မမွန္မကန္တိုင္းၾကားေသာ အမ်ိဳးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ အပါအဝင္ ႏွစ္ဦးအား အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္

0
166

ဧၿပီ ၃
ပဥၥမလိႈင္း

အမ်ိဳးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးထြန္းေအာင္စိုး၊ ဦးမ်ိဳးေအာင္ႏွင့္ ဦးဆန္နီတို႔အေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္အေရးယူ ထားေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မိုးထိမိုးမိေဒသရွိ အႀကီးစားေ႐ႊလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ တရားမဝင္ ေ႐ႊသတၳဳတူးေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ အဂတိလိုက္စား၍ ေ႐ႊခိုးထုတ္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ တာဝန္က်ဝန္ထမ္းမ်ားအား စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးပါရန္ ဦးထြန္းေအာင္စိုး (အမ်ိဳးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ) က အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။

တိုင္ၾကားစာအရ ဦးထြန္းေအာင္စိုး ေဖာ္ၫႊန္းေသာ သက္ေသမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္အရ မိုးထိမိုးမိေဒသ ေ႐ႊတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္ႀကီး (A)ရွိ ပိတ္ထားေသာ Adit အတြင္း၌ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းကာကြယ္ေရးအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ၆(၁)ျဖင့္ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ ဦးေအးကိုပါ (၁၀)ဦးတို႔အား ဦးထြန္းေအာင္စိုး ၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း သတၱဳတြင္း၀န္ထမ္းႏွင့္ လံုျခံဳေရးရဲမ်ားကို ေငြေပး၍ သတၳဳခိုးတူးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုေပးရန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ႏွင့္ ဦးဆန္နီတို႔သည္ ရမည္းသင္းအက်ဥ္းေထာင္တြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ သင္ၾကားေပး ခဲ့သည္ဟု ေကာ္မရွင္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ အမႈ သက္သာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ဟု ေသြးေဆာင္ေျပာၾကားျခင္း၊ ေ႐ႊဟသၤာဟိုတယ္၌ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ဦးသိန္းျမင့္ပါ (၄)ဦးအား မမွန္မကန္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၿပီး မမွန္မကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရးသား တိုင္ၾကားေစရန္ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

ဦးထြန္းေအာင္စိုးသည္ ၎တို႔ကုမၸဏီႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီအဖြဲ႕(၈)ဖြဲ႕ အမည္ကို အလြဲသုံးစားျပဳၿပီး ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားက ေငြေၾကးမ်ားရယူၿပီး တရားမဝင္ ေ႐ႊခိုးတူးခြင့္ျပဳေၾကာင္း၊ ေ႐ႊခိုးတူးသူမ်ားအား လာဘ္ေငြရယူ၍ ျပန္လႊတ္ခဲ့သည္ဟု မမွန္မကန္ စြပ္စြဲတိုင္ၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအား နစ္နာေစရန္ရည္႐ြယ္၍ အဂတိလိုက္စားမႈက်ဴးလြန္သည္ဟု မမွန္မကန္ တိုင္ၾကားသူ အမ်ိဳးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးထြန္းေအာင္စိုးအေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ အရ လည္းေကာင္း၊ မမွန္မကန္ တိုင္ၾကားရာတြင္ အားေပးကူညီခဲ့သည့္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ႏွင့္ ဦးဆန္နီတို႔အေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉/၆၃ အရ လည္းေကာင္း အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမ၊ ဇမၺဴသီရိ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ၃-၄-၂၀၁၉ ရက္ေန႔၌ ပထမသတင္းေပးတိုင္ၾကားခ်က္ ဖြင့္လွစ္၍ တရားစြဲဆို အေရးယူႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ ေပးပို႔လာေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ားအနက္ ရာခိုင္ႏႈန္း တစ္ခုသည္ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ မွားယြင္းတိုင္ၾကားသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရ၍ တိုင္ၾကားသူမ်ားအေပၚ ေကာ္မရွင္က အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား နစ္နာေစရန္ သို႔မဟုတ္ ဂုဏ္သေရပ်က္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ က်ဴးလြန္သည္ဟု မမွန္မကန္တိုင္ၾကားေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ပါက မမွန္မကန္တိုင္ၾကားသူအေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ အရ အေရးယူေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုျဖစ္စဥ္တြင္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအား တမင္နစ္နာေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ အခ်ိန္ယူစီစဥ္ခဲ့ၿပီး မမွန္မကန္တိုင္ၾကားေၾကာင္း လုံေလာက္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရ၍ ဦးထြန္းေအာင္စိုးပါ (၃)ဦးအေပၚ အထက္ပါကဲ့သို႔ အေရးယူရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ဧၿပီ ၃
ပဥၥမလိႈင္း

အမ်ိဳးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးထြန္းေအာင္စိုး၊ ဦးမ်ိဳးေအာင္ႏွင့္ ဦးဆန္နီတို႔အေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္အေရးယူ ထားေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မိုးထိမိုးမိေဒသရွိ အႀကီးစားေ႐ႊလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ တရားမဝင္ ေ႐ႊသတၳဳတူးေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ အဂတိလိုက္စား၍ ေ႐ႊခိုးထုတ္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ တာဝန္က်ဝန္ထမ္းမ်ားအား စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးပါရန္ ဦးထြန္းေအာင္စိုး (အမ်ိဳးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ) က အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။

တိုင္ၾကားစာအရ ဦးထြန္းေအာင္စိုး ေဖာ္ၫႊန္းေသာ သက္ေသမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္အရ မိုးထိမိုးမိေဒသ ေ႐ႊတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္ႀကီး (A)ရွိ ပိတ္ထားေသာ Adit အတြင္း၌ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းကာကြယ္ေရးအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ၆(၁)ျဖင့္ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ ဦးေအးကိုပါ (၁၀)ဦးတို႔အား ဦးထြန္းေအာင္စိုး ၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း သတၱဳတြင္း၀န္ထမ္းႏွင့္ လံုျခံဳေရးရဲမ်ားကို ေငြေပး၍ သတၳဳခိုးတူးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုေပးရန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ႏွင့္ ဦးဆန္နီတို႔သည္ ရမည္းသင္းအက်ဥ္းေထာင္တြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ သင္ၾကားေပး ခဲ့သည္ဟု ေကာ္မရွင္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ အမႈ သက္သာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ဟု ေသြးေဆာင္ေျပာၾကားျခင္း၊ ေ႐ႊဟသၤာဟိုတယ္၌ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ဦးသိန္းျမင့္ပါ (၄)ဦးအား မမွန္မကန္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၿပီး မမွန္မကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရးသား တိုင္ၾကားေစရန္ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

ဦးထြန္းေအာင္စိုးသည္ ၎တို႔ကုမၸဏီႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီအဖြဲ႕(၈)ဖြဲ႕ အမည္ကို အလြဲသုံးစားျပဳၿပီး ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားက ေငြေၾကးမ်ားရယူၿပီး တရားမဝင္ ေ႐ႊခိုးတူးခြင့္ျပဳေၾကာင္း၊ ေ႐ႊခိုးတူးသူမ်ားအား လာဘ္ေငြရယူ၍ ျပန္လႊတ္ခဲ့သည္ဟု မမွန္မကန္ စြပ္စြဲတိုင္ၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအား နစ္နာေစရန္ရည္႐ြယ္၍ အဂတိလိုက္စားမႈက်ဴးလြန္သည္ဟု မမွန္မကန္ တိုင္ၾကားသူ အမ်ိဳးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးထြန္းေအာင္စိုးအေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ အရ လည္းေကာင္း၊ မမွန္မကန္ တိုင္ၾကားရာတြင္ အားေပးကူညီခဲ့သည့္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ႏွင့္ ဦးဆန္နီတို႔အေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉/၆၃ အရ လည္းေကာင္း အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမ၊ ဇမၺဴသီရိ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ၃-၄-၂၀၁၉ ရက္ေန႔၌ ပထမသတင္းေပးတိုင္ၾကားခ်က္ ဖြင့္လွစ္၍ တရားစြဲဆို အေရးယူႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ ေပးပို႔လာေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ားအနက္ ရာခိုင္ႏႈန္း တစ္ခုသည္ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ မွားယြင္းတိုင္ၾကားသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရ၍ တိုင္ၾကားသူမ်ားအေပၚ ေကာ္မရွင္က အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား နစ္နာေစရန္ သို႔မဟုတ္ ဂုဏ္သေရပ်က္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ က်ဴးလြန္သည္ဟု မမွန္မကန္တိုင္ၾကားေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ပါက မမွန္မကန္တိုင္ၾကားသူအေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ အရ အေရးယူေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုျဖစ္စဥ္တြင္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအား တမင္နစ္နာေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ အခ်ိန္ယူစီစဥ္ခဲ့ၿပီး မမွန္မကန္တိုင္ၾကားေၾကာင္း လုံေလာက္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရ၍ ဦးထြန္းေအာင္စိုးပါ (၃)ဦးအေပၚ အထက္ပါကဲ့သို႔ အေရးယူရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

Leave a Reply