စီမံကိန္းနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ျပည္သူ႔ အသံ နားေထာင္၍ ေရးဆြဲရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ေနဟုဆို

0
117

မတ္ ၃၀
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ စီမံကိန္းနွင့္ပတ္သက္ပါက ျပည္သူလူထု၏ အသံမ်ားကို နားေထာင္ၿပီးေရးဆြဲရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္းရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ကေျပာသည္။

ယခုလ ၂၉ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Park Royal Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္း၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးနွစ္ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားစာေစာင္ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

” ဘတ္ဂ်က္လို ေငြျပေနတယ္ဆိုတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံဟာ ဖြ႕ံၿဖိဳးစ နိုင္ငံတခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းတဲ့အေျခေနမွာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ ရွိေနမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီလိုေငြျပမႈနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဘက္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေဆြး ေႏြးထားတာရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြကို GDP ရဲ႕ ၅ ရာခိုင္နႈန္းထက္မေက်ာ္ေစဘဲ ဘတ္ဂ်က္ကို လိုေငြျပရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈဟာ တကယ္ ၅ရာခိုင္နႈန္းမရွိပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို မသံုးနိုင္လို႔ျပန္အပ္တဲ့ ေငြေတြက မ်ားေနတဲ့ အတြက္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြဟာ ၁ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္ ၂ရာခိုင္နႈန္းေလာက္မွာပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးသင့္သေလာက္ ပိုၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ရမယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဌာနဘက္က ဆိုပါတယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုက သံုးစြဲသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးက စနစ္တက် ပို၍ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ မည္ဆိုပါက ယင္းေငြမ်ားသည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးစြဲနိုင္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နိုင္ငံအတြက္ရမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္မည့္က႑မ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို စနစ္တက်သံုးစြဲနိုင္ရန္နွင့္ အခ်ိန္မီၿပီးစီးနိုင္ရန္ ဘတ္ဂ်က္နွစ္ထဲ၌ပင္ သံုးစြဲသြားနိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရမည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရဲ႕ဘတ္ဂ်က္အေျခေနကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စတာဝန္ယူတဲ့အေျခေနမွာ ဘီလီယံ ၄၀၀ ေက်ာ္ေလာက္နဲ႔ စခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ။ အခုဘီလီယံ ၆၅၀ တာဝန္ယူေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလမွာ ၆၅၀ နဲ႔ အခု ဒီနွစ္ ၂၀၁၈ -၁၉ ဘတ္ဂ်က္ကို အၿပီးသက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀ ဘီလီယံ ေက်ာ္ေလာက္ တိုးၿပီး ရွာေဖြ သံုးစြဲနိုင္ခဲ့တဲ့ အေျခေနရွိပါတယ္ “ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္သူ႔အသံ၊ ျပည္သူ႔အျမင္မ်ားနွင့္ ေရးဆြဲၿပီး ေရးဆြဲထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္ကို ျပည္သူကို ျပန္လည္ခ်ျပရန္ လိုမည္ဟုဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲသည့္ေနရာတြင္လည္းျပည္သူလူထုကို အသိေပး၍ ျပည္သူျဖစ္ေစခ်င္ေသာ ဆႏၵနွင့္ နီးစပ္ေအာင္ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ၾကရ မည္ျဖစ္သလို ေရးဆြဲၿပီးသည့္ ဘတ္ဂ်က္ကိုလည္း လူထုကို ခ်ျပရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာတစ္နိုင္လံုးအေျခေနနွင့္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ပညာေရး နွင့္ က်န္းမာေရးက႑မ်ားတြင္ ပိုမိုသံုးစြဲလာနိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

မတ္ ၃၀
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ စီမံကိန္းနွင့္ပတ္သက္ပါက ျပည္သူလူထု၏ အသံမ်ားကို နားေထာင္ၿပီးေရးဆြဲရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္းရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ကေျပာသည္။

ယခုလ ၂၉ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Park Royal Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္း၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးနွစ္ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားစာေစာင္ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

” ဘတ္ဂ်က္လို ေငြျပေနတယ္ဆိုတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံဟာ ဖြ႕ံၿဖိဳးစ နိုင္ငံတခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းတဲ့အေျခေနမွာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ ရွိေနမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီလိုေငြျပမႈနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဘက္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေဆြး ေႏြးထားတာရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြကို GDP ရဲ႕ ၅ ရာခိုင္နႈန္းထက္မေက်ာ္ေစဘဲ ဘတ္ဂ်က္ကို လိုေငြျပရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈဟာ တကယ္ ၅ရာခိုင္နႈန္းမရွိပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို မသံုးနိုင္လို႔ျပန္အပ္တဲ့ ေငြေတြက မ်ားေနတဲ့ အတြက္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြဟာ ၁ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္ ၂ရာခိုင္နႈန္းေလာက္မွာပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးသင့္သေလာက္ ပိုၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ရမယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဌာနဘက္က ဆိုပါတယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုက သံုးစြဲသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးက စနစ္တက် ပို၍ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ မည္ဆိုပါက ယင္းေငြမ်ားသည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးစြဲနိုင္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နိုင္ငံအတြက္ရမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္မည့္က႑မ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို စနစ္တက်သံုးစြဲနိုင္ရန္နွင့္ အခ်ိန္မီၿပီးစီးနိုင္ရန္ ဘတ္ဂ်က္နွစ္ထဲ၌ပင္ သံုးစြဲသြားနိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရမည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရဲ႕ဘတ္ဂ်က္အေျခေနကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စတာဝန္ယူတဲ့အေျခေနမွာ ဘီလီယံ ၄၀၀ ေက်ာ္ေလာက္နဲ႔ စခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ။ အခုဘီလီယံ ၆၅၀ တာဝန္ယူေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလမွာ ၆၅၀ နဲ႔ အခု ဒီနွစ္ ၂၀၁၈ -၁၉ ဘတ္ဂ်က္ကို အၿပီးသက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀ ဘီလီယံ ေက်ာ္ေလာက္ တိုးၿပီး ရွာေဖြ သံုးစြဲနိုင္ခဲ့တဲ့ အေျခေနရွိပါတယ္ “ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္သူ႔အသံ၊ ျပည္သူ႔အျမင္မ်ားနွင့္ ေရးဆြဲၿပီး ေရးဆြဲထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္ကို ျပည္သူကို ျပန္လည္ခ်ျပရန္ လိုမည္ဟုဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲသည့္ေနရာတြင္လည္းျပည္သူလူထုကို အသိေပး၍ ျပည္သူျဖစ္ေစခ်င္ေသာ ဆႏၵနွင့္ နီးစပ္ေအာင္ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ၾကရ မည္ျဖစ္သလို ေရးဆြဲၿပီးသည့္ ဘတ္ဂ်က္ကိုလည္း လူထုကို ခ်ျပရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာတစ္နိုင္လံုးအေျခေနနွင့္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ပညာေရး နွင့္ က်န္းမာေရးက႑မ်ားတြင္ ပိုမိုသံုးစြဲလာနိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply