တပ္မေတာ္(ေရ)စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ(Sea Shield-2019)

0
154

ဓာတ္ပံု-ငယ္ေထြး(ကေလးၿမိဳ႕)

တပ္မေတာ္(ေရ)၏ စစ္ေရယာဥ္တပ္ေပါင္းစုပင္လယ္ျပင္စစ္ဆင္မႈေလ့က်င့္ခန္း(တစ္ဖက္တပ္ပါ)ေလ့က်င့္ခန္း-အေနာ္ရထာကို ကိုကိုးကြၽန္းအနီး႐ွိ ပင္လယ္ျပင္တြင္ မတ္ ၁၈ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Sea Shield – 2019 ကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

#TheFifthWave

ဓာတ္ပံု-ငယ္ေထြး(ကေလးၿမိဳ႕)

တပ္မေတာ္(ေရ)၏ စစ္ေရယာဥ္တပ္ေပါင္းစုပင္လယ္ျပင္စစ္ဆင္မႈေလ့က်င့္ခန္း(တစ္ဖက္တပ္ပါ)ေလ့က်င့္ခန္း-အေနာ္ရထာကို ကိုကိုးကြၽန္းအနီး႐ွိ ပင္လယ္ျပင္တြင္ မတ္ ၁၈ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Sea Shield – 2019 ကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

#TheFifthWave

Leave a Reply