အစိုးရသက္တမ္း ၃ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း သစ္မ်ိဳးစံုတန္ တစ္သိန္းေက်ာ္ဖမ္းဆီးရမိ

0
137

ဧၿပီ ၅
ယဥ္ေကႏြယ္

လက္ရွိ NLD အစိုးရသက္တမ္း ၃ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း သစ္မ်ိဳးစံုတန္ တစ္သိန္းေက်ာ္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“အစိုးရရဲ႕ သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာ စုစုေပါင္း သစ္မ်ိဳးစံု တန္ (၁၄၃၀၀၀ )ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီးေတာ့ တရားခံ စုစုေပါင္း (၂၀၈၃၄) ေယာက္ ကို ဖမ္းတီးရမိခဲ့ပါတယ္။ဒီလိုဖမ္းဆီးနဲ႔ ေနရာမွာ တရားမ၀င္သစ္ေတြကို နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ဖမ္းဆီးတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့ အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သသစ္ေတာဦးစီး၀န္ထမ္းက လက္ရွိ၀န္ထမ္းအင္အားက နည္းပါးပါတယ္”ဟု သစ္ေတာ္ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ကေျပာသည္။

ယမန္ေန႔က သံယံဇာတနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပဳလုပ္သည့္ (ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာက႑) သတင္ထုတ္ျပန္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္မွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တရားမ၀င္သစ္မ်ားေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာမွ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အင္အားသည္ ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိရမည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိ ၀န္ထမ္းအင္အားသည္ ၈၀၀၀ ေက်ာ္သာရွိေၾကာင္းသိရသည္။

“လက္ရွိ၀န္ထမ္းအင္အား က ၈၀၀၀ ေက်ာ္ ပဲရွိပါတယ္။တကယ့္ ေတာခ်ဳပ္ကေနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အထိ ၀န္ထမ္းက ၆၀၀၀ ေက်ာ္ပဲရွိတယ္။ႀကိဳး၀ိုင္းႀကိဳးေျမ ကာကြယ္ေတာနဲ႔ သဘာ၀နယ္ေျမ ပိုင္းျခားအလိုက္ဆိုရင္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဟာ ဧက ၉၀၀၀ ေက်ာ္ တာ၀န္ယူထိန္းသိမ္းေနရတာ တရားမ၀င္ဖမ္းဆီးျခင္းမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ နည္းပါးလွတဲ့ ၀န္ထမ္းအင္အားေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းအင္းအား အခက္အခဲေၾကာင့္ ရန္သူမွ ျပန္တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္းရွိခဲ့ပါတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ ကေျပာသည္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ စ၍ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရန္သူ သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ၃ ဦးထိ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး အမႈထမ္းအေနျဖင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူ ၄၇ ဦးအထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ စတင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ လူထုအေျချပဳ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕ သတင္းပို႔စနစ္ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ အထိ တန္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ရွစ္ေထာင့္ေလးရာ သံုးဆယ့္ နွစ္တန္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ရာ တရားခံ ၂၀၇၆ ဦး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္းေပးပို႔သည့္ ျပည္သူမ်ားအား ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ ဆုေၾကးေငြ သိန္း ၇၀ ေက်ာ္ ၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ ၄၀၆ သိန္းနွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၆၇၃ သိန္း ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီ ၅
ယဥ္ေကႏြယ္

လက္ရွိ NLD အစိုးရသက္တမ္း ၃ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း သစ္မ်ိဳးစံုတန္ တစ္သိန္းေက်ာ္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“အစိုးရရဲ႕ သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာ စုစုေပါင္း သစ္မ်ိဳးစံု တန္ (၁၄၃၀၀၀ )ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီးေတာ့ တရားခံ စုစုေပါင္း (၂၀၈၃၄) ေယာက္ ကို ဖမ္းတီးရမိခဲ့ပါတယ္။ဒီလိုဖမ္းဆီးနဲ႔ ေနရာမွာ တရားမ၀င္သစ္ေတြကို နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ဖမ္းဆီးတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့ အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သသစ္ေတာဦးစီး၀န္ထမ္းက လက္ရွိ၀န္ထမ္းအင္အားက နည္းပါးပါတယ္”ဟု သစ္ေတာ္ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ကေျပာသည္။

ယမန္ေန႔က သံယံဇာတနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပဳလုပ္သည့္ (ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာက႑) သတင္ထုတ္ျပန္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္မွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တရားမ၀င္သစ္မ်ားေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာမွ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အင္အားသည္ ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိရမည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိ ၀န္ထမ္းအင္အားသည္ ၈၀၀၀ ေက်ာ္သာရွိေၾကာင္းသိရသည္။

“လက္ရွိ၀န္ထမ္းအင္အား က ၈၀၀၀ ေက်ာ္ ပဲရွိပါတယ္။တကယ့္ ေတာခ်ဳပ္ကေနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အထိ ၀န္ထမ္းက ၆၀၀၀ ေက်ာ္ပဲရွိတယ္။ႀကိဳး၀ိုင္းႀကိဳးေျမ ကာကြယ္ေတာနဲ႔ သဘာ၀နယ္ေျမ ပိုင္းျခားအလိုက္ဆိုရင္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဟာ ဧက ၉၀၀၀ ေက်ာ္ တာ၀န္ယူထိန္းသိမ္းေနရတာ တရားမ၀င္ဖမ္းဆီးျခင္းမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ နည္းပါးလွတဲ့ ၀န္ထမ္းအင္အားေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းအင္းအား အခက္အခဲေၾကာင့္ ရန္သူမွ ျပန္တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္းရွိခဲ့ပါတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ ကေျပာသည္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ စ၍ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရန္သူ သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ၃ ဦးထိ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး အမႈထမ္းအေနျဖင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူ ၄၇ ဦးအထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ စတင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ လူထုအေျချပဳ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕ သတင္းပို႔စနစ္ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ အထိ တန္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ရွစ္ေထာင့္ေလးရာ သံုးဆယ့္ နွစ္တန္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ရာ တရားခံ ၂၀၇၆ ဦး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္းေပးပို႔သည့္ ျပည္သူမ်ားအား ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ ဆုေၾကးေငြ သိန္း ၇၀ ေက်ာ္ ၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ ၄၀၆ သိန္းနွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၆၇၃ သိန္း ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply