ေတာင္သူမ်ားထံက သိမ္းထားသည့္ ေျမကို တစ္ဧကလွ်င္ တစ္သိန္းက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ဦးပိုင္ အား တပ္မေတာ္ငွားရမ္းထား

0
287

ဧၿပီ ၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးခရိုင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မဲကင္းကုန္းေက်းရြာ က ေဒသခံေတာင္သူမ်ားထံမွ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမကို တစ္ဧကလွ်င္ တစ္သိန္းက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ျမန္မာ့ဦးပိုင္ကုမၸဏီလီမီတက္သို႔ တပ္မေတာ္က ငွားရမ္းထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ယင္းေျမအား တပ္မေတာ္ အမွတ္ (၉၁၀) စစ္ေျမျပင္ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္း က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ စတင္ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး ယခုအခါ မႏၲေလးဘီယာခ်က္စက္ရံုတိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ၿခံစည္းရိုးကာရန္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္ ။

“ဒီေျမကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပန္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ ။ ဒါကို မႏၲေလးဘီယာခ်က္ စက္ရံုတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ လုပ္တယ္ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို စတင္သိမ္းဆည္းက ဘာစီမံကိန္းပါဆိုၿပီး ေျပာသိမ္းခဲ့တာမဟုတ္ဘူး ။´´ ဟု ေဒသခံေတာင္သူ ကိုေဇယ် က ေျပာသည္ ။

ေတာင္သူပိုင္ ေျမ ၈၆.၄ ဧက ကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က အမွတ္ (၉၁၀) စစ္ေျမျပင္ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္း က ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး မေပးပဲ သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး ေတာင္သူမ်ားထံ ျပန္လည္အငွားခ်ထားခဲ့သည္ ။ အမွတ္ (၉၁၀) စစ္ေျမျပင္ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္းအေနျဖင့္ ၂၁၄.၃၄ ဧက ရွိသည့္အနက္ ၆၄.၀၅ ဧကကို ျမန္မာ့ဦးပိုင္ကုမၸဏီလီမီတက္သို႔ ငွားရန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေတာင္သူပဲ လုပ္တတ္တာ ။ ဒီလို ေျမအသိမ္းခံလိုက္ရေတာ့ စားဝတ္ေနေရး ခက္ခဲကုန္တယ္ ။ လူမႈဘဝေတြထိခိုက္ကုန္တယ္ ။ ၿပီးေတာ့ လုပ္စားခ်င္တယ္ဆိုရင္ သူတို႔ကို အခေၾကးေပးၿပီး လုပ္စားရတယ္။ ကိုယ့္ေျမကို ျပန္ငွားရတဲ့ပံုစံျဖစ္ေနတယ္။´´ ဟု ေဒသခံေတာင္သူ ဦးစိန္ေမာင္း က ေျပာသည္ ။

သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၊ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တို႔ထံ စာတင္ျပထားၿပီး ဆႏၵျပေတာင္းဆိုသြားဖို႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဧၿပီ ၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးခရိုင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မဲကင္းကုန္းေက်းရြာ က ေဒသခံေတာင္သူမ်ားထံမွ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမကို တစ္ဧကလွ်င္ တစ္သိန္းက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ျမန္မာ့ဦးပိုင္ကုမၸဏီလီမီတက္သို႔ တပ္မေတာ္က ငွားရမ္းထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ယင္းေျမအား တပ္မေတာ္ အမွတ္ (၉၁၀) စစ္ေျမျပင္ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္း က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ စတင္ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး ယခုအခါ မႏၲေလးဘီယာခ်က္စက္ရံုတိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ၿခံစည္းရိုးကာရန္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္ ။

“ဒီေျမကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပန္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ ။ ဒါကို မႏၲေလးဘီယာခ်က္ စက္ရံုတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ လုပ္တယ္ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို စတင္သိမ္းဆည္းက ဘာစီမံကိန္းပါဆိုၿပီး ေျပာသိမ္းခဲ့တာမဟုတ္ဘူး ။´´ ဟု ေဒသခံေတာင္သူ ကိုေဇယ် က ေျပာသည္ ။

ေတာင္သူပိုင္ ေျမ ၈၆.၄ ဧက ကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က အမွတ္ (၉၁၀) စစ္ေျမျပင္ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္း က ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး မေပးပဲ သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး ေတာင္သူမ်ားထံ ျပန္လည္အငွားခ်ထားခဲ့သည္ ။ အမွတ္ (၉၁၀) စစ္ေျမျပင္ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္းအေနျဖင့္ ၂၁၄.၃၄ ဧက ရွိသည့္အနက္ ၆၄.၀၅ ဧကကို ျမန္မာ့ဦးပိုင္ကုမၸဏီလီမီတက္သို႔ ငွားရန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေတာင္သူပဲ လုပ္တတ္တာ ။ ဒီလို ေျမအသိမ္းခံလိုက္ရေတာ့ စားဝတ္ေနေရး ခက္ခဲကုန္တယ္ ။ လူမႈဘဝေတြထိခိုက္ကုန္တယ္ ။ ၿပီးေတာ့ လုပ္စားခ်င္တယ္ဆိုရင္ သူတို႔ကို အခေၾကးေပးၿပီး လုပ္စားရတယ္။ ကိုယ့္ေျမကို ျပန္ငွားရတဲ့ပံုစံျဖစ္ေနတယ္။´´ ဟု ေဒသခံေတာင္သူ ဦးစိန္ေမာင္း က ေျပာသည္ ။

သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၊ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တို႔ထံ စာတင္ျပထားၿပီး ဆႏၵျပေတာင္းဆိုသြားဖို႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply