၅၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲတြင္ ယူရိုသန္း ၄၀၀ ေက်ာ္ေရာင္းခ်နိုင္ခဲ့

0
71

မတ္ ၂၁
ယဥ္ေကႏြယ္

၅၆ ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္တနာျပပြဲတြင္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲမ်ား၊ ပုလဲအတြဲမ်ား ေက်ာက္မ်က္အတြဲမ်ား ယူရိုေငြ သန္း ၄၇၆ ဒသမ ၆၈ ေရာင္းခ်နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အေရာင္းစာရင္ထုတ္ျပန္ျခင္း အဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

“ေက်ာက္စိမ္းအတြဲေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၆ ရက္ေရာင္းခ်ပါတယ္။ ၆ ရက္ေရာင္းတဲ့ အခါမွာ ၆၉၇၃ တြဲေပါ့။တကယ္ေရာင္းခဲ့ရတာကေတ့ ၅၂၆၃ တြဲပါ။ေက်ာက္စိမ္းအတြဲေရာင္းေငြတန္ဖိုးကေတာ့ ၄၇၄ ဒသမ ၁၄၁ သန္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု အေရာင္းစာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္းအဖြဲေခါင္းေဆာင္ ဦးသန္းေဇာ္ဦးကေျပာသည္။

ယေန႔ ညေန ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဏိရတနာေက်ာက္စိမ္းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးသန္းေဇာ္ဦးမွ ေရာင္းခ်ရသည့္ စာရင္းအေရအတြက္ အား အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ေက်ာက္မ်က္အတြဲမ်ားအေနျဖင့္ အတြဲေပါင္း ၅၀၀ တင္ျပထားရာ ၆၉ တြဲေရာင္းခ်ရၿပီးတန္းဖိုးေငြ ၁ ဒသမ ၀၂၄ သန္းရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ အတု ပုလဲ အတြဲအေနျဖင့္ အတြဲေပါင္း ၂၇၄ တြဲတင္ျပရာ ၂၆၉ တြဲေရာင္းခ်နိုင္ခဲ့ၿပီး တန္ဖိုးေငြ ယူရို ၁ ဒသမ ၅၁၈ သန္း ေရာင္းခ်နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္ က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၅၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲတြင္ ယူရိုသန္း ၄၂၇ ဒသမ ၈၉ သာေရာင္းခ်နိုင္ခဲ့ရာ ယခုနွစ္ ၅၆ ႀကိမ္ေျမာက္တြင္ ယူရိုသန္း ၄၇၆ ဒသမ ၆၈ ေရာင္းခ်နို္င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္ ၂၁
ယဥ္ေကႏြယ္

၅၆ ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္တနာျပပြဲတြင္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲမ်ား၊ ပုလဲအတြဲမ်ား ေက်ာက္မ်က္အတြဲမ်ား ယူရိုေငြ သန္း ၄၇၆ ဒသမ ၆၈ ေရာင္းခ်နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အေရာင္းစာရင္ထုတ္ျပန္ျခင္း အဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

“ေက်ာက္စိမ္းအတြဲေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၆ ရက္ေရာင္းခ်ပါတယ္။ ၆ ရက္ေရာင္းတဲ့ အခါမွာ ၆၉၇၃ တြဲေပါ့။တကယ္ေရာင္းခဲ့ရတာကေတ့ ၅၂၆၃ တြဲပါ။ေက်ာက္စိမ္းအတြဲေရာင္းေငြတန္ဖိုးကေတာ့ ၄၇၄ ဒသမ ၁၄၁ သန္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု အေရာင္းစာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္းအဖြဲေခါင္းေဆာင္ ဦးသန္းေဇာ္ဦးကေျပာသည္။

ယေန႔ ညေန ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဏိရတနာေက်ာက္စိမ္းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးသန္းေဇာ္ဦးမွ ေရာင္းခ်ရသည့္ စာရင္းအေရအတြက္ အား အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ေက်ာက္မ်က္အတြဲမ်ားအေနျဖင့္ အတြဲေပါင္း ၅၀၀ တင္ျပထားရာ ၆၉ တြဲေရာင္းခ်ရၿပီးတန္းဖိုးေငြ ၁ ဒသမ ၀၂၄ သန္းရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ အတု ပုလဲ အတြဲအေနျဖင့္ အတြဲေပါင္း ၂၇၄ တြဲတင္ျပရာ ၂၆၉ တြဲေရာင္းခ်နိုင္ခဲ့ၿပီး တန္ဖိုးေငြ ယူရို ၁ ဒသမ ၅၁၈ သန္း ေရာင္းခ်နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္ က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၅၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲတြင္ ယူရိုသန္း ၄၂၇ ဒသမ ၈၉ သာေရာင္းခ်နိုင္ခဲ့ရာ ယခုနွစ္ ၅၆ ႀကိမ္ေျမာက္တြင္ ယူရိုသန္း ၄၇၆ ဒသမ ၆၈ ေရာင္းခ်နို္င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply