ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ယႏၲရား၌ ၂၀၃၀ ခုနွစ္တြင္ မႏၲေလးသည္ ဒုတိယ အင္ဂ်င္ျဖစ္လာရန္ေဆာင္ရြက္မည္

0
80

မတ္ ၂၃
ႏိုင္လင္းဦး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ယႏၲရား၌ ၂၀၃၀ ခုနွစ္တြင္ မႏၲေလးသည္ ဒုတိယ အင္ဂ်င္ျဖစ္လာရန္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က Mandalay International Trade Fair and Business Forum 2019 တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

Mandalay International Trade Fair and Business Forum 2019 ကို မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ ၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္းႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ႏွင့္ အသင္းဝင္မ်ား ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ႏွင့္ အသင္းဝင္မ်ား ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ ။

“ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ ကြ်န္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးသမားပါ ။ႏိုင္ငံေရးပဲ လုပ္တတ္ပါတယ္ ။ ဒီမိုကေရစီ ခရီး ႏွစ္သံုးဆယ္လံုး ကြ်န္ေတာ္ပါခဲ့တာပါ ။ကြ်န္ေတာ္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္လည္း မတက္ဖူးပါဘူး ။စီးပြားေရးလည္း မသိပါဘူး ။ MBA လည္း မေအာင္ဘူး ။ BBA လည္း မေအာင္ဘူး ။ ဘာ work shop မွလည္း မတက္ဖူးပါဘူး ။ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္ ေတြ႕ခဲ့တဲ့ သိခဲ့တဲ့ အျမင္ေလးနဲ႔ပဲ ကြ်န္ေတာ္က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး 2030 မွာ ဒုတိယ အင္ဂ်င္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခ်င္ပါတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကို အေျခခံၿပီး ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္ကာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ အမ်ားစုသည္ ရန္ကုန္၌သာ ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ေနာက္ထပ္အင္ဂ်င္တစ္ခု မလုပ္သင့္ဘူးလား ။ အဲ့ဒီေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ double အင္ဂ်င္နဲ႔ဆို ပိုၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မယ္ ။အဲ့ဒီေတာ့ ဒီ double အင္ဂ်င္မွာ second အင္ဂ်င္ျဖစ္ဖို႔ ဘယ္ေနရာေရြးမလဲဆိုရင္ မႏၲေလးကလြဲၿပီး ဘယ္ေနရာမွ မရွိပါဘူး။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးသည္ အနာဂါတ္ကာလ၌ စီးပြားေရးအခ်က္အျခာက်သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံ ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ တို႔၏ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

မတ္ ၂၃
ႏိုင္လင္းဦး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ယႏၲရား၌ ၂၀၃၀ ခုနွစ္တြင္ မႏၲေလးသည္ ဒုတိယ အင္ဂ်င္ျဖစ္လာရန္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က Mandalay International Trade Fair and Business Forum 2019 တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

Mandalay International Trade Fair and Business Forum 2019 ကို မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ ၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္းႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ႏွင့္ အသင္းဝင္မ်ား ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ႏွင့္ အသင္းဝင္မ်ား ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ ။

“ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ ကြ်န္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးသမားပါ ။ႏိုင္ငံေရးပဲ လုပ္တတ္ပါတယ္ ။ ဒီမိုကေရစီ ခရီး ႏွစ္သံုးဆယ္လံုး ကြ်န္ေတာ္ပါခဲ့တာပါ ။ကြ်န္ေတာ္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္လည္း မတက္ဖူးပါဘူး ။စီးပြားေရးလည္း မသိပါဘူး ။ MBA လည္း မေအာင္ဘူး ။ BBA လည္း မေအာင္ဘူး ။ ဘာ work shop မွလည္း မတက္ဖူးပါဘူး ။ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္ ေတြ႕ခဲ့တဲ့ သိခဲ့တဲ့ အျမင္ေလးနဲ႔ပဲ ကြ်န္ေတာ္က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး 2030 မွာ ဒုတိယ အင္ဂ်င္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခ်င္ပါတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကို အေျခခံၿပီး ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္ကာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ အမ်ားစုသည္ ရန္ကုန္၌သာ ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ေနာက္ထပ္အင္ဂ်င္တစ္ခု မလုပ္သင့္ဘူးလား ။ အဲ့ဒီေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ double အင္ဂ်င္နဲ႔ဆို ပိုၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မယ္ ။အဲ့ဒီေတာ့ ဒီ double အင္ဂ်င္မွာ second အင္ဂ်င္ျဖစ္ဖို႔ ဘယ္ေနရာေရြးမလဲဆိုရင္ မႏၲေလးကလြဲၿပီး ဘယ္ေနရာမွ မရွိပါဘူး။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးသည္ အနာဂါတ္ကာလ၌ စီးပြားေရးအခ်က္အျခာက်သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံ ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ တို႔၏ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply