သႀကၤန္႐ံုးပိတ္ရက္ ေနျပည္ေတာ္မွ အေဝးေျပးကားမ်ား တိုးျမွင့္ ေျပးဆြဲမည္

0
145

မတ္ ၂၈
ယဥ္ေကႏြယ္

သႀကၤန္ရံုးပိတ္ရက္ကာလအတြင္း ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္မွ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးသို႔ သြားမည့္ ကားအစီးေရမ်ားတိုးျမွင့္ေျပးဆြဲေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထိန္သိမ္းေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

“အခုလက္ရွိထြက္ေနတဲ့ ယာဥ္ေတြ အျပင္ ရန္ကုန္ဆို ၅ စီးျပင္ထားေပးမယ္။မႏၱေလးဆို အရန္ ၂ စီးျပင္ထားေပးမယ္။အခက္အခဲမျဖစ္ေအာင္ေပါ့။ အဲ့လိုလုပ္ေပးဖို႔ လ်ာထားတာေတာ့ရွိတယ္”ဟု ေနျပည္ေတာ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔၊ ပို႔ေဆာင္ေရးလက္ေထာက္ဌာနမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္နို္င္ကေျပာသည္။

ခရီးသြားမည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကားလတ္မွတ္မ်ားကို ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔ မွ စတင္ေရာင္းခ်ေပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကားလတ္မွတ္မ်ားအား ပံုမွန္ယာဥ္စီးခထက္ ပိုေရာင္းမႈမ်ား၊ေမွာင္ခိုေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားရွိပါက ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ားေပးေဆာင္ကာ ယာဥ္လိုင္းပိတ္သြားသည္ အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္နိုင္ကေျပာသည္။

“သက္ဆိုင္ရာ ဒဏ္ေၾကးေတြရွိမယ္။ ဒါနဲ႔ မရရင္ေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတင္ၿပီး ယာဥ္လိုင္းပိတ္တာေတြ ဘာေတြ လုပ္မွာေပါ့”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ မွ ရန္ကုန္သို႔ ကားလတ္မွတ္ခသည္ ၆၅၀၀(သို႔) ၇၅၀၀ ျဖစ္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွ မႏၱေလး ကားလတ္မွတ္ခသည္ ၅၅၀၀ (သို႔) ၆၅၀၀ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေနျပည္ေတာ္မွ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အခက္အခဲမရွိေစရန္အတြက္လည္း သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားနွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္နိုင္ကေျပာသည္။

ကားလတ္မွတ္အေရာင္းဌာနမ်ားသို႔ လက္ရွိတြင္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သႀကၤန္ကာလ မတိုင္မီ ႀကိဳတင္ လတ္မွတ္မ်ားလာေရာက္ျဖတ္ယူမႈမ်ား မ်ားျပားေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားသည္ ပိတ္ရက္ ရွည္သည့္ အတြက္ ယာဥ္လိုင္းၾကပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ နွစ္မွ စတင္ကာ ပိတ္ရက္မ်ားတိုသြားသည့္ အတြက္ ယာဥ္လိုင္း အခက္အခဲမရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုနွစ္ က်ေရာက္မည့္ သႀကၤန္ကာလရံုးပိတ္ရက္သည္ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔ မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္ ၂၈
ယဥ္ေကႏြယ္

သႀကၤန္ရံုးပိတ္ရက္ကာလအတြင္း ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္မွ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးသို႔ သြားမည့္ ကားအစီးေရမ်ားတိုးျမွင့္ေျပးဆြဲေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထိန္သိမ္းေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

“အခုလက္ရွိထြက္ေနတဲ့ ယာဥ္ေတြ အျပင္ ရန္ကုန္ဆို ၅ စီးျပင္ထားေပးမယ္။မႏၱေလးဆို အရန္ ၂ စီးျပင္ထားေပးမယ္။အခက္အခဲမျဖစ္ေအာင္ေပါ့။ အဲ့လိုလုပ္ေပးဖို႔ လ်ာထားတာေတာ့ရွိတယ္”ဟု ေနျပည္ေတာ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔၊ ပို႔ေဆာင္ေရးလက္ေထာက္ဌာနမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္နို္င္ကေျပာသည္။

ခရီးသြားမည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကားလတ္မွတ္မ်ားကို ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔ မွ စတင္ေရာင္းခ်ေပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကားလတ္မွတ္မ်ားအား ပံုမွန္ယာဥ္စီးခထက္ ပိုေရာင္းမႈမ်ား၊ေမွာင္ခိုေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားရွိပါက ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ားေပးေဆာင္ကာ ယာဥ္လိုင္းပိတ္သြားသည္ အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္နိုင္ကေျပာသည္။

“သက္ဆိုင္ရာ ဒဏ္ေၾကးေတြရွိမယ္။ ဒါနဲ႔ မရရင္ေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတင္ၿပီး ယာဥ္လိုင္းပိတ္တာေတြ ဘာေတြ လုပ္မွာေပါ့”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ မွ ရန္ကုန္သို႔ ကားလတ္မွတ္ခသည္ ၆၅၀၀(သို႔) ၇၅၀၀ ျဖစ္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွ မႏၱေလး ကားလတ္မွတ္ခသည္ ၅၅၀၀ (သို႔) ၆၅၀၀ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေနျပည္ေတာ္မွ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အခက္အခဲမရွိေစရန္အတြက္လည္း သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားနွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္နိုင္ကေျပာသည္။

ကားလတ္မွတ္အေရာင္းဌာနမ်ားသို႔ လက္ရွိတြင္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သႀကၤန္ကာလ မတိုင္မီ ႀကိဳတင္ လတ္မွတ္မ်ားလာေရာက္ျဖတ္ယူမႈမ်ား မ်ားျပားေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားသည္ ပိတ္ရက္ ရွည္သည့္ အတြက္ ယာဥ္လိုင္းၾကပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ နွစ္မွ စတင္ကာ ပိတ္ရက္မ်ားတိုသြားသည့္ အတြက္ ယာဥ္လိုင္း အခက္အခဲမရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုနွစ္ က်ေရာက္မည့္ သႀကၤန္ကာလရံုးပိတ္ရက္သည္ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔ မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply