ဟိုတယ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳၿပီးသည့္ ဆပ္ျပာမ်ားအား မိဘမ့ဲေက်ာင္းမ်ားသို႔ ျပန္လည္သန္႔စင္၍ လွဴဒါန္းမည္

0
82

မတ္ ၂၂
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ မိဘမဲ့ကေလးေက်ာင္းမ်ားသို႔ Hilton ဟိုတယ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳၿပီးသည့္ ဆပ္ျပာမ်ားအား ျပန္လည္သန္႔စင္၍ လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hilton မွ သိရသည္။

“အဓိကက ဒီလိုလုပ္ရတာက ကမၻာေျမကို ပ်က္စီးေစတဲ့ ပလပ္စတစ္ေတြ site effect ေတြျဖစ္ေစတဲ့ အရာေတြကို reduce လုပ္ေစခ်င္လို႔ ကမၻာေျမကို စိမ္းလန္းေစဖို႔ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဒီ ဆပ္ျပာ ပေရာဂ်က္ကို စတင္တည္ေထာင္တာပါ။ေသခ်ာသန္႔စင္ၿပီးျပန္ထုတ္ထားပါတယ္”ဟု ေနျပည္ေတာ္Hilton ဟိုတယ္မွ မန္ေနဂ်ာ Christoph Weidemann ကေျပာသည္။

ယင္းဆပ္ျပာသည္ အေရျပားယားယံမႈ၊အင္းစက္အေကာင္မ်ားကိုက္၍ ယားယံမႈ၊ေရာဂါပိုးမႊားအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေစရန္အတြက္ စပါးလင္၊ပင္စိမ္းနွင့္ ပူစီနံတို႔အားထည့္သြင္းျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္နိုင္ရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hilton ဟိုတယ္၊မႏၱေလးရွိ Hiton ဟိုတယ္နွင့္ ငပလီရွိ Hilton ဟိုတယ္တို႔မွ အသံုးျပဳၿပီးသည့္ ဆပ္ျပာမ်ားအား စုစည္းကာ သန္႔စင္ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အသစ္ျပန္လည္ထုတ္လုပ္နိုင္ေရးအတြက္ နည္းပညာပိုင္းအား Diversey အဖြဲ႔မွ ၀ယ္ယူ၍ ၀န္ေဆာင္မႈေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းဆပ္ျပာမ်ားအား ယခု အပတ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ သုဇနကာရီ မိဘမဲ့ ကေလးေက်ာင္းသို႔ ဆပ္ျပာခဲ ၁၅၀ စတင္လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္အပတ္တြင္ ေတာင္နီေလးဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမိဘမဲ့ေဂဟာသို႔ လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္ ၂၂
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ မိဘမဲ့ကေလးေက်ာင္းမ်ားသို႔ Hilton ဟိုတယ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳၿပီးသည့္ ဆပ္ျပာမ်ားအား ျပန္လည္သန္႔စင္၍ လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hilton မွ သိရသည္။

“အဓိကက ဒီလိုလုပ္ရတာက ကမၻာေျမကို ပ်က္စီးေစတဲ့ ပလပ္စတစ္ေတြ site effect ေတြျဖစ္ေစတဲ့ အရာေတြကို reduce လုပ္ေစခ်င္လို႔ ကမၻာေျမကို စိမ္းလန္းေစဖို႔ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဒီ ဆပ္ျပာ ပေရာဂ်က္ကို စတင္တည္ေထာင္တာပါ။ေသခ်ာသန္႔စင္ၿပီးျပန္ထုတ္ထားပါတယ္”ဟု ေနျပည္ေတာ္Hilton ဟိုတယ္မွ မန္ေနဂ်ာ Christoph Weidemann ကေျပာသည္။

ယင္းဆပ္ျပာသည္ အေရျပားယားယံမႈ၊အင္းစက္အေကာင္မ်ားကိုက္၍ ယားယံမႈ၊ေရာဂါပိုးမႊားအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေစရန္အတြက္ စပါးလင္၊ပင္စိမ္းနွင့္ ပူစီနံတို႔အားထည့္သြင္းျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္နိုင္ရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hilton ဟိုတယ္၊မႏၱေလးရွိ Hiton ဟိုတယ္နွင့္ ငပလီရွိ Hilton ဟိုတယ္တို႔မွ အသံုးျပဳၿပီးသည့္ ဆပ္ျပာမ်ားအား စုစည္းကာ သန္႔စင္ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အသစ္ျပန္လည္ထုတ္လုပ္နိုင္ေရးအတြက္ နည္းပညာပိုင္းအား Diversey အဖြဲ႔မွ ၀ယ္ယူ၍ ၀န္ေဆာင္မႈေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းဆပ္ျပာမ်ားအား ယခု အပတ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ သုဇနကာရီ မိဘမဲ့ ကေလးေက်ာင္းသို႔ ဆပ္ျပာခဲ ၁၅၀ စတင္လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္အပတ္တြင္ ေတာင္နီေလးဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမိဘမဲ့ေဂဟာသို႔ လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply