အီးယူကၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္ေရးအတြက္ အဆိုျပဳခ်က္ေတြကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြမေထာက္ခံ

0
108

ဧၿပီ ၂
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)ကေနၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္ေရးမွာ ေနာက္တစ္ဆင့္ေ႐ွ႕ဆက္သြားဖို႔ အဆိုျပဳခ်က္ေတြကို ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ထပ္ၿပီးသေဘာမတူခဲ့ပါဘူး။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သီေရစာ ေမရဲ႕ႏုတ္ထြက္ေရးသေဘာတူညီခ်က္အစား အဆိုျပဳခ်က္ ၄ ရပ္ကို ၿဗိတိန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကမဲေပးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေပမဲ့ ဘယ္အဆိုကိုမွအမ်ားစုေထာက္ခံမႈမရခဲ့ပါဘူး။

ဘာဆက္လုပ္မလဲဆိုတာဆံုးျဖတ္ဖို႔နဲ႔ သူ႔ရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဆီ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္တင္ျပဦးမလားဆိုတာေတြအတြက္ ေမက အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရေတာ့မွာပါ။

အီးယူကႏုတ္ထြက္ဖို႔ ၿဗိတိန္မွာ အခုလ ၁၂ ရက္အထိအခ်ိန္႐ွိၿပီး အမတ္ေတြရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္တစံုတရာမရႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္တစံုတရာမ႐ွိဘဲ အီးယူကေနႏုတ္ထြက္ရမွာပါ။

ေမရဲ႕ႏုတ္ထြက္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ၃ ႀကိမ္တိတိပယ္ခ်ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

အဲဒီလိုပယ္ခ်ခံခဲ့ရတာေၾကာင့္ အီးယူကေနႏုတ္ထြက္မယ့္အခ်ိန္ျဖစ္တဲ့ မတ္ ၂၉ ရက္ကေန ေနာက္ဆုတ္ခဲ့ရတာပါ။

Source-BBC

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

ဧၿပီ ၂
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)ကေနၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္ေရးမွာ ေနာက္တစ္ဆင့္ေ႐ွ႕ဆက္သြားဖို႔ အဆိုျပဳခ်က္ေတြကို ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ထပ္ၿပီးသေဘာမတူခဲ့ပါဘူး။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သီေရစာ ေမရဲ႕ႏုတ္ထြက္ေရးသေဘာတူညီခ်က္အစား အဆိုျပဳခ်က္ ၄ ရပ္ကို ၿဗိတိန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကမဲေပးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေပမဲ့ ဘယ္အဆိုကိုမွအမ်ားစုေထာက္ခံမႈမရခဲ့ပါဘူး။

ဘာဆက္လုပ္မလဲဆိုတာဆံုးျဖတ္ဖို႔နဲ႔ သူ႔ရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဆီ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္တင္ျပဦးမလားဆိုတာေတြအတြက္ ေမက အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရေတာ့မွာပါ။

အီးယူကႏုတ္ထြက္ဖို႔ ၿဗိတိန္မွာ အခုလ ၁၂ ရက္အထိအခ်ိန္႐ွိၿပီး အမတ္ေတြရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္တစံုတရာမရႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္တစံုတရာမ႐ွိဘဲ အီးယူကေနႏုတ္ထြက္ရမွာပါ။

ေမရဲ႕ႏုတ္ထြက္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ၃ ႀကိမ္တိတိပယ္ခ်ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

အဲဒီလိုပယ္ခ်ခံခဲ့ရတာေၾကာင့္ အီးယူကေနႏုတ္ထြက္မယ့္အခ်ိန္ျဖစ္တဲ့ မတ္ ၂၉ ရက္ကေန ေနာက္ဆုတ္ခဲ့ရတာပါ။

Source-BBC

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply