ပဲခူးတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား ဆႏၵျပမည့္ကိစၥ မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ိဳးျဖစ္ရန္လိုအပ္

0
215

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ၊ ၂၀၁၈

ပဲခူတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းသိန္းအားဆႏၵျပမည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည့္ ေတာင္ဆိုမႈမ်ိဳးျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD ) ပါတီ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ မံုရြာေအာင္ရွင္ကေျပာသည္။

“ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ မေက်နပ္ဘူး သို႕မဟုတ္ ကိုယ္လိုအပ္တဲ့ ကိစၥေလးေတြရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆႏၵျပ ၿပီးေတာ့ေတာင္းဆိုၾကတာပါပဲ။ ဒါကဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ကိစၥပါပဲ။တကယ္ လို႔ေတာင္းဆိုတဲ့ကိစၥကမွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့ ေတာင္းဆိုမႈမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔ေတာ့လို႕လိမ့္မယ္ လို႔ထင္တယ္။ ဒါမွလည္း ရႏိုင္မွာပဲေလ။မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ဒီကိစၥကဘာမွ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ဦးေအာင္ရွင္(မံုရြာ) ကေျပာသည္။

ပဲခူးတိုင္းအတြင္း တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္မႈ မရွိဟုဆိုကာ ပဲခူးတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းသိန္းကို ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆို သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးငါးဦးကို တရားဝင္ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးက ေၾကညာထားၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္အဖြဲ႔ အစည္း ျဖစ္ျဖစ္ အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ရေၾကာင္း မံုရြာေအာင္ရွင္ကေျပာသည္။

ပဲခူးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးဝင္းသိန္းအေနျဖင့္ ၎ထက္ပိုေတာ္သူရွိပါက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး လႊဲေပးမည္ဟု ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကာထားသည္။

ပဲခူးတုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ပထမအႀကိမ္ ၂၀၁၆ တြင္ သာယာဝတီၿမိဳ႕ ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာတြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕တို႕တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္အထိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆို မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

 

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ၊ ၂၀၁၈

ပဲခူတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းသိန္းအားဆႏၵျပမည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည့္ ေတာင္ဆိုမႈမ်ိဳးျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD ) ပါတီ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ မံုရြာေအာင္ရွင္ကေျပာသည္။

“ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ မေက်နပ္ဘူး သို႕မဟုတ္ ကိုယ္လိုအပ္တဲ့ ကိစၥေလးေတြရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆႏၵျပ ၿပီးေတာ့ေတာင္းဆိုၾကတာပါပဲ။ ဒါကဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ကိစၥပါပဲ။တကယ္ လို႔ေတာင္းဆိုတဲ့ကိစၥကမွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့ ေတာင္းဆိုမႈမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔ေတာ့လို႕လိမ့္မယ္ လို႔ထင္တယ္။ ဒါမွလည္း ရႏိုင္မွာပဲေလ။မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ဒီကိစၥကဘာမွ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ဦးေအာင္ရွင္(မံုရြာ) ကေျပာသည္။

ပဲခူးတိုင္းအတြင္း တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္မႈ မရွိဟုဆိုကာ ပဲခူးတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းသိန္းကို ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆို သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးငါးဦးကို တရားဝင္ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးက ေၾကညာထားၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္အဖြဲ႔ အစည္း ျဖစ္ျဖစ္ အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ရေၾကာင္း မံုရြာေအာင္ရွင္ကေျပာသည္။

ပဲခူးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးဝင္းသိန္းအေနျဖင့္ ၎ထက္ပိုေတာ္သူရွိပါက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး လႊဲေပးမည္ဟု ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကာထားသည္။

ပဲခူးတုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ပထမအႀကိမ္ ၂၀၁၆ တြင္ သာယာဝတီၿမိဳ႕ ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာတြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕တို႕တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္အထိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆို မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

 

 

Leave a Reply