၇၄ႏွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနား

0
150

မတ္ ၂၇
ယဥ္ေကႏြယ္

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စစ္ေရးျပကြင္းတြင္ ၇၄ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔အခန္းအနားအား က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

ယင္းအခမ္းအနားသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ တက္ေရာက္နိုင္ျခင္းမရွိ ေၾကာင္းသိရသည္။

အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္လာျခင္းမရွိျခင္းသည္ ရံုးအဆင္းတြင္ေခ်ာ္ခဲ့သျဖင့္ ေျခေထာက္နာသျဖင့္ တက္ေရာက္နိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကေျပာသည္။

” ဒူးေခါင္းနာသြားတာ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားက ေတာက္ေလ်ွာက္ ၁ နာရီခြဲ ၂ နာရီေလာက္မတ္တပ္ရပ္ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တျခားကိစၥ မရွိပါဘူး” ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကေျပာသည္။

ထိုသို႔ တက္ေရာက္လာျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုးဝင္း သာ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ ၿပီး တပ္မ်ားအား လိုက္လံၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ယခု ႏွစ္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ တပ္မေတာ္မွ စစ္သံုးယာဥ္မ်ားအား ပါဝင္ျပသျခင္းမရွိေၾကာင္းသိရသည္။

မတ္ ၂၇ 
ယဥ္ေကႏြယ္

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စစ္ေရးျပကြင္းတြင္ ၇၄ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔အခန္းအနားအား က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

ယင္းအခမ္းအနားသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ တက္ေရာက္နိုင္ျခင္းမရွိ ေၾကာင္းသိရသည္။

အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္လာျခင္းမရွိျခင္းသည္ ရံုးအဆင္းတြင္ေခ်ာ္ခဲ့သျဖင့္ ေျခေထာက္နာသျဖင့္ တက္ေရာက္နိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကေျပာသည္။

” ဒူးေခါင္းနာသြားတာ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားက ေတာက္ေလ်ွာက္ ၁ နာရီခြဲ ၂ နာရီေလာက္မတ္တပ္ရပ္ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တျခားကိစၥ မရွိပါဘူး” ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကေျပာသည္။

ထိုသို႔ တက္ေရာက္လာျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုးဝင္း သာ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ ၿပီး တပ္မ်ားအား လိုက္လံၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ယခု ႏွစ္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ တပ္မေတာ္မွ စစ္သံုးယာဥ္မ်ားအား ပါဝင္ျပသျခင္းမရွိေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply