ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ၁၄၄ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ တရားဝင္ညႊန္ၾကားမႈမရွိေသး

0
100

ဧၿပီ ၂
ညိဳမိႈင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ခုအနက္ ငါးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ညမထြက္ရအမိန္႔အား ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ရန္ အေၾကာင္းစာတစ္ေစာင္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔က ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

အဆိုပါစာရြက္မွာ စစ္ေတြခရိုင္အတြင္းမွ ပုဏၰားကၽြန္း၊ ရေသ့ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ဦးခရိုင္အတြင္းမွ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ ခရိုင္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ တင္ျပခ်က္အားအတည္ျပဳၿပီး ရခုိ္င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးဖုန္းတင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ညႊန္ၾကားစာျဖစ္သည္။

“အဲ့ဒီစာရြက္ကို ခင္ဗ်ားတုိ႔ဘယ္ကရတာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မသိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကို တရားဝင္ေပးပို႔တာလည္း မရွိေသးဘူး”ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲဲ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီးၾကည္လင္းကေျပာသည္။

ယင္းစာရြက္မွာ အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္ငါးခုအတြင္း ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ပုဒ္မ ၁၄၄ အမိန္႔အားထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႔မွ လွ်ိဳ႕ဝွက္ညႊန္ၾကားခဲ့သည့္စာရြက္ျဖစ္ကာ အျပင္သုိ႔ေပါက္ၾကားခဲ့ၿပီး လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အဲ့ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔စိစစ္မႈေတြျပဳလုပ္သြားပါမယ္။ အစိုးရသတင္းဌာနကေန ေပါက္ၾကားတာလား။ ဘယ္ကေနေပါက္တာလဲဆိုတာကို စစ္ေဆးမယ္။ မဟုတ္လို႔ရွိရင္ေတာ့ အေရးယူပါမယ္။ ဟုတ္လို႔ရွိရင္လည္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ဥပေဒနဲ႔အေရးယူသြားမွာပါ။”ဟု ရဲမွဴးႀကီးကဆိုသည္။

ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနရာ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ထိခိုက္က်ဆင္းမျဖစ္ေစေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ခိုင္မာစြာတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ယင္းအမိန္႔အား ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ရန္ ညႊန္ၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဧၿပီ ၂
ညိဳမိႈင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ခုအနက္ ငါးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ညမထြက္ရအမိန္႔အား ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ရန္ အေၾကာင္းစာတစ္ေစာင္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔က ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

အဆိုပါစာရြက္မွာ စစ္ေတြခရိုင္အတြင္းမွ ပုဏၰားကၽြန္း၊ ရေသ့ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ဦးခရိုင္အတြင္းမွ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ ခရိုင္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ တင္ျပခ်က္အားအတည္ျပဳၿပီး ရခုိ္င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးဖုန္းတင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ညႊန္ၾကားစာျဖစ္သည္။

“အဲ့ဒီစာရြက္ကို ခင္ဗ်ားတုိ႔ဘယ္ကရတာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မသိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကို တရားဝင္ေပးပို႔တာလည္း မရွိေသးဘူး”ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲဲ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီးၾကည္လင္းကေျပာသည္။

ယင္းစာရြက္မွာ အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္ငါးခုအတြင္း ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ပုဒ္မ ၁၄၄ အမိန္႔အားထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႔မွ လွ်ိဳ႕ဝွက္ညႊန္ၾကားခဲ့သည့္စာရြက္ျဖစ္ကာ အျပင္သုိ႔ေပါက္ၾကားခဲ့ၿပီး လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အဲ့ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔စိစစ္မႈေတြျပဳလုပ္သြားပါမယ္။ အစိုးရသတင္းဌာနကေန ေပါက္ၾကားတာလား။ ဘယ္ကေနေပါက္တာလဲဆိုတာကို စစ္ေဆးမယ္။ မဟုတ္လို႔ရွိရင္ေတာ့ အေရးယူပါမယ္။ ဟုတ္လို႔ရွိရင္လည္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ဥပေဒနဲ႔အေရးယူသြားမွာပါ။”ဟု ရဲမွဴးႀကီးကဆိုသည္။

ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနရာ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ထိခိုက္က်ဆင္းမျဖစ္ေစေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ခိုင္မာစြာတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ယင္းအမိန္႔အား ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ရန္ ညႊန္ၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply