ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ အ၀ါ ေရာင္ဖဲႀကိဳးကမ္ပိန္းကို ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢဦးေဆာင္ျပဳလုပ္

0
82

မတ္ ၁၉
ကိုလူသစ္

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအားထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢက ဦးေဆာင္ ကာ အ၀ါေရာင္ဖဲႀကိဳးကမ္းပိန္းကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

၄င္းအ၀ါေရာင္ဖဲႀကိဳးကမ္ပိန္းကို ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢက ပညာေရးတကၠသိုလ္ရွိ BEL ေက်ာင္းသားမ်ားထံျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းစာေမးပြဲေျဖဆိုစဥ္အခ်ိန္အတြင္း၀တ္ဆင္ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“လက္ပတ္ရဲ႕အ၀ါေရာင္ရဲ႕သေကၤတက ယဥ္ေက်းမႈေတြကိုထိန္း သိမ္းတယ္ဆိုတဲ့ သေကၤတပါ။အဲ့ဒါေလး ၀တ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔စာေမးပြဲေျဖမယ္။ဒါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဆႏၵကို ျပ တာေပါ့ေနာ္” ဟု ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢဥကၠဌ ကိုေနာင္ထက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တို႔ၾကား ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အခ်ိဳ႕ပ်က္စီးမႈရွိခဲ့သည့့္အတြက္ ႏိုင္ငံ တကာသေဘာတူညီ ခ်က္အေပၚေဖာက္ဖ်က္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၊လူပုဂိဳလ္မ်ားအေပၚအေရးယူရန္ႏွင့္ယင္းေရွး ေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမအတြင္း စစ္ပြဲမ်ားမျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ မတ္ ၂၉ရက္၊ မြန္းလြဲပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လွည္းတန္း စင္တာအေရွ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Photo – YUESU

မတ္ ၁၉
ကိုလူသစ္

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအားထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢက ဦးေဆာင္ ကာ အ၀ါေရာင္ဖဲႀကိဳးကမ္းပိန္းကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

၄င္းအ၀ါေရာင္ဖဲႀကိဳးကမ္ပိန္းကို ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢက ပညာေရးတကၠသိုလ္ရွိ BEL ေက်ာင္းသားမ်ားထံျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းစာေမးပြဲေျဖဆိုစဥ္အခ်ိန္အတြင္း၀တ္ဆင္ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“လက္ပတ္ရဲ႕အ၀ါေရာင္ရဲ႕သေကၤတက ယဥ္ေက်းမႈေတြကိုထိန္း သိမ္းတယ္ဆိုတဲ့ သေကၤတပါ။အဲ့ဒါေလး ၀တ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔စာေမးပြဲေျဖမယ္။ဒါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဆႏၵကို ျပ တာေပါ့ေနာ္” ဟု ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢဥကၠဌ ကိုေနာင္ထက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တို႔ၾကား ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အခ်ိဳ႕ပ်က္စီးမႈရွိခဲ့သည့့္အတြက္ ႏိုင္ငံ တကာသေဘာတူညီ ခ်က္အေပၚေဖာက္ဖ်က္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၊လူပုဂိဳလ္မ်ားအေပၚအေရးယူရန္ႏွင့္ယင္းေရွး ေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမအတြင္း စစ္ပြဲမ်ားမျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ မတ္ ၂၉ရက္၊ မြန္းလြဲပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လွည္းတန္း စင္တာအေရွ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Photo – YUESU

Leave a Reply