရြက္ရမယ္”ဟု ဦးသိန္းနိုင္ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ အခ်ဳပ္ေထာင္ထားရွိရျခင္းသည္ ေနျပည္ေတာ္သည္ နိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္မွ လာေရာက္သည့္ ေနရာျဖစ္သည့္ အတြက္ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းနိုင္ကေျပာသည္။

“တေလာကဆိုရင္ ထိုင္းသံအမတ္ႀကိးကားနဲ႔ ကၽြဲနဲ႔ တိုက္သြားတဲ့ ကိစၥေတြ ေလဆိပ္က အထြက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္အတြက္ မေကာင္းဘူး”ဟု ဦးသိန္းနိုင္ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္တြင္ တင္ထားေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႔နယ္အလိုက္ အဖြဲ႔အစည္းငယ္မ်ားဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းနိုင္ကေျပာသည္။

ဖမ္းဆီးထားရွိသည့္ ကၽြဲႏြားမ်ားအား ၁၄ ရက္တာ ထားရွိမည္ျဖစ္ၿပိး ပိုင္ရွင္လာေရြးျခင္းမရွိပါက ေလလံပစ္၍ ေရာင္းကာ အဖြဲ႔ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကာလတြင္ လာေရြးပါက ပိုင္ရွင္ထံသို႔ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္ ၂၇ 
ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ရွိ လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ သြားလာက်က္စားေနသည့္ ကၽြဲႏြားမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားမည့္ အခ်ဳပ္ေထာင္အား တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ မွ သိရသည္။

“လမ္းေဘးမွာရွိတဲ့ ကၽြဲႏြားေတြ ကို ေခတၱထိမ္းသိန္းမဲ့အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ နည္းဥပေဒလည္းေရးဆြဲၿပီးပါၿပီ။ေနျပည္ေတာ္လမ္းမႀကီးေတြေပၚမွာ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ စားက်က္ၾကတဲ့ကၽြဲႏြားေတြကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္မဲ့ လမ္းေဘးတိရစဆာန္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၀င္ (၅) ဦးဆန္းနိုင္ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေခြးေဂဟာတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေခြးေလေခြးလြင့္မ်ားတိုးပြားမႈမရွိေစေရးမ်ိဳးထိန္းစနစ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံႏွင့္ပတ္သက္၍လူထုနွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးဆန္းနိုင္္မွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအခ်ဳပ္ေထာင္တည္ေဆာက္မည့္ ဘတ္ဂ်က္အား လက္ရွိတြင္ေငြေၾကးကန္႕သတ္ခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း လ်ာထားေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ၊ ယာယီအေနျဖင့္ သားသတ္ရံုမ်ားတြင္ ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ တိရစၦာန္ေဆးကုနွင့္ သားသတ္ရံုမ်ားမွ ဌာနမွဴး ဦးသိန္းနို္င္ကေျပာသည္။

“ကၽြဲႏြားတိရစၦာန္ေတြကို ယာယီအေနနဲ႔ သားသတ္ရံုမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနရာရွိတယ္။အဲ့ဒီေနရာမွာပဲလုပ္မယ္။ၿပီးရင္ဌာနပိုင္ ကားနဲ႔ပဲသယ္ဖို႔ ျပဳဖို႔ ဖမ္းဆီးဖို႔ ၀န္ထမ္းအင္အားေတြ အမ်ားႀကိီးလိုတယ္။လိုတဲ့ အေပၚမွာ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေဆာင္ရြက္ရမယ္”ဟု ဦးသိန္းနိုင္ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ အခ်ဳပ္ေထာင္ထားရွိရျခင္းသည္ ေနျပည္ေတာ္သည္ နိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္မွ လာေရာက္သည့္ ေနရာျဖစ္သည့္ အတြက္ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းနိုင္ကေျပာသည္။

“တေလာကဆိုရင္ ထိုင္းသံအမတ္ႀကိးကားနဲ႔ ကၽြဲနဲ႔ တိုက္သြားတဲ့ ကိစၥေတြ ေလဆိပ္က အထြက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္အတြက္ မေကာင္းဘူး”ဟု ဦးသိန္းနိုင္ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္တြင္ တင္ထားေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႔နယ္အလိုက္ အဖြဲ႔အစည္းငယ္မ်ားဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းနိုင္ကေျပာသည္။

ဖမ္းဆီးထားရွိသည့္ ကၽြဲႏြားမ်ားအား ၁၄ ရက္တာ ထားရွိမည္ျဖစ္ၿပိး ပိုင္ရွင္လာေရြးျခင္းမရွိပါက ေလလံပစ္၍ ေရာင္းကာ အဖြဲ႔ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကာလတြင္ လာေရြးပါက ပိုင္ရွင္ထံသို႔ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply